NARVA LINNAVALITSUS

26.10.2022  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Irina Smirnova    Abilinnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Narva Linnavolikogu 30.06.2022 määruse nr 14 „Ettevõtlustoetuse andmise kord“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
Narva Linnavolikogu 30.06.2022 määruse nr 14
„Ettevõtlustoetuse andmise kord“ muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Narva Linnavolikogu 30.06.2022 määruse nr 14 „Ettevõtlustoetuse andmise kord“ muutmine“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori kt Natalja Smelovat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
2. Narva Linnavalitsuse 20.07.2022 korraldusega nr 487-k kinnitatud „Ettevõtlustoetuse andmise korra vormide kinnitamine“ lisade muutmine
Korraldus: 733-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
Narva Linnavalitsuse 20.07.2022 korraldusega nr 487-k kinnitatud „Ettevõtlustoetuse andmise korra vormide kinnitamine“ lisade muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 733-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 733-k
 
   
3. „Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine
Määrus: 14 - 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
„Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Määrus: 14 - 2022
Võtta vastu määrus nr 14
 
   
4. Volitamine (alaealise D.S. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
Korraldus: 734-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina Tihhomirova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 734-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 734-k
 
   
5. Narva Linnavalitsuse 01.04.2020.a korralduse nr 242-k „Hoolduse seadmine (hooldatav S.M.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 735-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina Tihhomirova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 735-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 735-k
 
   
6. Hoolduse seadmine V.R.
Korraldus: 736-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina Tihhomirova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 736-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 736-k
 
   
7. Hoolduse seadmine I.Š.
Korraldus: 737-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina Tihhomirova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 737-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 737-k
 
   
8. Hoolduse seadmine O.K.
Korraldus: 738-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina Tihhomirova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 738-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 738-k
 
   
9. Muuseumiseaduse § 11 lg 3 antud ülesande lahendamise volitamine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu „Muuseumiseaduse § 11 lg 3 antud ülesande lahendamise volitamine“ Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Larissa Degelit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
10. Erakooliseaduse § 22³ lg 3 p 6 antud ülesande lahendamise volitamine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu „Erakooliseaduse § 22³ lg 3 p 6 antud ülesande lahendamise volitamine“ Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Larissa Degelit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
11. Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassides
Korraldus: 739-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 739-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 739-k
 
   
12. Õpilaste arvu suurendamine Narva Keeltelütseumi klassides
Korraldus: 740-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 740-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 740-k
 
   
13. Õpilaste arvu suurendamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi klassides
741-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: 741-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 741-k
 
   
14. Narva Lasteaia Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 742-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 742-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 742-k
 
   
15. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 743-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 743-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 743-k
 
   
16. Narva Lasteaia Pääsuke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 744-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 744-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 744-k
 
   
17. Narva Kesklinna Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 745-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 745-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 745-k
 
   
18. Narva Laste Loomemaja õppetasu kehtestamine
Korraldus: 746-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 746-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 746-k
 
   
19. Narva Paju Kooli spordisaali tasuta kasutusse andmine (MTÜ Narva Trans Jalgpallikool)
Korraldus: 747-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 747-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 747-k
 
   
20. Ringi tn 1 ja Ringi tn 5 kinnisasjade liitmine
Korraldus: 748-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 748-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 748-k
 
   
21. Osakasutusloa andmine (Jalgratta tee 2 // Väike-Äkke)
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Osakasutusloa andmine Jalgratta tee 2 // Väike-Äkke kinnistule rajatud ehitisregistri koodiga 221346120 ehitisele „Grillplatsid“
 
Otsus/tulemused: 
Võtta vastu korraldus nr 749-k
 
   
22. Kasutusloa andmine (Väikesaare tänav, Paadi tänav J1, Paadi tänav, Jõesuu tänav L3, Saksa-Soome kalmistu)
Korraldus: 750-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kasutusloa andmine Väikesaare tänavale, Paadi tänavale J1, Paadi tänavale, Jõesuu tänavale L3, Saksa-Soome kalmistu kinnistule rajatud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikele
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 750-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 750-k
 
   
23. Narva Linnavalitsusele OÜ-ga Lidl Eesti halduslepingu sõlmimiseks volituse andmine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „Narva Linnavalitsuse OÜ-ga Lidl Eesti halduslepingu sõlmimiseks volituse andmine“.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud eelnõud Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
24. Vara tasuta omandamine ja linnavarale valitseja määramine ning volituse andmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
Korraldus: 751-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 751-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 751-k
 
   
25. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 752-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 752-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 752-k
 
   
26. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 753-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 753-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 753-k
 
   
27. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tänav 23-28 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 754-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 754-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 754-k
 
   
28. Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tänav 14-149 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 755-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 755-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 755-k
 
   
29. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tänav 45-59 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 756-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 756-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 756-k
 
   
30. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 53-55 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 757-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 757-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 757-k
 
   
31. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 17-45 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 758-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 758-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 758-k
 
   
32. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tänav 7-81 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 759-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 759-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 759-k
 
   
33. Munitsipaaleluruumi Rahu tänav 26-66 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 760-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 760-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 760-k
 
   
34. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 25-12 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 761-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 761-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 761-k
 
   
35. Munitsipaaleluruumi Vahtra tänav 8-107 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 762-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 762-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 762-k
 
   
36. Munitsipaaleluruumi Võidu tänav 10a - 41 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 763-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 763-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 763-k
 
   
37. Munitsipaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 764-k 2022
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 764-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 764-k
 
   
38. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 765-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 765-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 765-k
 
   
39. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi taastamine
Korraldus: 766-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi taastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 766-k 2022
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele.
2. Võtta vastu korraldus nr 766-k
 
   
40. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Rahandusametilt Narva Linnakantseleile
Korraldus: 767-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Rahandusametilt Narva Linnakantseleile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 767-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 767-k
 
   
41. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile
Korraldus: 768-k 2022
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 768-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 768-k
 
   
42. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile
Korraldus: 769-k 2022
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 769-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 769-k
 
   
43. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile
Korraldus: 770-k 2022
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 770-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 770-k
 
   
44. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile
Korraldus: 771-k 2022
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 771-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 771-k
 
   
45. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väike-Looga tn 2 hooajalise elamu laiendamine ja ümberehitamine väikeelamuks ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 772-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 772-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 772-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Irina Smirnova
Abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja