NARVA LINNAVALITSUS

28.04.2022  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Sergei Solodov    jurist   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Irina Smirnova    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme nimetamine
Korraldus: 299-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 299-k 2022
Töökorras 18.04.2022 vastu võetud korraldus nr 299-k
 
   
2. Linnavalitsuse istungi läbiviimise aja muutmine
Korraldus: 300-k 2022
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Sergei Solodov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 300-k 2022
Töökorras 21.04.2022 vastu võetud korraldus nr 300-k
 
   
3. Ehitusloa andmine (Pähklimäe tn 3c)
Korraldus: 301-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Asuva rulapargi ümberehitamiseks ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 301-k 2022
Töökorras 21.04.2022 vastu võetud korraldus nr 301-k
 
   
4. Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2021. aastal
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Kiita heaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevalmistatud ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2021. aastal.

2.Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 21.01.2021 määruse nr 2 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ § 9 lõikele 2.
 
   
5. Narva Linnavolikogu 14.06.2018. a otsuse nr 36 „Projekti „Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
Narva Linnavolikogu 14.06.2018. a otsuse nr 36 „Projekti „Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhatajat direktori ülesannetes Natalja Smelovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
6. Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 “Projekti “TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 “Projekti “TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhatajat direktori ülesannetes Natalja Smelovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
7. Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitam
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhatajat direktori ülesannetes Natalja Smelovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
8. Narva Laste Loomemaja tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
Korraldus: 302-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 302-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 302-k
 
   
9. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 303-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 303-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 303-k
 
   
10. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 304-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 304-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 304-k
 
   
11. Narva Linnavalitsuse 19.01.2022 korralduse nr 49-k „Ajutise komisjoni moodustamine“ muutmine
Korraldus: 305-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 305-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 305-k
 
   
12. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. Z.)
Korraldus: 306-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 306-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 306-k
 
   
13. Hoolduse seadmine O.D.
Korraldus: 307-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 307-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 307-k
 
   
14. Hoolduse seadmine S.P.
Korraldus: 308-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 308-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 308-k
 
   
15. Hoolduse seadmine V.K.
Korraldus: 309-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 309-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 309-k
 
   
16. Hoolduse seadmine L.S.
Korraldus: 310-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 310-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 310-k
 
   
17. Hoolduse seadmine G.N.
Korraldus: 311-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 311-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 311-k
 
   
18. Hoolduse seadmine L.N.
Korraldus: 312-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 312-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 312-k
 
   
19. Hoolduse seadmine N.B.
Korraldus: 313-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 313-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 313-k
 
   
20. Vaie 05.02.2021. a ettekirjutuse nr 2112899/00015 ja vaie 24.03.2022. a haldusakti nr 1-13.2/380-5 peale tühistamise nõudes läbivaatamine
Korraldus: 314-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Vaie 05.02.2021. a ettekirjutuse nr 2112899/00015 ja vaie 24.03.2022. a haldusakti nr 1-13.2/380-5 peale tühistamise nõudes läbivaatamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 314-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 314-k
 
   
21. Kadastiku tn 57a kinnistu jagamine
Korraldus: 315-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 315-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 315-k
 
   
22. Koha-aadressi määramine (Vestervalli tn 15a)
Korraldus: 316-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 316-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 316-k
 
   
23. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 15a eraparklate ja avaliku kõnnitee rajamine Narva Linnavolikogu 23.05.2001. a otsusega nr 277/40 kehtestatud Narvas Tallinna mnt 7-13a detailplaneeringu alusel)
Korraldus: 317-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 317-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 317-k
 
   
24. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sepa põik 1 ja Sepa tn krundile elektripaigaldise rajamine)
Korraldus: 318-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 318-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 318-k
 
   
25. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kulli tn 11 hooajalise elamu laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 319-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 319-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 319-k
 
   
26. Ehitusloa andmine (Sepa põik 1 // Sepa tänav)
Korraldus: 320-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Erihooldekodu eluhoone ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 320-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 320-k
 
   
27. Ehitusloa andmine (Savi tn 16)
Korraldus: 321-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Üksikelamu ning selle teenindamiseks valalike rajatiste püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 321-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 321-k
 
   
28. Kasutusloa andmine (4. Roheline tn 8)
Korraldus: 322-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 322-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 322-k
 
   
29. Narva linna heakorra eeskiri
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
Narva Linnavalitsus võtab vastu protokollilise otsuse:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
30. A. Puškini tn 25 kinnistule sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
Korraldus: 323-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
A. Puškini tn 25 kinnistule
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 323-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 323-k
 
   
31. Narva linna omandis olevate kinnisasjade A.Puškini tn L2, A-A. Tiimanni tn 2a, L1, Energia tn 6, Kreenholmi tn L3, Linda tn L1, P.Kerese tn 17b, 20/22, 35, J1, L1, L2, L3, L4, P.Kerese väljak, Peaalajaama tänav, Peetri p
Korraldus: 324-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Narva linna omandis olevate kinnisasjade A.Puškini tn L2, A-A. Tiimanni tn 2a, L1, Energia tn 6, Kreenholmi tn L3, Linda tn L1, P.Kerese tn 17b, 20/22, 35, J1, L1, L2, L3, L4, P.Kerese väljak, Peaalajaama tänav, Peetri plats, Rahu tn L1, L2, L3, Tallinna mnt J1, Tuleviku tn 2, Tuleviku tänav, Võidu prospekt J1 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 324-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 324-k
 
   
32. Narva linna omandis olevate kinnisasjade koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks (Hariduse tänav 10, L3, Karja tn 3, L1, Kraavi tänav, Vaeslapse tänav, Vestervalli tn 15, J1, L2)
Korraldus: 325-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 325-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 325-k
 
   
33. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Hariduse tn L3, L4, A. Puškini tn L4, L5 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
Korraldus: 326-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 326-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 326-k
 
   
34. Narva Linnavalitsuse 20.10.2010 korralduse nr 1288-k „Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tn 45a-16 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 327-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 327-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 327-k
 
   
35. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tänav 45 - 51 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 328-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 328-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 328-k
 
   
36. Munitsipaaleluruumi Paul Kerese tänav 24 - 27 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 329-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 329-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 329-k
 
   
37. Munitsipaaleluruumi Uusküla tänav 10 - 7 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 330-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 330-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 330-k
 
   
38. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
Korraldus: 331-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 331-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 331-k
 
   
39. Korteriomandi omandamine vahetamise teel (Narva linn, A. Daumani tn 18-77 ja Narva linn, Kalda tn 12-31)
Korraldus: 332-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 332-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 332-k
 
   
40. Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasiastumine
Korraldus: 333-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasiastumine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 333-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 333-k
 
   
41. Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikmete nimetamine
Korraldus: 334-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikmete nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 334-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 334-k
 
   
42. Narva Linnavalitsuse 30.03.2022 korralduse nr 259-k „Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks“ muutmine
Korraldus: 335-k 2022
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik
 
Pikendada konkursi tähtaega kuni 14.05.2022
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 335-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 335-k
 
   
43. Sundvalduse seadmine Narva linna kasuks avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks
Korraldus: 336-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 336-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 336-k
 
   
44. Sundvalduse seadmine Narva linna kasuks avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks
Korraldus: 337-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 337-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 337-k
 
   
45. Linnavara (hoonete asukohaga Viru 9a ja Viru 9b, Narva) hävitamine (lammutamine)
Korraldus: 338-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 338-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 338-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Sergei Solodov
jurist

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja