NARVA LINNAVALITSUS

01.11.2023  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Jaan Toots    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Oleg Karpikov    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Volitamine (L. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 788-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 788-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 788-k
 
   
2. Volitamine (S. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 789-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 789-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 789-k
 
   
3. Narva Linnavalitsuse 08.12.2021.a korralduse nr 1000-k „Hoolduse seadmine (hooldatav V.S.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 790-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 790-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 790-k
 
   
4. Hoolduse seadmine A.A.
Korraldus: 791-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 791-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 791-k
 
   
5. Hoolduse seadmine V.B.
Korraldus: 792-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 792-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 792-k
 
   
6. Hoolduse seadmine V.S.
Korraldus: 793-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 793-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 793-k
 
   
7. Narva Linnavalitsuse 03.05.2023 korralduse nr 308-k „Munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamine ja üürile andmine“ muutmine
Korraldus: 794-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 794-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 794-k
 
   
8. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia tn 4 - 37 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (A. S.)
Korraldus: 795-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 795-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 795-k
 
   
9. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia 6 - 66 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (A. S.)
Korraldus: 796-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 796-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 796-k
 
   
10. Munitsipaaleluruumi aadressil Narva linn, Energia 6 - 150 sotsiaaleluruumiks tunnistamine ja üürile andmine (J. L.)
Korraldus: 797-k 2023
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Kristi Mürk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 797-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 797-k
 
   
11. Narva Linnavalitsuse 16.03.2022 korralduse nr 208-k „Sundvalduse seadmine AS Telia Eesti kasuks avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks“ muutmine
Korraldus: 798-k 2023
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 798-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 798-k
 
   
12. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 799-k 2023
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 799-k 2023
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlusele.
2. Võtta vastu korraldus nr 799-k
 
   
13. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
Korraldus: 800-k 2023
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 800-k 2023
1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 800-k
 
   
14. Konkursi väljakuulutamine Narva Laste Loomemaja direktori vaba ametikoha täitmiseks
Korraldus: 801-k 2023
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Irina Tabakova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 801-k 2023
Võtta vastu korraldus nr 801-k
 
   
15. Narvas Linda tn 4 kinnistu mõttelise osa ostueesõiguse kasutamine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
Teha muudatusettepanekud Narva Linnavolikogu „Narvas Linda tn 4 kinnistu mõttelise osa ostueesõiguse kasutamine” otsuse eelnõus

 

 

 

Istungi juhataja:   Jaan Toots
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja