NARVA LINNAVALITSUS

15.06.2022  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Sergei Solodov    jurist   
  Riina Vee    spetsialist   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Narva linna munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva linna munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 kinnitamine“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Larissa Degelit antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
2. Raieloa väljastamine (AS YIT Eesti)
Korraldus: 439-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 439-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 439-k
 
   
3. Kasutusloa andmine (Kadastiku tn 35a, Kadastiku tn 35b, Kadastiku tn 33b)
Korraldus: 440-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 440-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 440-k
 
   
4. Ettevõtlustoetuse andmise kord
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
Ettevõtlustoetuse andmise kord
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks esitatud eelnõuga “Ettevõtlustoetuse andmise kord”.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti Raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhataja direktori ülesannetes Natalja Smelova’t antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
5. Riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine aastateks 2022-2025“ hankemenetluse korraldamine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees votsuse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
6. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 441-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 441-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 441-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Sergei Solodov
jurist

 

 

Protokollija:   Riina Vee
spetsialist