NARVA LINNAVALITSUS

04.10.2023  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Jelena Golubeva    direktor   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Irina Smirnova    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Projekti „Narva uue hooldekodu päevahoiuteenuse loomine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
Projekti „Narva uue hooldekodu päevahoiuteenuse loomine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Anne Veevo’t nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
2. Teenuse osutamise jätkamine ja sotsiaaleluruumi üürilepingute pikendamine
Korraldus: 703-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 703-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 703-k
 
   
3. Narva Linnavalitsuse 19.01.2022.a korralduse nr 54-k „Hoolduse seadmine (hooldatav B.S.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 704-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 704-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 704-k
 
   
4. Hoolduse seadmine V.P.
Korraldus: 705-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 705-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 705-k
 
   
5. Hoolduse seadmine J.B.
Korraldus: 706-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 706-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 706-k
 
   
6. Hoolduse seadmine N.K.
Korraldus: 707-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 707-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 707-k
 
   
7. Hoolduse seadmine B.S.
Korraldus: 708-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 708-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 708-k
 
   
8. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kreenholmi Kooli klassides
Korraldus: 709-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 709-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 709-k
 
   
9. Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 710-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 710-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 710-k
 
   
10. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 711-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 711-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 711-k
 
   
11. Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 712-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 712-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 712-k
 
   
12. Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 713-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 713-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 713-k
 
   
13. Narva Lasteaia Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 714-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 714-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 714-k
 
   
14. Narva Lasteaia Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 715-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 715-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 715-k
 
   
15. Narva linnas Vanalinna sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
Korraldus: 716-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 716-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 716-k
 
   
16. Arvamuse andmine Narva liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
 
   
17. Narvas Linda tn 4 kinnistu mõttelise osa ostueesõiguse kasutamine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult „Narvas Linda tn 4 kinnistu mõttelise osa ostueesõiguse kasutamine” otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Natalja Šibalovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
18. Narvas Kraavi tänaval asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Kraavi tn 7 korteriühistu)
Korraldus: 717-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 717-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 717-k
 
   
19. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 718-k 2023
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 718-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 718-k
 
   
20. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 719-k 2023
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 719-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 719-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Jelena Golubeva
direktor

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja