NARVA LINNAVALITSUS

06.07.2022  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Sergei Solodov    jurist   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Irina Smirnova    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Narva Paju Kooli direktori ametisse kinnitamine
Korraldus: 460-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 460-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 460-k
 
   
2. Hoolduse seadmine J.V.
Korraldus: 461-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 461-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 461-k
 
   
3. Hoolduse seadmine A.K.
Korraldus: 462-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 462-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 462-k
 
   
4. Hoolduse seadmine Z.T.
Korraldus: 463-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 463-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 463-k
 
   
5. Hoolduse seadmine G.K.
Korraldus: 464-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 464-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 464-k
 
   
6. Tallinna mnt 43 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku korraldamine
Korraldus: 465-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 465-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 465-k
 
   
7. Mulla tn 44 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 466-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Mulla tn 44 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 466-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 466-k
 
   
8. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Herilase tn 16 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 467-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 467-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 467-k
 
   
9. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väikesaare tn 33 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 468-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 468-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 468-k
 
   
10. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
Korraldus: 469-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 469-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 469-k
 
   
11. Ühtse kuutasu kehtestamine Narvas Raudtee tänav 5 hoones asuvate ruumide kasutamise eest (SA Narva Kant)
Korraldus: 470-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 470-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 470-k
 
   
12. Narvas Linda tn 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine ning ühtse kuutasu kehtestamine selle ruumi kasutamise eest (Mittetulundusühing Pale Alison)
Korraldus: 471-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 471-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 471-k
 
   
13. Maa-alade kasutamine suvelaada korraldamiseks (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)
Korraldus: 472-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 472-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 472-k
 
   
14. Avaliku ürituse „NARVA TÄNAVAMÜÜK“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 473-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 473-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 473-k
 
   
15. Avaliku ürituse „Suvelaat“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 474-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 474-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 474-k
 
   
16. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 475-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 475-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 475-k
 
   
17. Kasutusloa andmine (A. Daumani tn 30)
Korraldus: 476-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 476-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 476-k
 
   
18. Narvas Tuleviku tn 10a asuva maa-ala osade tasuta kasutusse andmine (eraisik J. R.)
Korraldus: 477-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 477-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 477-k
 
   
19. Avaliku ürituse „Infotelk Ukraina põgenikele ja suveüritus vabatahtlikele“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 478-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 478-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 478-k
 
   
20. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 479-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 479-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 479-k
 
   
21. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (L. N.)
Korraldus: 480-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 480-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 480-k
 
   
22. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (Y. S.)
Korraldus: 481-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 481-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 481-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Sergei Solodov
jurist

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja