NARVA LINNAVALITSUS

23.08.2023  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Irina Smirnova    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Volitamine (N. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 605-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna Muru
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 605-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 605-k
 
   
2. Hoolduse seadmine V.M.
Korraldus: 606-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna Muru
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 606-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 606-k
 
   
3. Hoolduse seadmine S.N.
Korraldus: 607-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna Muru
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 607-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 607-k
 
   
4. Hoolduse seadmine Z.E.
Korraldus: 608-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna Muru
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 608-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 608-k
 
   
5. Hoolduse seadmine L.K.
Korraldus: 609-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna Muru
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 609-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 609-k
 
   
6. Hoolduse seadmine N.M.
Korraldus: 610-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna Muru
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 610-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 610-k
 
   
7. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine
Korraldus: 611-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna Muru
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 611-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 611-k
 
   
8. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 4 - 50 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (S. D.)
Korraldus: 612-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna Muru
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 612-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 612-k
 
   
9. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 6 - 144 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (D. S.)
Korraldus: 613-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna Muru
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 613-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 613-k
 
   
10. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 6 - 118 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (N. E.)
Korraldus: 614-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Inna Muru
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 614-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 614-k
 
   
11. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (korteriomand aadressil Narva linn, Paul Kerese tn 13-43)
Korraldus: 615-k 2023
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 615-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 615-k
 
   
12. Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
Korraldus: 616-k 2023
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 616-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 616-k
 
   
13. Ehitusloa andmine (Haigla tn 9)
Korraldus: 617-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Asuva tervishoiuhoone 1. korrusel puhasruumi ümberehitamiseks ravimite lahustamise keskuse tarbeks koos ventilatsiooni-, jahutussüsteemide ja elektripaigaldiste rekonstrueerimisega
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 617-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 617-k
 
   
14. SA Narva Linna Arendus projekti "Äkkeküla olme- ja teenindushoone ehitamine" omafinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
SA Narva Linna Arendus projekti "Äkkeküla olme- ja teenindushoone ehitamine" omafinantseeringu kinnitamine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Anne Veevo’t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
15. Projekti "Stockholmi platsi ehitus, 2. etapp" teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
Projekti "Stockholmi platsi ehitus, 2. etapp" teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist projekti "Stockholmi platsi ehitus, 2. etapp" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamise ning projekti teostaja määramise kohta vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Anne Veevo’t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
16. Projekti „Vestervalli 17 üürimajade ehitamine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
Projekti „Vestervalli 17 üürimajade ehitamine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Anne Veevo’t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
17. Projekti „Narva Lasteaia Cipollino renoveerimine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
Projekti „Narva Lasteaia Cipollino renoveerimine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Anne Veevo’t antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
18. Projekti „Narva uue hooldekodu ehitamine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
Projekti „Narva uue hooldekodu ehitamine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Võtta vastu muudatusettepanekutega.
2.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

3.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Anne Veevo’t nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja