NARVA LINNAVALITSUS

23.09.2022  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Irina Smirnova    Abilinnapea   
  Sergei Solodov    jurist   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 662-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 662-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 662-k
 
   
2. Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 663-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 663-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 663-k
 
   
3. Narva Paju Kooli hoolekogu moodustamine
Korraldus: 664-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 664-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 664-k
 
   
4. Huvikoolide õppetasu kehtestamine Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele
Korraldus: 665-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 665-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 665-k
 
   
5. Volitamine (S. L. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 666-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
Volitamine
(S.L. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 666-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 666-k
 
   
6. Narva Linnavalitsuse 22.06.2021.a korralduse nr 504-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.R.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 667-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 667-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 667-k
 
   
7. Narva Linnavalitsuse 16.03.2022.a korralduse nr 226-k "Hoolduse seadmine (hooldatav N.Z.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 668-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 668-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 668-k
 
   
8. Hoolduse seadmine I.K.
Korraldus: 669-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 669-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 669-k
 
   
9. Hoolduse seadmine K.Ž.
Korraldus: 670-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 670-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 670-k
 
   
10. Hoolduse seadmine A.Y.
Korraldus: 671-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 671-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 671-k
 
   
11. Hoolduse seadmine O.C.
Korraldus: 672-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 672-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 672-k
 
   
12. Hoolduse seadmine N.Z.
Korraldus: 673-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 673-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 673-k
 
   
13. Hoolduse seadmine E.M.
Korraldus: 674-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 674-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 674-k
 
   
14. Munitsipaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 675-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: N. Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 675-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 675-k
 
   
15. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 44-66 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 676-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 676-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 676-k
 
   
16. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
Korraldus: 677-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 677-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 677-k
 
   
17. Maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (OÜ WILDSTREAM)
Korraldus: 678-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N. Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 678-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 678-k
 
   
18. Narvas Linda tn 4 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Narva Linnaarhiiv)
Korraldus: 679-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N. Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 679-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 679-k
 
   
19. Avaliku ürituse „Narva Tantsupidu“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 680-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 680-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 680-k
 
   
20. Tee ehitusloa andmine (Sepa tänav // Tolli tänav L2 // Sepa põik 1)
Korraldus: 681-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Avalikult kasutatavate Sepa tänava ja Tolli tänava L2 ristmiku osaliseks ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 681-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 681-k
 
   
21. Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku korraldamine
Korraldus: 682-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 682-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 682-k
 
   
22. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oru tn L1, Kreenholmi tn L4, 21a, Raudtee tn L5, L4, L3 avalike teede ja elektripaigaldise rajamine)
Korraldus: 683-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 683-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 683-k
 
   
23. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Viktoria tn 38 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 684-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 684-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 684-k
 
   
24. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere tn 91 – 156 sotsiaaleluruumiks tunnistamine
Korraldus: 685-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 685-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 685-k
 
   
25. Ehitusloa andmine (M. Maslovi tn 3)
Korraldus: 686-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Paikneva tervishoiuhoone ehitisregistri koodiga 118009646 ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 686-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 686-k
 
   
26. Sotsiaaleluruumi üürile andmine (Y.P.)
Korraldus: 687-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 687-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 687-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Irina Smirnova
Abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Sergei Solodov
jurist

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja