NARVA LINNAVALITSUS

08.02.2023  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ujula kasutusse andmisel (MTÜ Ujumisklubi Energia)
Korraldus: 81-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 81-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 81-k
 
   
2. Ehitusloa andmine (Kreenholmi tn 60 // 64 // Kreenholmi tänav L6 // L7 // Staadioni tänav // Mängu tänav L2 // Proletariaadi tänav)
Korraldus: 82-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Jalgpalli pneumohalli ning selle teenindamiseks vajalike ehitiste (veetorustikud V1, V11, reoveekanalisatsioon K1, K11, sadeveekanalisatsioon K2, K21, K31, sidekanalisatsioon, drenaaž D11, parkla, prügi süvamahutid) püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 82-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 82-k
 
   
3. Ehitusloa andmine (Kulli tn 11)
Korraldus: 83-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Aiamaja laiendamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 83-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 83-k
 
   
4. Kasutusloa andmine (A. Puškini tn 15c)
Korraldus: 84-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
A. Puškini tn 15c
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 84-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 84-k
 
   
5. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
Korraldus: 85-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 85-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 85-k
 
   
6. Volitamine (V. O. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 86-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 86-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 86-k
 
   
7. Narva Linnavalitsuse 12.10.2022.a korralduse nr 724-k "Hoolduse seadmine (hooldatav N.K.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 87-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 87-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 87-k
 
   
8. Hoolduse seadmine L.B.
Korraldus: 88-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 88-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 88-k
 
   
9. Hoolduse seadmine A.P.
Korraldus: 89-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 89-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 89-k
 
   
10. Narva Linnavalitsuse eluruumi kohandamise toetuse komisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 90-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 90-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 90-k
 
   
11. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine
Korraldus: 91-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 91-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 91-k
 
   
12. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine
Korraldus: 92-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 92-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 92-k
 
   
13. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere 91-37 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (A. G.)
Korraldus: 93-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 93-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 93-k
 
   
14. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere 91-77 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (J. F.)
Korraldus: 94-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 94-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 94-k
 
   
15. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere 91-123 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (V. P.)
Korraldus: 95-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 95-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 95-k
 
   
16. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere 91-179 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (J. S.)
Korraldus: 96-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 96-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 96-k
 
   
17. Narva Linna Sotsiaalabiameti 29.12.2022 käskkirja nr 1.8/12966 peale esitatud vaide läbivaatamine
Korraldus: 97-k 2023
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
Narva Linna Sotsiaalabiameti 29.12.2022 käskkirja nr 1.8/12966
„Narva Linna Sotsiaalabiameti lastekaitse osakonna spetsialisti
vaba ametikoha täitmiseks korraldatud avaliku konkursi luhtumine“
peale esitatud vaide läbivaatamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 97-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 97-k
 
   
18. Narva Linnavalitsuse seisukoht rahvaalgatusele „Kodanikualgatus avaldada umbusaldust Narva linnapeale Katri Raikile ja Narva linnavolikogu esimehele Vladimir Žavoronkovile“
protokoll
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõikest 2 edastada volikogule lahendamiseks linnavalitsusele 16.01.2023 laekunud rahvaalgatus koos linnavalitsuse seisukohaga.

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja