NARVA LINNAVALITSUS

18.10.2023  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Jelena Golubeva    direktor   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Irina Smirnova    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Teenuse osutamise jätkamine ja sotsiaaleluruumi üürilepingute pikendamine
Korraldus: 741-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 741-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 741-k
 
   
2. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia 4 - 66 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (I. K.)
Korraldus: 742-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 742-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 742-k
 
   
3. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Rakvere 91 - 42 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (N. T,)
Korraldus: 743-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 743-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 743-k
 
   
4. Narva Linnavalitsuse 12.06.2019.a korralduse nr 422-k „Hoolduse seadmine (hooldatav A.F.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 744-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 744-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 744-k
 
   
5. Hoolduse seadmine V.T.
Korraldus: 745-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 745-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 745-k
 
   
6. Narva Lasteaia Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 746-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 746-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 746-k
 
   
7. Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassis
Korraldus: 747-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 747-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 747-k
 
   
8. Energia haruraamatukogu tegevuse korraldamine
Korraldus: 748-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 748-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 748-k
 
   
9. Ehitusloa andmine (Vanalinna linnaosa sademeveekanalisatsioon)
Korraldus: 749-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Ehitusloa andmine Vanalinna linnaosa sademeveekanalisatsiooni rajatiste püstitamiseks (mh ehr-koodiga 221430075, 221430077, 221430078, 221430081, 221430082, 221430083, 221430084, 221430126, 221430127, 221430128, 221430129, 221430131, 221430132, 221430134, 221430135, 221430136, 221430137, 221430139, 221430140 rajatised)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 749-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 749-k
 
   
10. Ehitusloa andmine (Energia tn 4a)
Korraldus: 750-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Energia tn 4a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 750-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 750-k
 
   
11. Ehitusloa andmine (Energia tn 4b)
Korraldus: 751-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Energia tn 4b
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 751-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 751-k
 
   
12. Kasutusloa andmine (Narva TEN-T transiitteede ühissademeveekanalisatsioon)
Korraldus: 752-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 752-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 752-k
 
   
13. Kasutusloa andmine (Linda tn 20, Linda tn 10)
Korraldus: 753-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kasutusloa andmine Linda tn 20, Linda tn 10 krundile püstitatud ehitisregistri koodiga 291673337 LPG gaasipaigaldisele ning ehitisregistri koodiga 221423997 maa-alusele lpg torustikule
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 753-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 753-k
 
   
14. Sundvalduse seadmine OÜ-le Sirtaki kuuluva kinnistu osale Narva linna kasuks ja Narva Linnavalitsuse 01.02.2023 korralduse nr 67-k kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 754-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 754-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 754-k
 
   
15. Narvas Kooli põik J1 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Haigla tn 10, Haigla tn 16, Kooli põik 2, Kooli põik 2a, Kooli põik 4, Kooli põik 4a korteriühistu)
Korraldus: 755-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N. Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 755-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 755-k
 
   
16. Linnavara kasutusse andmine välireklaami paigaldamiseks (ART DEPOO NARVA OÜ)
Korraldus: 756-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: N. Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 756-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 756-k
 
   
17. Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
Korraldus: 757-k 2023
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 757-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 757-k
 
   
18. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 758-k 2023
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 758-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 758-k
 
   
19. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 759-k 2023
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 759-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 759-k
 
   
20. Protokolliline otsus
protokoll
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Narva Linnavalitsus võtab vastu protokollilise otsuse:Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Anne Veevot ette kandma küsimust “ SA Kreenholmi Kultuurikvartal asutamine“ Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
21. Ehitusloa andmine (Raudtee tn 10a // Vaksali tn 14 // Narva raudteejaam)
Korraldus: 760-k 2023
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Raudtee tn 10a // Vaksali tn 14 // Narva raudteejaam
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 760-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 760-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Jelena Golubeva
direktor

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja