NARVA LINNAVALITSUS

03.05.2023  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Irina Smirnova    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Õpilaste arvu suurendamine Narva Soldino Gümnaasiumi eriklassis
Korraldus: 302-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 302-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 302-k
 
   
2. Narva Laste Loomemaja tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
Korraldus: 303-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 303-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 303-k
 
   
3. Koolieelse lasteasutuse töötaja lõunasöögi hinna kehtestamine
Korraldus: 304-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 304-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 304-k
 
   
4. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (T. R.)
Korraldus: 305-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 305-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 305-k
 
   
5. Narva Linnavalitsuse 30.12.2009.a korralduse nr 1533-k "Hoolduse seadmine (hooldatav V.Z.) kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 306-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 306-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 306-k
 
   
6. Hoolduse seadmine N.Š.
Korraldus: 307-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 307-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 307-k
 
   
7. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine
Korraldus: 308-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 308-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 308-k
 
   
8. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn. 6 – 79 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (A. M.)
Korraldus: 309-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 309-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 309-k
 
   
9. Narva Linnavalitsuse 18.01.2023.a korralduse nr 46-k „Narva linna 2023. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 310-k 2023
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 18.01.2023.a korralduse nr 46-k „Narva linna 2023. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 310-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 310-k
 
   
10. SA Kreenholmi Kultuurikvartal asutamine
protokoll
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „SA Kreenholmi Kultuurikvartal asutamine“ vastu võtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada linnapea Katri Raiki antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja