NARVA LINNAVALITSUS

31.08.2023  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Projektis „Ida-Virumaa kui turismisihtkoha arendamine ja külastatavuse suurendamine ” osalemine ning kaasfinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jackline Holter
 
Projektis „Ida-Virumaa kui turismisihtkoha arendamine ja külastatavuse suurendamine ” osalemine ning kaasfinantseeringu kinnitamine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastu võtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Anne Veevot antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
2. Narva Linnavolikogu 23.12.2021 otsuse nr 96 „Projekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Jackline Holter
 
Narva Linnavolikogu 23.12.2021 otsuse nr 96 „Projekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Anne Veevot nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
3. Narva Linnavalitsuse 19.01.2022.a korralduse nr 52-k „Hoolduse seadmine (hooldatav E.S.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 618-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 618-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 618-k
 
   
4. Hoolduse seadmine O.B.
Korraldus: 619-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 619-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 619-k
 
   
5. Hoolduse seadmine J.P.
Korraldus: 620-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 620-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 620-k
 
   
6. Hoolduse seadmine A.Š.
Korraldus: 621-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 621-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 621-k
 
   
7. Hoolduse seadmine L.M.
Korraldus: 622-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 622-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 622-k
 
   
8. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine
Korraldus: 623-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 623-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 623-k
 
   
9. Projektis „Ida-Viru HaridusHorisont” osalemine ning kaasfinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada otsuse eelnõu „Ida-Viru HaridusHorisont“ Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Larissa Degelit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
10. Konkursi väljakuulutamine Narva Lasteaia Kirsike direktori vaba ametikoha täitmiseks
Korraldus: 624-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 624-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 624-k
 
   
11. Kalamarja tn 58 teenindamiseks vajaliku maa määramine ning riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 625-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kalamarja tn 58 teenindamiseks vajaliku maa
määramine ning riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 625-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 625-k
 
   
12. Kaugküttepiirkonna määramine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule määruse eelnõu „Kaugküttepiirkonna määramine”.
2.Volitada Narva linna abilinnapea Irina Smirnovat nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
13. Narva linna jäätmekava 2023-2029 kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Esitada määruse eelnõu Narva linna jäätmekava 2023-2029 kinnitamise kohta Narva Linnavolikogusse kehtestamiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
14. Raieloa väljastamine (AS Eesti Raudtee)
Korraldus: 626-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 626-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 626-k
 
   
15. Raieloa väljastamine (NARVA LINN, VESTERVALLI TN 16 KORTERIÜHISTU )
Korraldus: 627-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 627-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 627-k
 
   
16. Raieloa väljastamine (NARVA LINN, KOSMONAUDI TN 5 KORTERIÜHISTU )
Korraldus: 628-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 628-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 628-k
 
   
17. Avaliku ürituse „Kooli alguse tähistamine“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 629-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 629-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 629-k
 
   
18. Avaliku ürituse „Narva Gümnaasiumi Bootcamp“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 630-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 630-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 630-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja