NARVA LINNAVALITSUS

16.02.2022  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Irina Smirnova    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametist Narva Linnakantseleile
Korraldus: 102-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 102-k 2022
Töökorras 07.02.2022 vastu võetud korraldus nr 102-k
 
   
2. Narva Linnavolikogu 28.11.2019 määruse nr 24 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise kord“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 07.02.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 28.11.2019 määruse nr 24 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmise kord“ muutmine ” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Larissa Degelit antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
3. Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 103-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 103-k 2022
Töökorras 07.02.2022 vastu võetud korraldus nr 103-k
 
   
4. Volitamine (L. I. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 104-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 104-k 2022
Töökorras 09.02.2022 vastu võetud korraldus nr 104-k
 
   
5. Narva linna esindaja määramine Ida-Viru linnapiirkondade taaselustamise strateegia koostamise töörühma
Korraldus: 105-k 2022
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 105-k 2022
Töökorras 09.02.2022 vastu võetud korraldus nr 105-k
 
   
6. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 30)
Korraldus: 106-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Tallinna mnt 30
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 106-k 2022
11.02.2022 töökorras vastu võetud korraldus nr 106-k
 
   
7. Natalja Šibalova tähtajatu üleviimine teisele ametikohale
Korraldus: 107-k 2022
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 107-k 2022
11.02.2022 töökorras vastu võetud korraldus nr 107-k
 
   
8. Jelena Skulatšova vabastamine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktori ametikohalt ja tähtajatu üleviimine teisele ametikohale
Korraldus: 108-k 2022
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik
 
Jelena Skulatšova vabastamine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktori ametikohalt ja tähtajatu üleviimine teisele ametikohale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 108-k 2022
11.02.2022 töökorras vastu võetud korraldus nr 108-k
 
   
9. Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasiastumine
Korraldus: 109-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasiastumine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 109-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 109-k
 
   
10. Linnavara üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametilt Narva Linna Sotsiaalabiametile
Korraldus: 110-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Linnavara üleandmine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametilt Narva Linna Sotsiaalabiametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 110-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 110-k
 
   
11. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 111-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 111-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 111-k
 
   
12. Narva linna üldplaneeringu koostamise protsessi juhtkomisjoni moodustamine ja kinnitamine
Korraldus: 112-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 112-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 112-k
 
   
13. Narva Linnavalitsuse Nimekomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 113-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 113-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 113-k
 
   
14. Kohanime määramine (Suve tänav, Sügise tänav ja Talve tänav)
Korraldus: 114-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 114-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 114-k
 
   
15. Maaüksustele koha-aadresside määramine (Sügise tn 2, Sügise tn 4, Sügise tn 6, Sügise tn 8, Suve tn 1, Suve tn 2, Suve tn 3, Suve tn 4, Suve tn 5, Suve tn 6, Suve tn 7, Suve tn 8, Suve tänav, Sügise tänav ja Talve tänav)
Korraldus: 115-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 115-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 115-k
 
   
16. Rakvere tn 12a ja Rakvere tn 12b katastriüksuste liitmine
Korraldus: 116-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 116-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 116-k
 
   
17. Aniliini tn 24 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ning Aniliini tn 24 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 117-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Aniliini tn 24 maa ostueesõigusega erastamise
menetluse lõpetamine ning
Aniliini tn 24 maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 117-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 117-k
 
   
18. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kulli tn 4 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 118-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 118-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 118-k
 
   
19. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jalaka tn 14 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 119-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 119-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 119-k
 
   
20. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Puraviku tn 31 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 120-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 120-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 120-k
 
   
21. Kinnistu tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile (Hariduse tn 3, Narva)
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
 
   
22. Kinnistu asukohaga Narva, A. Puškini tn 64 võõrandamislepingust tuleneva trahvi määramine ja lepingu muutmine (Osaühing Aleana Kinnisvara)
Korraldus: 121-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 121-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 121-k
 
   
23. Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 122-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N. Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 122-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 122-k
 
   
24. Sundvalduse seadmine kinnistule Õhu tn 3 Osaühingu VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
Korraldus: 123-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Sundvalduse seadmine
kinnistule Õhu tn 3
Osaühingu VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 123-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 123-k
 
   
25. Narva Linnavalitsuse 24.07.2013 korralduse nr 691-k „Munitsipaaleluruumi Hariduse tn 16-15 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 124-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 124-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 124-k
 
   
26. Narva Linnavalitsuse 22.06.2021 korralduse nr 488-k „Munitsipaaleluruumi Joala tn 11-28 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 125-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 125-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 125-k
 
   
27. Munitsipaalkorteri Vaivara tn 3-12 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 126-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 126-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 126-k
 
   
28. Munitsipaalkorteri aadressil Kreenholmi tänav 10-16, Narvas üürile andmine
Korraldus: 127-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 127-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 127-k
 
   
29. Munitsipaalkorteri aadressil Rahu tn 28a-17 Narvas üürile andmine
Korraldus: 128-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 128-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 128-k
 
   
30. Munitsipaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 129-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 129-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 129-k
 
   
31. Spetsialistidele ettenähtud korterite nimekirja kinnitamine
Korraldus: 130-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 130-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 130-k
 
   
32. Ühtse kuutasu kehtestamine hooldus- ja kommunaalkulude katmiseks
Korraldus: 131-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N. Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 131-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 131-k
 
   
33. Narvas Karja tn 6d asuva linnavara kasutamise eest ajutiselt üüritasust vabastamine (Mittetulundusühing Motorcycle Club MAGNUM MC)
Korraldus: 132-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N. Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 132-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 132-k
 
   
34. Avaliku ürituse „Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik rivistus“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 133-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 133-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 133-k
 
   
35. Avaliku ürituse „Narva Dog Show“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 134-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 134-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 134-k
 
   
36. Volitamine (I. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 135-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 135-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 135-k
 
   
37. Volitamine (T. L. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 136-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 136-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 136-k
 
   
38. Narva Linnavalitsuse 10.11.2021.a korralduse nr 925-k „Hoolduse seadmine (hooldatav K. V.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 137-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 137-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 137-k
 
   
39. Hoolduse seadmine V.Š.
Korraldus: 138-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 138-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 138-k
 
   
40. Hoolduse seadmine J.P.
Korraldus: 139-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 139-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 139-k
 
   
41. Hoolduse seadmine I.M.
Korraldus: 140-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 140-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 140-k
 
   
42. Hoolduse seadmine N.K.
Korraldus: 141-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 141-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 141-k
 
   
43. Hoolduse seadmine L.G.
Korraldus: 142-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 142-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 142-k
 
   
44. Hoolduse seadmine M.H.
Korraldus: 143-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 143-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 143-k
 
   
45. Narva Linnavalitsuse 25.01.2017. a määruse nr 5 „Narva Pähklimäe Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
Määrus: 4 - 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 4 - 2022
Võtta vastu määrus nr 4
 
   
46. Narva Linnavalitsuse 29.10.2003. a korralduse nr 812-k „Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektide toetuste eraldamise komisjoni töö reglemendi kinnitamine“ muutmine
Korraldus: 144-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 144-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 144-k
 
   
47. Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 2022. aastaks
Korraldus: 145-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 145-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 145-k
 
   
48. Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine
Korraldus: 146-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 146-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 146-k
 
   
49. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Potsataja sõimerühmas
Korraldus: 147-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 147-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 147-k
 
   
50. Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 148-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 148-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 148-k
 
   
51. Narva Paju Kooli hoolekogu moodustamine
Korraldus: 149-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 149-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 149-k
 
   
52. Narva Kesklinna Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 150-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 150-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 150-k
 
   
53. Narva 6. Kooli hoolekogu moodustamine
Korraldus: 151-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 151-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 151-k
 
   
54. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 152-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 152-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 152-k
 
   
55. Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 153-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 153-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 153-k
 
   
56. Narva Keeltelütseumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 154-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 154-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 154-k
 
   
57. Narva Muusikakooli hoolekogu moodustamine
Korraldus: 155-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 155-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 155-k
 
   
58. Narva Linnavalitsuse 04.03.2020. a korralduse nr 169-k „Narva Spordikeskuse tasuliste teenuste hinnakiri“ muutmine
Korraldus: 124-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 124-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 156-k
 
   
59. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
Korraldus: 157-k 2022
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 157-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 157-k
 
   
60. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linna Sotsiaalabiametile
Korraldus: 158-k 2022
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 158-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 158-k
 
   
61. Teenetemärkide komisjoni kinnitamine
Korraldus: 159-k 2022
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 159-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 159-k
 
   
62. Narva Linnavolikogu „Narva linna 2022.aasta eelarve kinnitamine“ eelnõu muutmisest
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada muudatused Narva Linnavolikogu „Narva linna 2022.aasta eelarve kinnitamine“ eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja