NARVA LINNAVALITSUS

28.09.2022  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Irina Smirnova    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Ühtse kuutasu kehtestamine hooldus- ja kommunaalkulude katmiseks
lükati edasi
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
Lükata edasi
 
   
2. Ehitusloa andmine (Haigla tn 5 // 9)
Korraldus: 688-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Ajutise parkla rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 688-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 688-k
 
   
3. Ehitusloa andmine (Viru tn 4)
Korraldus: 689-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Asuvate koolieelne lasteasutuse (EHR kood 118008960), katusealuse (EHR kood 220453344) ning mänguväljaku (EHR kood 220707009) lammutamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 689-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 689-k
 
   
4. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 690-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 690-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 690-k
 
   
5. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 691-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 691-k 2022
1. Lükata edasi Sotsiaalabiametile raha eraldamise küsimus.
2. Muuta eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
3. Võtta vastu korrraldus 691-k
 
   
6. Narva Linnavalitsuse seisukoht 29.08.2022. laekunud rahvaalgatusele
protokoll
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Linnavalitsus võtab vastu protokollilise otsuse:

1. Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõikest 2 edastada volikogule lahendamiseks volikogu poolt 29.08.2022 kirjaga nr 2-20/8363 linnavalitsusele esitatud rahvaalgatus koos linnavalitsuse seisukohaga (lisatud).

2. Volitada linnapea Katri Raiki antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
7. Narva Linnavalitsuse 24.08.2022 korralduse nr 596-k „Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva linna Sotsiaalabiameti direktori vaba ametikoha täitmiseks“ muutmine
Korraldus: 692-k 2022
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik
 
Konkursikomisjoni koosseisu täiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 692-k 2022
Võtta vastu korrraldus 692-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja