NARVA LINNAVALITSUS

03.11.2005  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

 

 

 
   
1. Linnavalitsuse istungist 2.10.05
Korraldus: 1094-k
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo Tammiste
 
Küsitluse korras; korralise istungi 2.11.05 läbiviimisest 3.11.05.a.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1094-k
 
   
2. Kasutusloa andmine
Korraldus: 1093-k
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
 
1.Heitvetepuhastusjaam 1 administratiivhoone, vana ja uus pumpla rekonstrueeritud;
2. Heitvetepuhastusjaam 1 mõõdukamber, järelsetiti, BIO-P ja selektortank, aeratsioonimahuti, puhurite ja pumpade hoone, liiva-rasvapüüdur, parshal kanal, jaotuskamber püstitatud.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1093-k
Vastu võetud küsitluse korras 31.10.2005
 
   
3. Narva Linnavalitsuse 19.10.2005.a. korralduse 1054-k muutmine
Korraldus: 1095-k
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1095-k
Muuta 19.10.2005 korralduse nr 1054-k punkti 1.
Võtta vastu korraldus nr 1095-k.
 
   
4. Narva Kreenholmi raamatukogu liitumine Narva Keskraamatukoguga
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: 
Nõustuda Narva Kreenholmi raamatukogu liitumisega Narva Keskraamatukoguga ning edastada otsuse eelnõu volikokku.
 
   
5. Narva Paemurru spordikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1096-k
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1096-k
Kinnitada Narva Paemurru Spordikooli hoolekogu koosseis.
Võtta vastu korraldus nr 1096-k.
 
   
6. Narva Spordikooli "Energia" hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1097-k
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1097-k
Kinnitada Narva Spordikooli "Energia" hoolekogu koosseis.
Võtta vastu korraldus nr 1097-k.
 
   
7. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 1098-k
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1098-k
Anda alkohoolsete jookide jaemüügiõigus OÜ-le ALFAMEN GROUP.
Võtta vastu korraldus nr 1098-k.
 
   
8. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 1099-k
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonomika Amet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1099-k
Anda tubakatoodete jaemüügi õiguse: Osaühing ALFAMEN GROUP
Võtta vastu korraldus nr 1099-k.
 
   
9. Tänavakaubanduse korraldamine
Korraldus: 1100-k
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1100-k
Lubada korraldada tänavakaubandust Tallinna mnt 12 juures.
Võtta vastu korraldus nr 1100-k.
 
   
10. Narva Linnavalitsuse 23.11.2003 määrusega nr 901 kinnitatud "Finantseerimise lepingu vormi" muutmine
Määrus: 1101
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1101
Muuta 19.11.2003 määrusega nr 901 kinnitatud "Rinantseerimise lepingu vormi"
Võtta vastu määrus nr 1101.
 
   
11. Hoonestusõiguse ostueesõiguse teostamisest loobumine
Korraldus: 1102-k
   
Esitaja: Linnavara - ja majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1102-k
Loobuda Rakvere 71 kinnistu hoonestusõiguse ostueesõigusest.
Võtta vastu korraldus nr 1102-k.
 
   
12. Narva linna bussiliinide toetuse jaotamise kinnitamine
Korraldus: 1103-k
   
Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1103-k
Jaotada avalike liinivedude kohalik toetus AS Narva Bussieveod ja OÜ Transurban Narva vahel.
Võtta vastu korraldus nr 1103-k.
 
   
13. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
Korraldus: 1104-k
   
Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1104-k
Vabastada OÜ VET EHITUS GRUPP tänavate sulgemise maksust.
Võtta vastu korraldus nr 1104-k.
 
   
14. Riigihanke "Narva linna teede ja tänavate hooldustööd" korraldamine
   
Esitaja: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
A.Nikolajevi palvel päevakorrast maha võetud.
 
   
15. Riigihanke "Narva linna liikluskorraldusvahendite jooksev korrashoid " korraldamine
   
Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
A.Nikolajevi palvel päevakorrast maha võetud.
 
   
16. Riigihanke "Narva linna välisvalgustuse jooksev korrashoid ja remont" korraldamine
   
Esitaja: Narva Linnavara-ja majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
A.Nikolajevi palvel päevakorrast maha võetud.
 
   
17. Perekonnanime muutmine.
Korraldus: 1105-k
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Lubada muuta alaealisel Ruslan Rabehha´l perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Mahmutov.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1105-k
Võtta vastu korraldus 1105-k.
Dokument sisaldab isikuandmeid. Vajadusel saab tutvuda Linnakantseleis.
 
   
18. Volitamine
Korraldus: 1106-k
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Volitada Haapsalu Väikelastekodu direktorit Õilme Ainjärvet,kätte saama Haapsalu Väikelastekodus elava Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse NIKITA TIHHOMIROV´il isikut tõendav dokument (ID-kaart) SEB Eesti Ühispanga Haapsalu kontorist
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1106-k
Võtta vastu korraldus 1106-k.
Dokument sisaldab isikuandmeid. Vajadusel saab tutvuda Linnakantseleis.
 
   
19. Volitamine
Korraldus: 1107-k
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektorit Sergei Lahmanovit kätte saama Narva Lastevarjupaigas elavale alaealisele IVAN MIHHAILOV´ile isikut tõendav dokument (ID-kaart) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1107-k
Võtta vastu korraldus 1107-k.
Dokument sisaldab isikuandmeid. Vajadusel saab tutvuda Linnakantseleis.
 
   
20. Volitamine
Korraldus: 1108-k
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektorit Sergei Lahmanovit seadusliku esindajana osaleda Narva Lastekodu kasvandike KIRILL HMELEVSKI ja ANASTASSIA HMELEVSKAJA päranduse vormistamiseks Jõhvi notari Albina Birjukova büroos.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1108-k
Võtta vastu korraldus 1108-k.
Dokument sisaldab isikuandmeid. Vajadusel saab tutvuda Linnakantseleis.
 
   
21. Nõusoleku andmine
Korraldus: 1109-k
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Anda Jelena Selenkova’le nõusolek tema tütrele Maria Selenkova’le kuuluva ühest kahendikust (1/2) mõttelisest osast sõiduautost müümiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1109-k
Võtta vastu korraldus 1109-k.
Dokument sisaldab isikuandmeid. Vajadusel saab tutvuda Linnakantseleis.
 
   
22. Nõusoleku andmine
Korraldus: 1110-k
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Anda Veera Grigorjeva´le nõusolek tema tütrele Natalja Grigorjeva´le kuuluva kolmetoalise korteri müümiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1110-k
Võtta vastu korraldus nr 1110-k
 
   
23. Nõusoleku andmine
Korraldus: 1111-k
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
1. Anda Andrei Danjuk`ile tema alaealistele lastele Nikolai Danjuk´ile ja Olesja Danjuk´ile, kuuluva korteriomandi mõtteliste osade müümise nõusoleku
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1111-k
Võtta vastu korraldus nr 1111-k
 
   
24. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine teisele vanemale
Korraldus: 1112-k
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada hr Andrei Simakov`ile poja Aleksandr Simakovi lastetoetuse maksmine seoses sellega, et isa ei tegele lapse kasvatamisega, kasutab lastetoetuse oma vajadusel ja jätkata lapse emale Olga Simakova´le poja Aleksandr Simakovi lastetoetuse maksmine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1112-k
Võtta vastu korraldus nr 1112-k
 
   
25. Narva Linnavalitsuse 27.07.2005 korralduse nr 718-k muutmine Aleksandr Pavlov´i perekonnanime muutmi
Korraldus: 1113-k
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Narva Linnavalitsuse 27.07.2005 korralduse nr 718-k muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1113-k
Muuta alaealise Aleksandr Pavlovi perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Balaban.

Võtta vastu korraldus nr 1113-k
 
   
26. Reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 1114-k
   
Esitaja: Rahandusamet
 
Reservfondist vahendite eraldamine:Kultuuriosakond ja
Narva Linnavolikogu Kantselei
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1114-k
Kultuuriosakond - 45 000 krooni ja
Narva Linnavolikogu Kantselei - 17 200 krooni.
Vastu võtta korraldus nr 1114-k
 
   
27. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 1115-k
   
Esitaja: Rahandusamet
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine: Linnavara-ja majandusamet(ümberpaigutamine on eelarvest – 0,91 %) Sotsiaalabiamet(ümberpaigutamine on eelarvest – 1,94 %)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1115-k
Võtta vastu korraldus nr 1115-k
 
   
28. 2005a. 9 kuu eelarve täitmine
Korraldus: 1116-k
   
Esitaja: Rahandusamet
 
Võtta teadmiseks 2005.a. 9 kuu eelarve aruanne tulude, kulude ja finantseerimistehingute täitmise osas vastavalt lisadele /s.h. lisalaekumised/
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1116-k
Võtta vastu korraldus nr 1116-k
 
   
29. Ehituslubade andmine
Korraldus: 1117-k
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
 
1. Elektrijaama tee 63 töökoja laiendamiseks;
2. Kalda 12c tööstuskaupade kaupluse välisgaasitrassi ehitamiseks;
3. Tiimani 5 hoone fassaadi ja esimese korruse kaupluse rekonstrueerimiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1117-k
1. Elektrijaama tee 63 töökoja laiendamiseks;
2. Kalda 12c tööstuskaupade kaupluse välisgaasitrassi ehitamiseks;
3. Tiimani 5 hoone fassaadi ja esimese korruse kaupluse rekonstrueerimiseks;
Võtta vastu korraldus nr 1117-k
 
   
30. Kasutuslubade andmine
Korraldus: 1118-k
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
 
1.Juhkentali 3 elamu katus rekonstrueeritud;
2.Aiandusühistu SUUR PRIMORSKOE Ida tn. 47 asuv aiamaja ja saun;
3.Aiandusühistu BALTIKA Põuatuule tn. 274 asuv garaaž;
4. Aiandusühistu ADONIS JA SALVIA Vee tn. 189 asuv aiamaja;
5.Linda 1 elamu mitteeluruumid (M-3, M-4) rekonstrueeritud tervisekeskuseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1118-k
Anda ehitise kasutusload:
1.Juhkentali 3 elamu katus rekonstrueeritud;
2.Aiandusühistu SUUR PRIMORSKOE Ida tn. 47 asuv aiamaja ja saun;
3.Aiandusühistu BALTIKA Põuatuule tn. 274 asuv garaaž;
4. Aiandusühistu ADONIS JA SALVIA Vee tn. 189 asuv aiamaja;
5.Linda 1 elamu mitteeluruumid (M-3, M-4) rekonstrueeritud tervisekeskuseks
Võtta vastu korraldus nr 1118-k
 
   
31. Kirjaliku nõusoleku andmine
Korraldus: 1119-k
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
 
1. Aiandusühistu BALTIKA Palavuse tn. 53 aiamaja püstitamiseks;
2. Kalda 9a hoones tehnosüsteemide muutmiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1119-k
Anda kirjalik nõusolek :1. Aiandusühistu BALTIKA Palavuse tn. 53 aiamaja püstitamiseks;
2. Kalda 9a hoones tehnosüsteemide muutmiseks;

Võtta vastu korraldus nr 1119-k
 
   
32. Tänavale nimetuse omistamine - Kiige tn
Korraldus: 1120-k
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1120-k
Omistada uuele tänavale nimetus - Kiige
Võtta vastu korraldus nr 1120-k
 
   
33. Aadressi omistamine - Tallinna mnt 19c
Korraldus: 1121-k
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1121-k
Omistada maaüksusele vastavalt kehtestatud Hariduse 5 detailplaneeringule aadress Tallinna mnt 19c.
Võtta vastu korraldus nr 1121-k
 
   
34. Projekteerimistingimused
Korraldus: 1122-k
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
Pähklimäe 2b
Puidu 18
Elektrijaama 59
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1122-k
Määrata projekteerimistingimused järgmiste projektide koostamiseks:Pähklimäe 2b , Puidu 18, Elektrijaama 59

Võtta vastu korraldus nr 1122-k
 
   
35. Projekteerimistingimused
Korraldus: 1123-k
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet
 
Puskini 4,Puskini 5, Grafovi 10
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1123-k
Määrata projekteerimistingimused : Puskini 4,Puskini 5, Grafovi 10

Võtta vastu korraldus nr 1123-k
 
   
36. Projekteerimistingimused
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
Elektrijaama 59
 
Otsus/tulemused: 
Määrata projekteerimistingimused Elektrijaama tee 59 hoone rekonstrueerimise projekti koostamiseks ja edastada otsuse eelnõu volikogusse.
 
   
37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 1125-k
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Narva linn Mõisa tänava lõik 2
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1125-k
Kinnitada Mõisa tänava lõik 2 katastriüksuse piirid.
Võtta vastu korraldus nr 1125-k.
 
   
38. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1126-k
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Elektrijaama tee 95a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1126-k
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas
Elektrijaama tee 95a .
Võtta vastu korraldus nr 1126-k.
 
   
39. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Tuuleveski tn 17
Korraldus: 1127-k
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1127-k
Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas Tuuleveski tn 17.

Võtta vastu korraldus nr 1127-k.
 
   
40. Katastriüksuse piiride kinnitamine Narvas Karja tn 5
Korraldus: 1128-k
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1128-k
Kinnitada Karja tn 5 katastriüksuse piirid.

Võtta vastu korraldus nr 1128-k.
 
   
41. Katastriüksuse piiride kinnitamine Narvas Puškini tn 9
Korraldus: 1129-k
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1129-k
Kinnitada Puškini tn 9 katastriüksuse piirid.

Võtta vastu korraldus nr 1129-k.
 
   
42. Katastriüksuse piiride kinnitamine Narvas Puškini tn 11
Korraldus: 1130-k
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1130-k
Kinnitada Puškini tn 11 katastriüksuse piirid.

Võtta vastu korraldus nr 1130-k.
 
   
43. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tiigi tn 2c
Korraldus: 1131-k
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
 
osaühing OLJANIS
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1131-k
osaühing OLJANIS

Võtta vastu korraldus nr 1131-k
 
   
44. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tiigi tn 2m
Korraldus: 1132-k
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
 
osaühing OLJANIS
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1132-k
Osaühing Oljanis

Võtta vastu korraldus nr 1131-k
 
   
45. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Tiigi tn 2, 2a, 2i
Korraldus: 1133-k
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
 
osaühing TN Logistik
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1133-k
Osaühing TN Logistik

Võtta vastu korraldus nr 1133-k
 
   
46. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Rahu tn 7a
Korraldus: 1134-k
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Tamali Kinnisvara Osaühing
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1134-k
Tamali Kinnisvara Osaühing

Võtta vastu korraldus nr 1134-k
 
   
47. Narva Linnavalitsuse 18.02.2004.a korralduse 133-k muutmine
Korraldus: 1135-k
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kreenholmi tn 18, osaühing KÕRGUS
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1135-k
Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kreenholmi tn 18, osaühing KÕRGUS

Võtta vastu korraldus nr 1135-k
 
   
48. Narva Linnavalitsuse 29.10.2003.a korralduse 827-k muutmine
Korraldus: 1136-k
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Hariduse tn 18b, Adelan KVH osaühing
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1136-k
Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Hariduse tn 18b, Adelan KVH osaühing

Võtta vastu korraldus nr 1136-k
 
   
49. Narva Linnavalitsuse 21.09.2005 korralduse 946-k punkti 3 täiendamine
Korraldus: 1137-k
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1137-k
Täiendada korraldust , Jubileinõi Aiad Põllu tn 111

Võtta vastu korraldus nr 1137-k.
 
   
50. Narva Linnavalitsuse 21.09.2005 korralduse 950-k punkti 3 täiendamine
Korraldus: 1124-k
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1124-k
Täiendada korraldust , AÜ Medital Meedikute tn 32
Võtta vastu korraldus nr 1124-k.
 
   
51. Narva Linnavalitsuse 21.09.2005 korralduse 951-k punkti 3 täiendamine
Korraldus: 1138-k
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1138-k
Täiendada korraldust , AÜ Suur Primorskoje Viinamarja 242

Võtta vastu korraldus nr 1138-k
 
   
52. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gvozdika, Saialille tn 3
Korraldus: 1139-k
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1139-k
Nõustuda AÜ Gvozdika Saialille tn 3 erastamisega.

Võtta vastu korraldus nr 1139-k.
 
   
53. Maa ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 1140-k
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Narva Žasmini Aiad, Jasmiini tn 39
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1140-k
Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Narva Žasmini Aiad, Jasmiini tn 39

Võtta vastu korraldus nr 1140-k.
 
   
54. Narva Linnavalitsuse 21.09.2005 korralduse 948-k punkti 3 täiendamine
Korraldus: 1141-k
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1141-k
Täiendada korraldust, AÜ Tšaika Leinakase tn 9.

Võtta vastu korraldus nr 1141-k
 
   
55. Ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutuse vormi kinnitamine
Määrus: 1142
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1142
Kinnitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti ehitusjärelevalve koostatud ettekijutuse vorm.

Võtta vastu määrus 1142.
 
   
56. Ehitiste ülevaatuse protokolli vormi kinnitamine
Määrus: 1143
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1143
Kinnitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti ehitusjärelevalve koostatud ehitise ülevaatuse protokolli vorm.

Võtta vastu määrus 1143.
 
   
57. Narva Linnakantselei bilansis oleva ebatõenäolise nõude mahakandmine
Korraldus: 1144-k
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1144-k
Nõustuda Narva Linnakantselei vara mahakandmise taotlusega .

Võtta vastu korraldus nr 1144-k
 
   
58. Linnavara tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 1145-k
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: A.Liimets
 
MTÜ Skaudiklubi Tšaikale ruumide tasuta kasutusse andmine Peetri pl. 5 keldris. Töökorras vastuvõtmiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1145-k
MTÜ Skaudiklubi Tšaikale ruumide tasuta kasutusse andmine Peetri pl. 5 keldris.

Võtta vastu korraldus nr 1145-k.
 
   
59. Põhivahendite mahakandmine
Korraldus: 1146-k
   
Esitaja: Narva Linnavolikogu kantselei
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1146-k
Lubada Linnavolikogu Kantseleil kanda maha linnavara.

Võtta vastu korraldus nr 1146-k.