NARVA LINNAVALITSUS

20.07.2022  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Sergei Solodov    jurist   
  Riina Vee    spetsialist   
  Irina Smirnova    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Piletihinna kehtestamine
Korraldus: 483-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 483-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 483-k
 
   
2. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 484-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 484-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 484-k
 
   
3. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 485-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 485-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 485-k
 
   
4. Narva linna visuaalse identiteedi kinnitamine
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
Narva linna visuaalse identiteedi kinnitamine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Narva linna visuaalse identiteedi kinnitamine“.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori kt Natalja Smelovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
5. Ettevõtlustoetuse taotluste hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 486-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
Ettevõtlustoetuse taotluste hindamiskomisjoni
koosseisu kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 486-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 486-k
 
   
6. Ettevõtlustoetuse andmise korra vormide kinnitamine
Korraldus: 487-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
Ettevõtlustoetuse andmise korra
vormide kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 487-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 487-k
 
   
7. Ettevõtlustoetuse taotlemiseks taotlusvooru väljakuulutamine
Korraldus: 488-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
Ettevõtlustoetuse taotlemiseks taotlusvooru väljakuulutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 488-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 488-k
 
   
8. Ehitusloa andmine (Jalaka tn 33)
Korraldus: 489-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Suvila ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 489-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 489-k
 
   
9. Kasutusloa andmine (A.-A. Tiimanni tn 1c )
Korraldus: 490-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
A.-A. Tiimanni tn 1c
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 490-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 490-k
 
   
10. Väikesaare tn 1 ja Väikesaare tn 5 kinnisasjade liitmine
Korraldus: 491-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 491-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 491-k
 
   
11. Tee ehitusloa andmine (A. Daumani tn 13 // 13a // Ancis Daumani tänav J6 // Rakvere tn 71b)
Korraldus: 492-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Avalikult kasutatavate parkla (1 etapp) ja kõnniteede püstitamiseks, sõidutee laiendamiseks ning selle teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 492-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 492-k
 
   
12. Hoonestusõiguse seadmine Narva linna omandis olevale kinnisasjale aadressil Narva, Rakvere tänav 22c, AS-i Transservis-N kasuks
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Hoonestusõiguse seadmine Narva linna omandis olevale kinnisasjale aadressil Narva, Rakvere tänav 22c, AS-i Transservis-N kasuks“.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
13. Avaliku ürituse „Kultuurihoov“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 493-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 493-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 493-k
 
   
14. Avaliku ürituse „Kultuurihoov (peakontserdid ja festival)“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 494-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 494-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 494-k
 
   
15. Maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
Korraldus: 495-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N. Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 495-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 495-k
 
   
16. Avaliku ürituse „Politsei- ja Piirivalveameti kontsert-perepäev Piir peab“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 496-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 496-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 496-k
 
   
17. Avaliku ürituse „Narva ÖÖ sõit 2022“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 497-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 497-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 497-k
 
   
18. Avaliku ürituse „Narva laat“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 498-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 498-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 498-k
 
   
19. Avaliku ürituse „De Structura Forum: Gerassimovi Kunstide Õhtu“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 499-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 499-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 499-k
 
   
20. Narva linna omandis oleva kinnisasja Kanepi tänav L1, Narva, koormamine reaalservituudiga kinnisasja Kanepi tänav 1 kasuks
Korraldus: 500- k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 500- k 2022
Vastu võetud korraldus nr 500-k
 
   
21. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilansist mahakandmine
Korraldus: 501-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N.Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 501-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 501-k
 
   
22. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 17 - 21 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 502-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 502-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 502-k
 
   
23. Munitsipaalkorteri Vassili Gerassimovi tänav 18-61, Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 503-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 503-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 503-k
 
   
24. Munitsipaalkorteri Võidu prospekt 3-5 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 504-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 504-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 504-k
 
   
25. Munitsipaalkorteri aadressil Vassili Gerassimovi tänav 18-61 Narvas üürile andmine
Korraldus: 505-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 505-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 505-k
 
   
26. Munitsipaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 506-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 506-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 506-k
 
   
27. Narvas Peetri pl 3 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Sotsiaalkindlustusamet)
Korraldus: 507-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N.Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 507-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 507-k
 
   
28. Hoolduse seadmine Y.K.
Korraldus: 508-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 508-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 508-k
 
   
29. Hoolduse seadmine A.K.
Korraldus: 509-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 509-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 509-k
 
   
30. Hoolduse seadmine J.A.
Korraldus: 510-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 510-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 510-k
 
   
31. Hoolduse seadmine A.I.
Korraldus: 511-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 511-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 511-k
 
   
32. Hoolduse seadmine N.P.
Korraldus: 512-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 512-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 512-k
 
   
33. Hoolduse seadmine Z.A.
Korraldus: 513-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 513-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 513-k
 
   
34. Hoolduse seadmine I.V.
Korraldus: 514-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 514-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 514-k
 
   
35. Narva Linnavalitsuse 28.10.2020.a korralduse nr 752-k "Hoolduse seadmine (hooldatav I.V.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 515-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 515-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 515-k
 
   
36. Narva Linnavalitsuse 22.12.2021.a korralduse nr 1052-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.S.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 516-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 516-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 516-k
 
   
37. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. C.)
Korraldus: 517-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 517-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 517-k
 
   
38. Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 518-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 518-k 2022
Vastu võetud korraldus nr 518-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Sergei Solodov
jurist

 

 

Protokollija:   Riina Vee
spetsialist