NARVA LINNAVALITSUS

13.09.2023  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Irina Smirnova    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Hoolduse seadmine V.V.
Korraldus: 642-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 642-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 642-k
 
   
2. Hoolduse seadmine E.S.
Korraldus: 643-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 643-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 643-k
 
   
3. Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine
Korraldus: 644-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 644-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 644-k
 
   
4. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, A. Puškini tn 26-125 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine
Korraldus: 645-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 645-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 645-k
 
   
5. Narvas Jõe tn 1 hoones asuva ruumi osa tasuta kasutusse andmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
Korraldus: 646-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 646-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 646-k
 
   
6. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kesklinna Kooli klassides
Korraldus: 647-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 647-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 647-k
 
   
7. Narva Lasteaia Põngerjas poolt osutatava teenuse hinna kehtestamine
Korraldus: 648-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 648-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 648-k
 
   
8. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme nimetamine
Korraldus: 649-k 2023
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 649-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 649-k
 
   
9. Aiandusühistule Oktoober kuuluvale kinnisasjale sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks (Lõuna tänav // Põhja tänav)
Korraldus: 650-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Aiandusühistule Oktoober kuuluvale kinnisasjale sundvalduse
seadmine Enefit Connect OÜ kasuks (Lõuna tänav // Põhja tänav)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 650-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 650-k
 
   
10. Koha-aadresside määramine
Korraldus: 651-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 651-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 651-k
 
   
11. Kasutusloa andmine (Paadi tn 6)
Korraldus: 652-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Paadi tn 6
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 652-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 652-k
 
   
12. Hoonestusõiguse seadmine Narva linna omandis olevale kinnisasjale aadressil Narva, Rakvere tänav 22c, AS-i Transservis-N kasuks
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Hoonestusõiguse seadmine Narva linna omandis olevale kinnisasjale aadressil Narva, Rakvere tänav 22c, AS-i Transservis-N kasuks“ vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktor Natalja Šibalovat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
13. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Joala tänav J1, Kalda tänav L1, Kalda tänav L2, Kalda tänav T2, Turu tänav koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
Korraldus: 653-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 653-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 653-k
 
   
14. Maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (OÜ WILDSTREAM)
Korraldus: 654-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 654-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 654-k
 
   
15. Tulemuste kinnitamine
Korraldus: 655-k 2023
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 655-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 655-k
 
   
16. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 656-k 2023
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 656-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 656-k
 
   
17. Narvas Linda tn 4 hoones asuvate ruumide kasutusse andmine (KLUBI STEPIHUNT MTÜ)
Korraldus: 657-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 657-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 657-k
 
   
18. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 658-k 2023
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 658-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 658-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja