NARVA LINNAVALITSUS

03.08.2022  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Irina Smirnova    Abilinnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Riina Vee    spetsialist   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Piletihinna kehtestamine
Korraldus: 520-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 520-k 2022
vastu võetud korraldus nr 520-k
 
   
2. Narva Keskraamatukogu nõukogu moodustamine
Korraldus: 521-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 521-k 2022
vastu võetud korraldus nr 521-k
 
   
3. Joala tn 11c teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 522-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Joala tn 11c teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 522-k 2022
vastu võetud korraldus nr 522-k
 
   
4. Ehitusloa andmine (Joala tn 4a// 8a// Joala tänav L1// T2// Raudtee tn 17a// Raudtee tänav L3// Võidu park)
Korraldus: 523-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Kreenholmi linnaosas pargi ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 523-k 2022
vastu võetud korraldus nr 523-k
 
   
5. Ehitusloa andmine (Laeva tn 16)
Korraldus: 524-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Suvila ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 524-k 2022
vastu võetud korraldus nr 524-k
 
   
6. Narva Metskond 103 DP keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Narva Metskond 103 DP keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
7. Tee ehitusloa andmine (Rahu tn lõik alates Tallinna maanteest kuni Kangelaste prospektini)
Korraldus: 525-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Avalikult kasutatava tänava ümberehitamiseks ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste rajamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 525-k 2022
vastu võetud korraldus nr 525-k
 
   
8. Volitamine (R. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 526-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 526-k 2022
vastu võetud korraldus nr 526-k
 
   
9. Volitamine (E. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 527-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 527-k 2022
vastu võetud korraldus nr 527-k
 
   
10. Hoolduse seadmine E.M.
Korraldus: 528-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 528-k 2022
vastu võetud korraldus nr 528-k
 
   
11. Hoolduse seadmine A.O.
Korraldus: 529-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 529-k 2022
vastu võetud korraldus nr 529-k
 
   
12. Hoolduse seadmine N.M.
Korraldus: 530-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 530-k 2022
vastu võetud korraldus nr 530-k
 
   
13. Hoolduse seadmine G.O.
Korraldus: 531-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 531-k 2022
vastu võetud korraldus nr 531-k
 
   
14. Hoolduse seadmine S.K.
Korraldus: 532-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 532-k 2022
vastu võetud korraldus nr 532-k
 
   
15. Narva Linnavalitsuse 03.07.2001.a korralduse nr 1246-k "Hoolduse seadmine (hooldatav S.K.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 533-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 533-k 2022
vastu võetud korraldus nr 533-k
 
   
16. Narva Linnavalitsuse 22.08.2018.a korralduse nr 727-k "Hoolduse seadmine (hooldatav G.S.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 534-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 534-k 2022
vastu võetud korraldus nr 534-k
 
   
17. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I. S.)
Korraldus: 535-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 535-k 2022
vastu võetud korraldus nr 535-k
 
   
18. Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks määruse eelnõu „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“.

2. Volitada Sotsiaalabiameti linnaarsti Andrei Antonovit antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
19. Raieloa väljastamine (OÜ Nordlin Ehitus)
Korraldus: 536-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 536-k 2022
vastu võetud korraldus nr 536-k
 
   
20. Raieloa väljastamine (Ehitustrust AS)
Korraldus: 537-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 537-k 2022
vastu võetud korraldus nr 537-k
 
   
21. Ühtse kuutasu kehtestamine hooldus- ja kommunaalkulude katmiseks
Korraldus: 538-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: J. Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 538-k 2022
vastu võetud korraldus nr 538-k
 
   
22. Narva linna jäätmekava aastateks 2023-2029 koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Narva linna jäätmekava aastateks 2023-2029 koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine“.

2. Volitada Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
23. Piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Raekoja hoones keldrikorrusel asuva toitlustuskoha ruumide üürile andmiseks
Korraldus: 539-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: J. Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 539-k 2022
vastu võetud korraldus nr 539-k
 
   
24. Narvas Jõe tänav L1 maa-ala osa üürile andmiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine
Korraldus: 540-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: J. Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 540-k 2022
vastu võetud korraldus nr 540-k
 
   
25. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 541-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 541-k 2022
vastu võetud korraldus nr 541-k
 
   
26. Munitsipaaleluruumi Partisani tn 3a-72 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 542-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 542-k 2022
vastu võetud korraldus nr 542-k
 
   
27. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 27-67 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 543-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 543-k 2022
vastu võetud korraldus nr 543-k
 
   
28. Munitsipaaleluruumi Võidu prospekt 14-95 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 544-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 544-k 2022
vastu võetud korraldus nr 544-k
 
   
29. Munitsipaalkorteri Pähklimäe tänav 7-106 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 545-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 545-k 2022
vastu võetud korraldus nr 545-k
 
   
30. Munitsipaalkorteri aadressil Rahu tn 28A-17 Narvas üürile andmine
Korraldus: 546-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 546-k 2022
vastu võetud korraldus nr 546-k
 
   
31. Munitsipaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 547-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 547-k 2022
vastu võetud korraldus nr 547-k
 
   
32. Konkursi ”Narva linna kaunis kodu 2022” tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine
Korraldus: 548-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 548-k 2022
vastu võetud korraldus nr 548-k
 
   
33. Narva linna kohalike teede nimekirja kinnitamine
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Narva linna kohalike teede nimekirja kinnitamine“.

2. Volitada Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
34. Avaliku ürituse „Suvelaat 2022“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 549-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 549-k 2022
vastu võetud korraldus nr 549-k
 
   
35. Nõusoleku andmine riigihanke „Narva linnas loomade varjupaigateenuse osutaja leidmine“ läbiviimiseks riigihangete seaduse § 137 lg 2 ja §141 lg 6 ettenähtud erisustega
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine riigihanke „Narva linnas loomade varjupaigateenuse osutaja leidmine“ läbiviimiseks riigihangete seaduse § 137 lg 2 ja §141 lg 6 ettenähtud erisustega“.

2. Volitada Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
36. Projekti „Narva linna jalgpalli pneumohalli projekteerimine ja ehitamine“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine
   
Esitaja: 
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Projekti eesmärgiks on võimaluste loomine jalgpalli mängimiseks sisetingimustes kunstmurul ja täismõõtmetes väljakul. Selle tarbeks on kavas ehitada Narva linna multifunktsionaalne kunstmurukattega aastaringselt kasutatav täismõõtmetes jalgpalli sisehall, kus saab viia läbi organiseeritud jalgpalli treeninguid, noorte liiga võistlusi, õppetööd ning luua uusi võimalusi spordiga tegelemiseks aastaringselt. Lisaks ehitatakse kogu jalgpallihalli funktsiooni teenindav infrastruktuur ning eraldiseisev laohoone halli suviseks ladustamiseks.

Programmi toetus moodustab kuni 1 500 000 eurot. Narva linna omafinantseering peab katma kõik muud projekti projekteerimis- ja ehituskulud. Pneumohalli eeldatav projekteerimis- ja ehitusmaksumus on ligikaudu 4 636 236,86 eurot (hind kujunes Viljandi pneumohalli ehitust ja ehitusmaksumuse indeksit arvestades). Täpsema maksumuse peab välja selgitama ehitise projekteerimis- ja ehitushange, arvestades ehitustööde hinnaindeksi kasvu ning kogu maailmas valitsevat olukorda. Projekti elluviimine on planeeritud aastatele 2022-2023. Linnavolikogu otsusega on vaja kinnitada projekti omafinantseering, anda nõusolek taotluse esitamiseks ja määrata projekti teostaja.
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Projekti „Narva linna jalgpalli pneumohalli projekteerimine ja ehitamine“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“.

2. Volitada Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
37. Narva linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Narva linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“.

2. Volitada Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
38. Narva linna 2022. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
Kuulati ära ja võeti teadmiseks "Narva linna 2022. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest".

 

 

 

Istungi juhataja:   Irina Smirnova
Abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
spetsialist