NARVA LINNAVALITSUS

30.03.2022  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Irina Smirnova    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (freespuru)
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 17.03.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti varade osakonna juhatajat Jelena Skulatšovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
 
   
2. Volitamine (L. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 235-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 235-k 2022
Töökorras 21.03.2022 vastu võetud korraldus nr 235-k
 
   
3. Tänava- ja turukaubanduse piirkondade, piirkonniti lubatud kaupade ja/või teenuste loetelu ja tänavakaubanduse müügipileti hinnakirja kehtestamine ning müügipileti taotluse vormi kinnitamine
Korraldus: 236-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Tänava- ja turukaubanduse piirkondade, piirkonniti lubatud kaupade ja/või teenuste loetelu ja tänavakaubanduse müügipileti hinnakirja kehtestamine ning müügipileti taotluse vormi kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 236-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 236-k
 
   
4. Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikme nimetamine
Korraldus: 237-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikme nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 237-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 237-k
 
   
5. Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
6. Koha-aadressi määramine ja maa sihtotstarbe muutmine (Tiigi tn 5h)
Korraldus: 238-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 238-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 238-k
 
   
7. Valguse tn 31, 32 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja ehitiste kõrvaldamiseks tähtaja määramine
Korraldus: 239-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Valguse tn 31, 32 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine ja
ehitiste kõrvaldamiseks tähtaja määramine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 239-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 239-k
 
   
8. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Raudsilla tn 1 ja Juhkentali tn L2 krundile elektripaigaldise rajamine)
Korraldus: 240-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 240-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 240-k
 
   
9. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kreenholmi tn 64 jalgpalli pneumohalli ning seda teenindavate ehitiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 241-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 241-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 241-k
 
   
10. Ehitusloa andmine (Rakvere tn 22e)
Korraldus: 242-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kahe tenniseväljaku ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 242-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 242-k
 
   
11. Ehitusloa andmine (Jalaka tn 33)
Korraldus: 243-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Puurkaevu rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 243-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 243-k
 
   
12. Ehitusloa andmine (Kulgu tn 15)
Korraldus: 244-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Töökoja ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 244-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 244-k
 
   
13. Kasutusloa andmine (Paadi tn 7)
Korraldus: 245-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Paadi tn 7
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 245-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 245-k
 
   
14. Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määruse nr 5 „Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamise kord“ ja Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määruse nr 6 „Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamise kord“ muutm
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada linnavolikogule määruse eelnõu „Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määruse nr 5 „Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamise kord“ ja Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määruse nr 6 „Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamise kord“ muutmine“

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
15. Narva Linnavalitsuse 16.03.2022 korralduse nr 198-k „Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
Korraldus: 246-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 246-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 246-k
 
   
16. Raieloa väljastamine (Kivipartner OÜ)
Korraldus: 247-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 247-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 247-k
 
   
17. Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmine ja selle suuruste kinnitamine
Korraldus: 248-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 248-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 248-k
 
   
18. Narva spordikoolide tasuliste teenuste hinnakiri
Korraldus: 249-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 249-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 249-k
 
   
19. Narva Kunstikooli hoolekogu moodustamine
Korraldus: 250-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 250-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 250-k
 
   
20. Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 251-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 251-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 251-k
 
   
21. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ruumi kasutusse andmisel (MTÜ Narva Spordiklubi Galla)
Korraldus: 252-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 252-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 252-k
 
   
22. Piletihinna kehtestamine
Korraldus: 253-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 253-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 253-k
 
   
23. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)
Korraldus: 254-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
21.03.2022. a esitas Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, registrikood 70007742, Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile taotluse, milles palub vabastust teede ja tänavate sulgemise maksust linnatänavate Kreenholmi tn 60, Kreenholmi tn 64, Mängu tänav L2, Kreenholmi tänav L7 sulgemisel avaliku ürituse Narva Suvelaat läbiviimiseks 7. mail ajavahemikul kell 6.00-17.00. Traditsioonilist üritust korraldatakse koostöös Narva linnaga.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 254-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 254-k
 
   
24. Hoolduse seadmine R.A.
Korraldus: 255-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 255-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 255-k
 
   
25. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 256-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 256-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 256-k
 
   
26. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 257-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 257-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 257-k
 
   
27. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori teenistusest vabastamine
Korraldus: 258-k 2022
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik
 
Vabastada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor teenistusest 01.04.2022
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 258-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 258-k
 
   
28. Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks
Korraldus: 259-k 2022
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik
 
Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 259-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 259-k
 
   
29. Avaliku konkursi „Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja vaba ametikoha täitmine“ luhtunuks tunnistamine
Korraldus: 260-k 2022
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik
 
Narva Linnavalitsuse 10.01.2022 korraldusega nr 28-k väljakuulutatud avalik konkurss Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja vaba ametikoha täitmiseks luhtunuks tunnistamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 260-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 260-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja