NARVA LINNAVALITSUS

29.03.2023  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Irina Smirnova    Abilinnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Narva Linnavalitsuse 16.04.2014. a määruse nr 11 „Konkursi „Narva linna Aasta Õpetaja“ juhend“ muutmine
Määrus: 4- 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 4- 2023
Võtta vastu määrus nr 4
 
   
2. Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 199-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 199-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 199-k
 
   
3. Hoolduse seadmine R.S.
Korraldus: 200-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 200-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 200-k
 
   
4. Hoolduse seadmine V.U.
Korraldus: 201-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 201-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 201-k
 
   
5. Hoolduse seadmine A.L.
Korraldus: 202-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 202-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 202-k
 
   
6. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Narvas Tehase tänav L6, Tehase tänav L7 koormamine reaalservituudiga igakordse omaniku kasuks
Korraldus: 203-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 203-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 203-k
 
   
7. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 15-27 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 204-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 204-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 204-k
 
   
8. Munitsipaaleluruumi Rahu tn 20-66 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 205-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 205-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 205-k
 
   
9. Munitsipaaleluruumi Rüütli tn 6-2 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 206-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 206-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 206-k
 
   
10. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 23-48 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 207-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 207-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 207-k
 
   
11. Munitsipaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 208-k 2023
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 208-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 208-k
 
   
12. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vanalinna linnaosa sademeveekanalisatsiooni rajamine)
Korraldus: 209-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 209-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 209-k
 
   
13. Ehitusloa andmine (Süsiaugu tn 8)
Korraldus: 210-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Päikeseelektrijaama võimsusega 11,88 kW maapinale rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 210-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 210-k
 
   
14. Kasutusloa andmine (A. Puškini tn 31)
Korraldus: 211-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kasutusloa andmine A. Puškini tn 31 krundile püstitatud Narva riigigümnaasiumi hoonele, varikatusele, abihoonele ning hoonet teenindavatele välisvõrkudele
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 211-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 211-k
 
   
15. Kasutusloa andmine (Raekoja plats 1)
Korraldus: 212-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Raekoja plats 1
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 212-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 212-k
 
   
16. Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 „Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
Määrus: 5- 2023
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 5- 2023
Võtta vastu määrus nr 5
 
   
17. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 213-k 2023
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 213-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 213-k
 
   
18. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ülesannete täitmine
Korraldus: 214-k 2023
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Irina Smirnova
 
Anda alates 30.03.2023 puuduva Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori ülesanded Maria Terebilinale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 214-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 214-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Irina Smirnova
Abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja