NARVA LINNAVALITSUS

26.04.2023  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Irina Smirnova    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 heakskiitmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 heakskiitmine.
1) Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 (lisa 1).
2) Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 tegevuskava (lisa 2).
3) Ida-Viru maakonna linnapiirkondade arenguplaan (lisa 3).
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule heakskiitmiseks määruse eelnõu „Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 heakskiitmine“.

2.Volitada Arenduse ja Ökonoomika Ameti projektide teenistuse juhatajat Anne Veevot antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
2. Narva Linnavalitsuse 14.12.2022 korralduse nr 898-k "Narva Sotsiaaltöökeskuse teenuste hinnakirja kehtestamine" muutmine
Korraldus: 280-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 280-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 280-k
 
   
3. Narva Sotsiaaltöökeskuse teenuste hinnakirja kehtestamine
Korraldus: 281-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 281-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 281-k
 
   
4. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine
Korraldus: 282-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 282-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 282-k
 
   
5. Narva Linnavalitsuse 19.04.2023 korralduse nr 265-k „Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine“ muutmine
283-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: 283-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 283-k
 
   
6. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Kreenholmi tn. 32 - 55 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (A. V.)
Korraldus: 284-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 284-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 284-k
 
   
7. Narva Linnavalitsuse 27.05.2020.a korralduse nr 349-k "Hoolduse seadmine (hooldatav Y.M.) kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 285-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 285-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 285-k
 
   
8. Hoolduse seadmine Y.M.
Korraldus: 286-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 286-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 286-k
 
   
9. Hoolduse seadmine V.S.
Korraldus: 287-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 287-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 287-k
 
   
10. Hoolduse seadmine N.A.
Korraldus: 288-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 288-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 288-k
 
   
11. Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 289-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 289-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 289-k
 
   
12. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (korteriomand aadressil Narva linn, I. Grafovi tn 10-15)
Korraldus: 290-k 2023
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 290-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 290-k
 
   
13. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (korteriomand aadressil Narva linn, Viru tn 20-5)
Korraldus: 291-k 2023
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 291-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 291-k
 
   
14. Narvas Kadastiku tn T1 kinnistul asuvate maa-alade osade tasuta kasutusse võtmine
Korraldus: 292-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 292-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 292-k
 
   
15. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Pimeaia tn 3 // 5 // Pimeaed asuva linnale kuuluva kinnistul maa-ala osa üürile andmiseks
Korraldus: 293-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N. Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 293-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 293-k
 
   
16. Avaliku ürituse „Tšehhi Tivoli“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 294-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 294-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 294-k
 
   
17. Narva Linnavolikogu 09.06.2005 otsuse nr 88/56 “Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine ning ...
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Linnavolikogu 09.06.2005 otsuse nr 88/56 “Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine ning
Narva Linnavolikogu 26.04.2007 otsuse nr 158 “Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamine” kehtetuks tunnistamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise lõpetamine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Narva Linnavolikogu 09.06.2005 otsuse nr 88/56 “Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine ning Narva Linnavolikogu 26.04.2007 otsuse nr 158 “Kalda tn 16 maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamine” kehtetuks tunnistamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise lõpetamine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
18. Viktoria tn 25 maaüksusele sihtotstarbe määramine
Korraldus: 295-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 295-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 295-k
 
   
19. Projekteerimistingimuste kinnitamine Energia tn 2b turuhoone püstitamiseks
Korraldus: 296-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Projekteerimistingimuste kinnitamine Energia tn 2b turuhoone ja teenindavate ehitiste püstitamiseks Narva Linnavolikogu 28.10.2004. a otsusega nr 131/42 kehtestatud Narva Energia tänava turu detailplaneeringu alusel.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 296-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 296-k
 
   
20. Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 23)
Korraldus: 297-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Paul Kerese tn 23 kinnistul asuvate tootmishoone (ehitisregistri kood 118009146) ja garaažide hoone (ehitisregistri kood 118009557) tehnosüsteemide muutmiseks katustele päikesepaneelide paigaldamisega
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 297-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 297-k
 
   
21. Ehitusloa andmine (Kraavi tn 2 // Kraavi tänav)
Korraldus: 298-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Vanalinna Riigikooli hooviala ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste (kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike K11, K21, K2) rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 298-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 298-k
 
   
22. Ehitusloa andmine (Vahtra tn 5)
Korraldus: 299-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Asuva kaubandushoone ehitisregistri koodiga 118007225 laiendamiseks ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste (kanalisatsiooni- ja gaasitorustike) rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 299-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 299-k
 
   
23. Kasutusloa andmine (Pähklimäe tn 3c)
Korraldus: 300-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Pähklimäe tn 3c
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 300-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 300-k
 
   
24. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 301-k 2023
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 301-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 301-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja