NARVA LINNAVALITSUS

22.06.2022  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Irina Smirnova    Abilinnapea   
  Sergei Solodov    jurist   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. G.)
Korraldus: 442-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 442-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 442-k
 
   
2. Hoolduse seadmine J.L.
Korraldus: 443-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 443-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 443-k
 
   
3. Hoolduse seadmine N.B.
Korraldus: 444-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 444-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 444-k
 
   
4. Hoolduse seadmine L.V.
Korraldus: 445-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 445-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 445-k
 
   
5. Hoolduse seadmine B.S.
Korraldus: 446-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 446-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 446-k
 
   
6. Hoolduse seadmine S.K.
Korraldus: 447-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 447-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 447-k
 
   
7. Tuleviku tn 8 kinnisasjale sundvalduse seadmine osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
Korraldus: 448-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Tuleviku tn 8 kinnisasjale
sundvalduse seadmine
osaühing VKG ELEKTRIVÕRGUD kasuks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 448-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 448-k
 
   
8. Vaie 09.05.2022. a ettekirjutus-hoiatuse nr. 1-13.2/1087 sunniraha kohaldamise osas tühistamise ning ettekirjutuse nr.1-13.2/3785 uue ehitusseadustiku kohase täitmise tähtaja määramise nõudes läbivaatamine
Korraldus: 449-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Lavretsovi tn 8
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 449-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 449-k
 
   
9. Narvas Tuule 13 kinnistu tasuta omandamine Narva linnale
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Narvas Tuule 13 kinnistu tasuta omandamine Narva linnale“.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktori Natalja Šibalovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
10. Narvas Kalda 7a, Jõesuu 2 ja Jõesuu 18c kinnistute tasuta omandamine Narva linnale
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Narvas Kalda 7a, Jõesuu 2 ja Jõesuu 18c kinnistute tasuta omandamine Narva linnale“.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktori Natalja Šibalovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
11. Narva Catering OÜ kaebuse lahendamine ja avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmine
Korraldus: 450-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 450-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 450-k
 
   
12. Munitsipaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 451-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 451-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 451-k
 
   
13. Linnavara üürilepingu sõlmimine (garaažiboks nr 11 asukohaga P. Kerese tn 28, Narva)
Korraldus: 452-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 452-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 452-k
 
   
14. Avaliku ürituse „Jaanipidu“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 453-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 453-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 453-k
 
   
15. Avaliku ürituse „Tactical Foodpack Expedition Estonia seiklusretk“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 454-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 454-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 454-k
 
   
16. Avaliku ürituse „M. Chagali mälestusüritus“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 455-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 455-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 455-k
 
   
17. Avaliku ürituse „Narva Jõe päev“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 456-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 456-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 456-k
 
   
18. Narva Linnavalitsuse 16.03.2022.a korralduse nr 231-k „Narva linna 2022.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
Korraldus: 457-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 457-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 457-k
 
   
19. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 458-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 458-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 458-k
 
   
20. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 12a avaliku parkla rajamine Rahu tänava detailplaneeringu alusel)
Korraldus: 459-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 459-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 459-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Irina Smirnova
Abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Sergei Solodov
jurist

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja