NARVA LINNAVALITSUS

22.03.2023  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Volitamine (A. V. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 176-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 176-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 176-k
 
   
2. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. D.)
Korraldus: 177-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 177-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 177-k
 
   
3. Hoolduse seadmine M.Z.
Korraldus: 178-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 178-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 178-k
 
   
4. Hoolduse seadmine O.S.
Korraldus: 179-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 179-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 179-k
 
   
5. Hoolduse seadmine N.S.
Korraldus: 180-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 180-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 180-k
 
   
6. Hoolduse seadmine T.M.
Korraldus: 181-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 181-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 181-k
 
   
7. Narva Linnavolikogu 27.02.2020 otsuse nr 14 „Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine” kehtetuks tunnistamine ning detailplaneeringu menetluse lõpetamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult Narva Linnavolikogu 27.02.2020 otsuse nr 14 „Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine” kehtetuks tunnistamise ning detailplaneeringu menetluse lõpetamise otsust vastavalt esitatud eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
8. Narva linnas Kadastiku tn 29a Primatek Coatings OÜ büroo ja tootmishoone püstitamise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
Korraldus: 182-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 182-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 182-k
 
   
9. Ehitusloa andmine (Haigla tn 1)
Korraldus: 183-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Haiglahoone 3. korruse ruumide osaliseks ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 183-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 183-k
 
   
10. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (korteriomand asukohaga Narva linn, Kangelaste prospekt tn 10a-107)
Korraldus: 184-k 2023
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 184-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 184-k
 
   
11. Pärandvaraga seotud kohustuste täitmine ja volituse andmine (V.T. pärimisasi)
Korraldus: 185-k 2023
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šhibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 185-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 185-k
 
   
12. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tn 65-88 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 186-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 186-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 186-k
 
   
13. Munitsipaalkorteri Kreenholmi tänav 23B-1 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 187-k 2023
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 187-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 187-k
 
   
14. Munitsipaalkorteri Pähklimäe tänav 11-81 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 188-k 2023
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 188-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 188-k
 
   
15. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Sepa tn 3-40 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 189-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 189-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 189-k
 
   
16. Munitsipaalkorteri aadressil Kreenholmi tänav 23B-1 Narvas üürile andmine
Korraldus: 190-k 2023
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 190-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 190-k
 
   
17. Munitsipaalkorteri aadressil A. Puškini tänav 65-20 Narvas üürile andmine
Korraldus: 191-k 2023
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 191-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 191-k
 
   
18. Munitsipaalkorteri aadressil Pähklimäe tänav 11-81 Narvas üürile andmine
Korraldus: 192-k 2023
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 192-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 192-k
 
   
19. Munitsipaalkorteri aadressil Sepa tn 3-40 Narvas üürile andmine
Korraldus: 193-k 2023
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 193-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 193-k
 
   
20. Loomeprojektide toetuse andmise komisjoni moodustamine
Korraldus: 194-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 194-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 194-k
 
   
21. Kultuuri- ja spordiüritustele toetuse andmise komisjoni moodustamine
Korraldus: 195-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 195-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 195-k
 
   
22. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine
Korraldus: 196-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 196-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 196-k
 
   
23. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere tn 91 - 86 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (A. E.)
Korraldus: 197-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 197-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 197-k
 
   
24. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori teenistusest vabastamine
Korraldus: 198-k 2023
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik
 
Vabastada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor teenistusest 29.03.2023
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 198-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 198-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja