NARVA LINNAVALITSUS

06.09.2023  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Irina Smirnova    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Teenuse osutamise jätkamine ja sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine
Korraldus: 631-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 631-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 631-k
 
   
2. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Kreenholmi tn 32-61 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine
Korraldus: 632-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 632-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 632-k
 
   
3. Hoolduse seadmine J.S.
Korraldus: 633-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 633-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 633-k
 
   
4. Munitsipaaleluruumi üürile andmine
Korraldus: 634-k 2023
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 634-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 634-k
 
   
5. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (korteriomand aadressil Narva linn, Soldina tn 19-25)
Korraldus: 635-k 2023
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 635-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 635-k
 
   
6. Munitsipaaleluruumi Tallinna maantee 15-37 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 636-k 2023
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 636-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 636-k
 
   
7. Munitsipaaleluruumi Tallinna maantee 65-18 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 637-k 2023
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 637-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 637-k
 
   
8. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tänav 11-82 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 638-k 2023
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 638-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 638-k
 
   
9. Munitsipaalkorteri aadressil Narva linn, A. Puškini tn 22-53 üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks
Korraldus: 639-k 2023
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 639-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 639-k
 
   
10. Avaliku ürituse „Station Narva 2023“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 640-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 640-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 640-k
 
   
11. Avaliku ürituse „Ametivande andmise tseremoonia“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 641-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 641-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 641-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja