NARVA LINNAVALITSUS

08.06.2022  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Sergei Solodov    jurist   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Ajutise komisjoni moodustamine
Korraldus: 409-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 409-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 409-k
 
   
2. Narva Linnavalitsuse 25.05.2022 korralduse nr 379-k „Suvelaagris osalemise hinna kehtestamine“ muutmine
Korraldus: 410-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 410-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 410-k
 
   
3. Eluruumi tagamise teenuse osutamise kord Narva linnas
protokoll
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Eluruumi tagamise teenuse osutamise kord Narva linnas“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Sotsiaalabiameti direktorit Jelena Vassiljevat kandma ette eelnimetatud küsimus Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
4. Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus
Määrus: 7- 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 7- 2022
Võtta vastu määrus nr 7
 
   
5. Riigihanke korraldamine ja sõiduki liisingulepingu sõlmimiseks volitamine
Korraldus: 411-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 411-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 411-k
 
   
6. Volitamine (A. N. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 412-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 412-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 412-k
 
   
7. Volitamine (R. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 413-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 413-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 413-k
 
   
8. Volitamine (V. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 414-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 414-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 414-k
 
   
9. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (L. S.)
Korraldus: 415-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 415-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 415-k
 
   
10. Narva linna heakorra eeskiri
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
11. Hoonestusõiguse seadmine Narva linna omandis oleva kinnisasja asukohaga Kreenholmi tn 60, Narva, osale Narva Beach OÜ kasuks
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
 
   
12. Munitsipaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 416-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 416-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 416-k
 
   
13. Munitsipaalkorteri aadressil 26. Juuli 7-139 Narvas üürile andmine
Korraldus: 417-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 417-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 417-k
 
   
14. Munitsipaalkorteri aadressil Kreenholmi tänav 17-2 Narvas üürile andmine
Korraldus: 418-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 418-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 418-k
 
   
15. Munitsipaalkorteri aadressil Võidu pr 8-59 Narvas üürile andmine
Korraldus: 419-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 419-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 419-k
 
   
16. Munitsipaaleluruumi Võidu prospekt 13 - 26 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 420-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 420-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 420-k
 
   
17. Munitsipaaleluruumi Rahu tänav 8 - 17 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 421-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 421-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 421-k
 
   
18. Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tänav 6 - 156 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 422-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 422-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 422-k
 
   
19. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks (Eesti Vabariigile kuuluv kinnistu)
Korraldus: 423-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 423-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 423-k
 
   
20. Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnistule asukohaga Kangelaste prospekt L3, Narva (katastritunnus 51102:006:0062)
Korraldus: 424-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 424-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 424-k
 
   
21. Narva linna omandis oleva kinnisasja Juhkentali tänav L2 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
Korraldus: 425-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 425-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 425-k
 
   
22. Narvas A.-A. Tiimanni tn 10b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Partisani tn 7 korteriühistu, Narva linn, Partisani tn 9 korteriühistu, Narva linn, A.-A. Tiimanni tn 10 korteriühistu Narva linn, M
Korraldus: 426-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
Narvas A.-A. Tiimanni tn 10b asuva maa-ala osa
tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Partisani tn 7
korteriühistu, Narva linn, Partisani tn 9 korteriühistu,
Narva linn, A.-A. Tiimanni tn 10 korteriühistu
Narva linn, Mõisa tn 12 korteriühistu)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 426-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 426-k
 
   
23. Avaliku ürituse „Narva Energiajooks“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 427-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 427-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 427-k
 
   
24. Mätta tn 9 ja Mätta tn 9a katastriüksuste liitmine
Korraldus: 428-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 428-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 428-k
 
   
25. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sõpruse tn 5 // 13 // 21 // Värske tn 2a // 4a // Vesiliilia üldmaa 1, Sõpruse tn L1, Sõpruse tn L2, Sõpruse kraavi, Masti krundile elektripaigaldise rajamine)
Korraldus: 429-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 429-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 429-k
 
   
26. P. Kerese tn 4 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
Korraldus: 430-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
P. Kerese tn 4 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 430-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 430-k
 
   
27. P. Kerese tn 19 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
Korraldus: 431-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
P. Kerese tn 19 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 431-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 431-k
 
   
28. P. Kerese tn 36 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
Korraldus: 432-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
P. Kerese tn 36 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 432-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 432-k
 
   
29. Kreenholmi tn 15 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
Korraldus: 433-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kreenholmi tn 15 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 433-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 433-k
 
   
30. Laenulepingu sõlmimise korraldamine
Korraldus: 434-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Laenulepingu sõlmimise korraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 434-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 434-k
 
   
31. Narva Linnavalitsuse 28.02.2022.a korralduse nr 163-k „Narva linna 2022. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 435-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 28.02.2022.a korralduse nr 163-k „Narva linna 2022. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 435-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 435-k
 
   
32. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 436-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 436-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 436-k
 
   
33. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 437-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 437-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 437-k
 
   
34. Avaliku konkursi Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks luhtunuks tunnistamine
Korraldus: 438-k 2022
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik
 
Narva Linnavalitsuse 30.03.2022 korraldusega nr 259-k väljakuulutatud avalik konkurss Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori vabaneva ametikoha täitmiseks luhtunuks tunnistamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 438-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 438-k
 
   
35. Narva linna arengukava 2035 kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu Narva linna arengukava 2035 kinnitamise kohta Narva Linnavolikogusse kehtestamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti raamatupidamis- ja finantsteenistuse juhatajat direktori ülesannetes Natalja Smelovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.

3.Kaasettekandjaks antud küsimuses on Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktor Jelena Golubeva.

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Sergei Solodov
jurist

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja