NARVA LINNAVALITSUS

13.04.2022  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Irina Smirnova    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Hanke "Narva linna ametlike teadete avaldamine kohalikus ajalehes 2022. aastal" tulemuste kinnitamine ja ametlike teadete avaldamise koha määramine
Korraldus: 261-k 2022
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 261-k 2022
Töökorras 04.04.2022 vastu võetud korraldus nr 261-k
 
   
2. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ülesannete täitmine
Korraldus: 262-k 2022
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik
 
Anda alates 04.04.2022 puuduva Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ülesanded Natalja Smelovale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 262-k 2022
Töökorras 04.04.2022 vastu võetud korraldus nr 262-k
 
   
3. Narva avalikel bussiliinidel sõidupiletihindade kehtestamine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 07.04.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
4. Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linna avalikel bussiliinidel
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja šibalova
 
 
Otsus/tulemused: 
Töökorras 07.04.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
5. Narva Linnavolikogu 24.03.2022 otsuse nr 16 „Linnavara võõrandamine otsustuskorras (freespuru)“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 07.04.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavolikogu 24.03.2022 otsuse nr 16 „Linnavara võõrandamine otsustuskorras (freespuru)“ muutmise otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalova’t antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
6. Sihtasutuse Narva linnaleht põhikirja muutmine ja sihtasutuse lõpetamine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
Sihtasutuse Narva linnaleht põhikirja muutmine ja sihtasutuse lõpetamine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 07.04.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Sihtasutuse Narva linnaleht põhikirja muutmine ja sihtasutuse lõpetamine“ vastu võtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti raamatupidamis-ja finantsteenistuse juhatajat direktori ülesannetes Natalja Smelovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
7. Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määruse nr 18 „Linnavara võõrandamise kord“ ja Narva Linnavolikogu 24.08.2006 määruse nr 34 „Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 07.04.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule määruse eelnõu „Narva Linnavolikogu 09.06.2005.a määruse nr 18 „Linnavara võõrandamise kord“ ja Narva Linnavolikogu 24.08.2006.a määruse nr 34 „Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord“ muutmine“

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
8. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Pimeaia tn 3 // 5 // Pimeaed asuva linnale kuuluva kinnistul maa-ala osa üürile andmiseks
Korraldus: 263-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 263-k 2022
Töökorras 07.04.2022 vastu võetud korraldus nr 263-k
 
   
9. Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 08.04.2022 vastu võetud protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
10. Elektrijaama tee 50, Elektrijaama tee 90 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 08.04.2022 vastu võetud protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
11. Riigihanke „Narva linnas loomade varjupaigateenuse osutaja leidmine“ tingimuste kinnitamine ja kinnistu asukohaga A. Daumani 30, Narva, riigihankes edukaks tunnistatud pakkujale kasutusse andmine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 08.04.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Riigihanke „Narva linnas loomade varjupaigateenuse osutaja leidmine“ kinnitamine ja kinnistu asukohaga A. Daumani 30, Narva, riigihankes edukaks tunnistatud pakkujale kasutusse andmine“.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud eelnõu Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
12. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 264-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 264-k 2022
Töökorras 11.04.2022 vastu võetud korraldus nr 264-k
 
   
13. Aktsiaseltsi Transservis-N 2021.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Korraldus: 265-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
Külalised: AS Transservis-N juhatuse liige Andrei Fischer
 
Aktsiaseltsi Transservis-N 2021.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 265-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 265-k
 
   
14. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasiastumine
Korraldus: 266-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasiastumine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 266-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 266-k
 
   
15. Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a määruse nr 1242 “Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine” muutmine
Määrus: 5 - 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 5 - 2022
Võtta vastu määrus nr 5
 
   
16. Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 267-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 267-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 267-k
 
   
17. Munitsipaalkorteri aadressil Rahu tänav 20-24 Narvas üürile andmine
Korraldus: 268-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 268-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 268-k
 
   
18. Munitsipaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 269-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 269-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 269-k
 
   
19. Munitsipaalkorteri Võidu prospekt 7-2 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 270-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 270-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 270-k
 
   
20. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (korteriomand asukohaga Narva linn, Sepa tn 3 - 40)
Korraldus: 271-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 271-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 271-k
 
   
21. Ühtse kuutasu kehtestamine Narvas Haigla tänav 6 hoones asuvate ruumide kasutamise eest (MTÜ Uus Sild)
Korraldus: 272-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 272-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 272-k
 
   
22. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 273-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 273-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 273-k
 
   
23. 1.Jõe tn 17 paadislip keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
Korraldus: 274-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 274-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 274-k
 
   
24. Sundvalduse seadmine kinnistule Rüütli tn 6 osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
Korraldus: 275-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Sundvalduse seadmine
kinnistule Rüütli tn 6
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 275-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 275-k
 
   
25. Raudsilla tn 1 kinnistu jagamine
Korraldus: 276-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 276-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 276-k
 
   
26. P. Kerese tn 26a maa sihtotstarbe ja teenindamiseks vajaliku maa määramine
Korraldus: 277-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 277-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 277-k
 
   
27. Lehe tn 26 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 278-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Lehe tn 26 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 278-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 278-k
 
   
28. Narva Linnavalitsuse 04.11.1999 korralduse nr 2812-k punkti 1 ja 2 kehtetuks tunnistamine ja ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
Korraldus: 279-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Linnavalitsuse 04.11.1999 korralduse nr 2812-k
punkti 1 ja 2 kehtetuks tunnistamine
ja ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 279-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 279-k
 
   
29. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jõesuu tn 119 väikeelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 280-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 280-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 280-k
 
   
30. Ehitusloa andmine (Sibula tn 26)
Korraldus: 281-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Hooajalise elamu (suvila) ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 281-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 281-k
 
   
31. Ehitusloa andmine (1.Jõe tn 46)
Korraldus: 282-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Eramu (ehitisregistri kood 118007214) lammutamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 282-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 282-k
 
   
32. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 33a // 33b)
Korraldus: 283-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Tootmishoone laiendamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 283-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 283-k
 
   
33. Kasutusloa andmine (Äkkeküla tee 12 )
Korraldus: 284-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Äkkeküla tee 12
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 284-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 284-k
 
   
34. Kasutusloa andmine (A.-A. Tiimanni tn 1c)
Korraldus: 285-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kasutusloa andmine kaupluseks ümberehitatud A.-A. Tiimanni tn 1c hooneosale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 285-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 285-k
 
   
35. Volitamine (S. B. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 286-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 286-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 286-k
 
   
36. Volitamine (S. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 287-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 287-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 287-k
 
   
37. Volitamine (E. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 288-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 288-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 288-k
 
   
38. Volitamine (P. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 289-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 289-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 289-k
 
   
39. Volitamine (G. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 290-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 290-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 290-k
 
   
40. Hoolduse seadmine M.P.
Korraldus: 291-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 291-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 291-k
 
   
41. Hoolduse seadmine N.G.
Korraldus: 292-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 292-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 292-k
 
   
42. Hoolduse seadmine O.S.
Korraldus: 293-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 293-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 293-k
 
   
43. Hoolduse seadmine Z.P.
Korraldus: 294-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 294-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 294-k
 
   
44. Koolieelse lasteasutuse töötaja lõunasöögi hinna kehtestamine
Korraldus: 295-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 295-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 295-k
 
   
45. Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu moodustamine
Korraldus: 296-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 296-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 296-k
 
   
46. Narva Paemurru Spordikooli hoolekogu moodustamine
Korraldus: 297-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 297-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 297-k
 
   
47. Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
Määrus: 6- 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 6- 2022
Võtta vastu määrus nr 6
 
   
48. Sihtasutuse Narva Muuseum põhikirja muutmisest ja asutaja ootuste kinnitamisest
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

Nõustuda sihtasutuse põhikirja muudatustega ning toetada asutaja ootuste projekti.
 
   
49. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 298-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 298-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 298-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja