NARVA LINNAVALITSUS

25.05.2022  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Sergei Solodov    jurist   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Irina Smirnova    Osavõtja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. EL LIFE programmi rahastatavas projektis LIFE LATESTadapt osalemine ja omafinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 12.05.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut EL LIFE programmist rahastatavas projektis „Developing and demonstrating portfolio of nature based and smart solutions for improving urban climate resilience in Latvia and Estonia“ (LIFE LATESTadapt) osalemiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
2. Narva Linnavolikogu 15.06.2017 otsuse nr 33 „Projekti „Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 16.05.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhatat direktori ülesannetes Natalja Smelova’t antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
3. Muudatustaotlus Narva linna 2022. aasta lisaeelarvele (I muutmine)
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 18.05.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult muudatuste vastuvõtmist Narva linna 2022. aasta lisaeelarvele (I muutmine).

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
4. Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine
protokoll
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 18.05.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Sotsiaalabiameti direktorit Jelena Vassiljevat ette kandma nimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
5. Volitamine (S K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 375-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 375-k 2022
Töökorras 20.05.2022 vastu võetud korraldus nr 375-k
 
   
6. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti bilansist mahakandmine
Korraldus: 376-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 376-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 376-k
 
   
7. Linna lipu heiskamine
Korraldus: 377-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 377-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 377-k
 
   
8. Narva noorteprojektide komisjoni moodustamine
Korraldus: 378-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 378-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 378-k
 
   
9. Ajutise komisjoni moodustamine
lükati edasi
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
Edasi lükata
 
   
10. Suvelaagris osalemise hinna kehtestamine
Korraldus: 379-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 379-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 379-k
 
   
11. Narva Linna Sotsiaalabiameti 19.04.2022 käskkirja nr 1.8/3797 peale esitatud vaide läbivaatamine
Korraldus: 380-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
Narva Linna Sotsiaalabiameti 19.04.2022 käskkirja nr 1.8/3797
„Narva Linna Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna spetsialisti
(asenduskoht (ajutiselt äraoleva ametniku asendamine))
vaba ametikoha täitmiseks korraldatud avaliku konkursi luhtumine“
peale esitatud vaide läbivaatamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 380-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 380-k
 
   
12. Volitamine (alaealise E.L. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
Korraldus: 381-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 381-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 381-k
 
   
13. Volitamine (M. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 382-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 382-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 382-k
 
   
14. Hoolduse seadmine V.P.
Korraldus: 383-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 383-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 383-k
 
   
15. Hoolduse seadmine I.G.
Korraldus: 384-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 384-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 384-k
 
   
16. Hoolduse seadmine N.K.
Korraldus: 385-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 385-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 385-k
 
   
17. Hoolduse seadmine N.A.
Korraldus: 386-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 386-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 386-k
 
   
18. Hoolduse seadmine A.F.
Korraldus: 387-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 387-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 387-k
 
   
19. Hoolduse seadmine N.G.
Korraldus: 388-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 388-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 388-k
 
   
20. Hoolduse seadmine L.G.
Korraldus: 389-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 389-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 389-k
 
   
21. Hoolduse seadmine N.K.
Korraldus: 390-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 390-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 390-k
 
   
22. Aiandusühistu RADOST üldmaa ostueesõigusega erastamine (Rõõmu-Unistuse kraav V1)
Korraldus: 391-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Aiandusühistu RADOST üldmaa ostueesõigusega erastamine
(Rõõmu-Unistuse kraav V1)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 391-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 391-k
 
   
23. Kaalika tn 12a maaüksusele sihtotstarbe määramine
Korraldus: 392-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 392-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 392-k
 
   
24. Antenni tn 21, Antenni tn 22 riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 393-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Antenni tn 21, Antenni tn 22 riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 393-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 393-k
 
   
25. Suur tn 12 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
Korraldus: 394-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Suur tn 12 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 394-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 394-k
 
   
26. A-A. Tiimanni tn 2 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
Korraldus: 395-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
A-A. Tiimanni tn 2 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 395-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 395-k
 
   
27. Projekti „Narva linna jalgpalli pneumohalli projekteerimine ja ehitamine“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Projekti eesmärgiks on võimaluste loomine jalgpalli mängimiseks sisetingimustes kunstmurul ja täismõõtmetes väljakul. Selle tarbeks on kavas ehitada Narva linna multifunktsionaalne kunstmurukattega aastaringselt kasutatav täismõõtmetes jalgpalli sisehall, kus saab viia läbi organiseeritud jalgpalli treeninguid, noorte liiga võistlusi, õppetööd ning luua uusi võimalusi spordiga tegelemiseks aastaringselt. Lisaks ehitatakse kogu jalgpallihalli funktsiooni teenindav infrastruktuur ning eraldiseisev laohoone halli suviseks ladustamiseks.

Programmi toetus moodustab kuni 1 500 000 eurot. Narva linna omafinantseering peab katma kõik muud projekti projekteerimis- ja ehituskulud. Pneumohalli eeldatav projekteerimis- ja ehitusmaksumus on ligikaudu 4 636 236,86 eurot (hind kujunes Viljandi pneumohalli ehitust ja ehitusmaksumuse indeksit arvestades). Täpsema maksumuse peab välja selgitama ehitise projekteerimis- ja ehitushange, arvestades ehitustööde hinnaindeksi kasvu ning kogu maailmas valitsevat olukorda. Projekti elluviimine on planeeritud aastatele 2022-2023. Linnavolikogu otsusega on vaja kinnitada projekti omafinantseering, anda nõusolek taotluse esitamiseks ja määrata projekti teostaja.
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõuele.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
28. Omandatud korteriomandi bilanssi võtmine (Narva linn, A. Daumani tn 18-77)
Korraldus: 396-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 396-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 396-k
 
   
29. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, A.Daumani tn 18-77 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine ning SA Narva Linnaelamu haldamisele üleandmine
Korraldus: 397-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 397-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 397-k
 
   
30. Munitsipaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 398-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 398-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 398-k
 
   
31. Munitsipaalkorteri Albert-August Tiimanni tn 2-108 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 399-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 399-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 399-k
 
   
32. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 400-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 400-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 400-k
 
   
33. Avaliku ürituse „Vägilase jooks Narva 2022“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 401-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 401-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 401-k
 
   
34. Avaliku ürituse „Narva Päevad“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 402-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 402-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 402-k
 
   
35. Avaliku ürituse „Eesti Saunakultuuri Päevad“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 403-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 403-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 403-k
 
   
36. Avaliku ürituse „Narva Maitsed“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 404-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 404-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 404-k
 
   
37. Ehitusloa andmine (A. Puškini tn 3 // 3a)
Korraldus: 405-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Asuva laohoone laiendamiseks büroohoone tarbeks ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 405-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 405-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Sergei Solodov
jurist

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja