NARVA LINNAVALITSUS

08.03.2006  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Jelena Torokvei    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   

 

 

 
   
1. Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevat Rakvere 71 kinnistut koormava hoonestusõiguse hüpoteegi
Korraldus: 254-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
Abilinnapea Sofja Homjakova palvel palume võtta korraldus vastu töökorras.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 254-k 2006
Töökorras vastu võetud 27.02.2006 korraldus nr 254-k
 
   
2. Ehituslubade andmine
Korraldus: 255-k 2006
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Svetlana Kaštan
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 255-k 2006
Anda ehitusluba Võidu 19.
Töökorras võtta 02.03.2006 vastu korraldus nr 255-k
 
   
3. Reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 256-k 2006
   
Esitaja: Raissa Lihhuša
Ettekandjad: Rahandusamet
 
Reservfondist vahendite eraldamine: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Narva Linna Sotsiaalabiamet
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 256-k 2006
võtta vastu korraldus nr 256-k parandustega
Mitte eraldada Kultuuriosakonnale 134 000 krooni koolieelsele lasteasutusele Põngerjas akende ja radiaatorite vahetamiseks.
 
   
4. Narva linna raamatupidamise sise-eeskiri
Määrus: 257-2006
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša, kaasettekandjad Jelena Golubeva, Valentina Bešekerskas
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 257-2006
Kinnitada ja arvestada hr Liimetsa ettepanekuid töö käigus.
Võtta vastu määrus nr 257
 
   
5. Narva Linnavolikogu 30.10.03 määruse nr.53/23 muutmine
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Narva Linnavolikogu 30.10.03 määrusega nr.53/23 kinnitatud "Narva linna omavalitsuse ametiasutuste teenistujate palgamäärade ja palgatingimuste" muutmine
 
Otsus/tulemused: 
Võtta vastu ja saata läbivaatamiseks volikogusse
Lisada 10% magistri kraadi eest 01.01.2007
Volitada Raissa Lihhušat nim etatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
6. Narva linna põhimääruse muutmine linna eelarve osas
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: 
Saata läbivaatamiseks volikogusse
Volitada Raissa Lihhušat nim etatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
7. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 258-k 2006
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 258-k 2006
Võtta vastu korraldus 258-k
 
   
8. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 259-k 2006
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 259-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 259-k
 
   
9. vara üleandmine
Korraldus: 260-k 2006
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 260-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 260-k
 
   
10. Muudatuste sisseviimine 20.05.2004 määrusega nr 25/33 kinnitatud "MTÜ ja SA projektide kaasfinantsee
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: 
Saata läbivaatamiseks volikogusse muudatustega.
Volitada Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
11. Narva Linnavalitsuse korralduse nr.1333-k 14.12.2005 muutmine
Korraldus: 261-k 2006
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 261-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 261-k
 
   
12. Kirjaliku nõusoleku andmine
Korraldus: 262-k 2006
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
1. Puškini 25 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
2. Partisani 7 elamus elektripaigaldise muutmiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 262-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 262-k
 
   
13. Ehituslubade andmine
Korraldus: 263-k 2006
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 263-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 263-k
 
   
14. Ehitise kasutusloa andmine
Korraldus: 264-k 2006
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 264-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 264-k
 
   
15. Kasutusloa andmine ja kasutusloa andmisest keeldumine
korraldus
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
1.Kreenholmi 5 elamu korterid 1 ja 2 on rekonstrueeritud kaupluseks, mis ei ole toidukauplus
 
Otsus/tulemused: korraldus
Suunatud teisele lugemisele.
Taotlejal saata tähitud kirjad korterite omanikele, kelle nõusolek puudub.
 
   
16. Kasutusloa andmine ja kasutusloa andmisest keeldumine
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
1.Linda 1 elamu mitteeluruumid M-1 ja M-7 on rekonstrueeritud kaupluseks, mis ei ole toidukauplus
 
Otsus/tulemused: 
Suunata teisele lugemisele.
Taotlejal saata tähitud kirjad korterite omanikele, kelle nõusolek puudub.
 
   
17. Teenindusmaa määramine Narvas, Elektrijaama tee 57
Korraldus: 265-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 265-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 265-k
 
   
18. Teenindusmaa määramine Narvas, Elektrijaama tee 57b
Korraldus: 266-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 266-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 266-k
 
   
19. Teenindusmaa määramine Narvas, Elektrijaama tee 57c
Korraldus: 267-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 267-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 267-k
 
   
20. Teenindusmaa määramine Narvas, Elektrijaama tee 57d
Korraldus: 268-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 268-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 268-k
 
   
21. Projekteerimistingimused
Korraldus: 269-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Kerese tn.18 ruumide ümberplaneerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 269-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 269-k
 
   
22. Projekteerimistingimused
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Puškini tn.10-M2,M9 mitteeluruumide rekonstrueerimine bürooruumide tarbeks
 
Otsus/tulemused: 
Saata läbivaatamiseks volikogusse.
Volitada Kalju Müüri nim etatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
23. Projekteerimistingimused
Korraldus: 270-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Kreenholmi tn.32 hoone fassaadide rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 270-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 270-k
 
   
24. Projekteerimistingimused
Korraldus: 271-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
AÜ "Mebelštšik" Laastu tn.85 elumaja ja majandushoone ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 271-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 271-k
 
   
25. Projekteerimistingimused
Korraldus: 272-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Kõnnitee rekonstrueerimine alates Puškini tn.9 elamust kuni Puškini tn.19 elamuni
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 272-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 272-k
 
   
26. Projekteerimistingimused
Korraldus: 273-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Jõesuu tn.7
elumaja ehitamine olemasoleval hoonealusel pinnal.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 273-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 273-k
 
   
27. Projekteerimistingimused
Korraldus: 274-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Männi tn.7 garaazi ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 274-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 274-k
 
   
28. Projekteerimistingimused
Korraldus: 275-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Männi tn.19 elumaja rekonstrueerimine koos sauna juurdeehitamisega
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 275-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 275-k
 
   
29. Projekteerimistingimused
Korraldus: 276-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Tallinna tn.2 kr.5,6 korterite ühendamine ja ümberplaneerimine ilma kandvate seinte likvideerimiseta.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 276-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 276-k
 
   
30. Projekteerimistingimused
Korraldus: 277-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
4.Paemurru tn.17 elumaja ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 277-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 277-k
 
   
31. Detailplaneeringu kehtestamine Süsiaugu kinnistu maa- alal
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
detailplaneeringu lahenduste kehtestamine.
 
Otsus/tulemused: 
Saata läbivaatamiseks volikogusse
Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
32. Detailplaneeringu kehtestamine aadressil Puškini tn 59 maa- alal.
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Detailplaneeringu lahenduste kehtestamine.
 
Otsus/tulemused: 
Saata läbivaatamiseks volikogusse
Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
33. Projekteerimistingimused
Korraldus: 278-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Kreenholmi tn.40 hoone fassaadide rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 278-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 278-k
 
   
34. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 279-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Narva linn Siivertsi vana kalmistu
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 279-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 279-k
 
   
35. Detailplaneeringu algatamine aadressil Daumani tn 13a
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Detailplaneeringu algatamine
 
Otsus/tulemused: 
Saata läbivaatamiseks volikogusse
Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
36. Detailplaneeringu algatamine 3.Roheline 4 ja 6
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Detailplaneeringu algatamine.
 
Otsus/tulemused: 
Saata läbivaatamiseks volikogusse
Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
37. Detailplaneeringu algatamine aadressil Jõe tn 4
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Detailplaneeringu algatamine
 
Otsus/tulemused: 
Saata läbivaatamiseks volikogusse
Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
38. Detailplaneeringu algatamine 1. Mai 9
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Detailplaneeringu algatamine
 
Otsus/tulemused: 
Saata läbivaatamiseks volikogusse
Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
39. Projekteerimistingimused
Korraldus: 280-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
uute elektrikaablite paigaldamine Energia tn. 1a trafoalajaamast kuni Tallinna mnt.4a elumajani
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 280-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 280-k
 
   
40. Projekteerimistingimused
Korraldus: 281-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
uute elektrikaablite paigaldamine Hariduse tn.5 trafoalajaamast kuni Puškini tn.25c trafoalajaamani
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 281-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 281-k
 
   
41. Projekteerimistingimused
Korraldus: 282-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
uue elektrikaabli paigaldamine Kerese tn.7 trafoalajaamast kuni Puškini tn.23b trafoalajaamani
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 282-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 282-k
 
   
42. Sõidusoodustuste kehtestamine Narva linna avalikul liiniveol
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Nõustuda Narva Linnavolikogule esitatava määruse eelnõuga. Volitada Narva Linnavalitsuse abilinnapea Aleksander Ljudvig´ut kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
 
Otsus/tulemused: 
Lisada punkt - tehniline korraldus panna SAA peale
Määruse eelnõu saata läbivaatamiseks volikogusse.

Volitada Aleksander Ljudvigut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
43. Linnavara üleandmine
Korraldus: 283-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Narva Linna Sotsiaalabiametil anda üle Narva Linnakantselei bilanssi linnavara kogusummas 18 061,86 krooni.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 283-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 283-k
 
   
44. Hoolduse seadmine
Korraldus: 284-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Määrata pensionär Maria Petuhhova hooldajaks Galina Filatova.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 284-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 284-k
 
   
45. Volitamine
Korraldus: 285-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´it avama alaealistele ARKADI KAUZOV´ile ja ALEKSANDR KAUZOV´ile pangas arveldusarved.
-
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 285-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 285-k
 
   
46. Volituse lõpetamine ja volitamine
Korraldus: 286-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Lõpetada Valeri Popovi´ volitused alaealise KRISTINA HODJUK arvelduskonto kasutamisele õigusele.
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´it alaealise KRISTINA HODJUK´i arvelduskonto pangakaardi vormistamiseks ja saamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 286-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 286-k
 
   
47. Perekonnanime muutmine
Korraldus: 287-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Lubada muuta alaealisel Ljudmila Ponomarjoval perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Uutmann.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 287-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 287-k
 
   
48. Hoolduse seadmine
Korraldus: 288-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Määrata pensionär Ivan Tulinov hooldajaks Natalia Tulinova
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 288-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 288-k
 
   
49. Hoolduse lõpetamine
Korraldus: 289-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Lõpetada Ljubov Mihhailova hooldusõigus hooldatava Valentina Mihhailova üle.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 289-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 289-k
 
   
50. Hoolduse seadmine
Korraldus: 290-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Määrata pensionär Vera Skripnik hooldajaks Galina Kondratieva.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 290-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 290-k
 
   
51. Katastriüksuste võtmine Linnavara- ja Majandusamet bilanssi
Korraldus: 291-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 291-k 2006
Raekoja plats, Jõe tn 1, Jõe tn 3, Mõisa tn lõik 2.

Võtta vastu korraldus nr 291-k
 
   
52. Linnavara tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 292-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 292-k 2006
Anda MTÜle Sotsiaalse Adaptsiooni Keskus kasutusse Puškini tn 3 2.korruse ruumid 83-92.
Võtta vastu korraldus nr 292-k
 
   
53. Investeerimiskohustuse täitmise tähtaja pikendamine 16.02.2005 müügilepingu järgi
Korraldus: 293-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 293-k 2006
Pikendada TÜ INKERI investeerimiskohustuse täitmise tähtaega kuni 31.12.2006.
Võtta vastu korraldus nr 293-k
 
   
54. Linnavara kasutusse andmine
Korraldus: 294-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 294-k 2006
Anda OÜle Tervisekeskus valentina Vassiljeva kasutusse Haigla tn 6 asuv 1.korruse ruum nr 43.
Võtta vastu korraldus nr 294-k
 
   
55. Linnavara kasutusse andmine
Korraldus: 295-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 295-k 2006
Anda ASle Toode kasutusse Linda tn 4 asuv 6.korruse ruum nr 186.
Võtta vastu korraldus nr 295-k
 
   
56. Linnavara kasutusse andmine
Korraldus: 296-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 296-k 2006
Anda FIEle Tatjana Razguljajevale kasutusse Linda tn 4 asuvad 6.korruse ruumide 183,185,185a,211,212.
Võtta vastu korraldus nr 296-k
 
   
57. Linnavara bilansist bilanssi üleandmine
Korraldus: 297-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 297-k 2006
Lasteaiale Ojake linnavara.
Võtta vastu korraldus nr 297-k
 
   
58. "Sõpruse" silla tasuta võõrandamine riigile
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
Saata läbivaatamiseks volikogusse.
Volitada Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
59. Riigihangete labiviimise reglemendi kinnitamine
Määrus: 298-2006
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 298-2006
Võtta vastu määrus nr 298.
 
   
60. Peremeheta ehitise hõivamine
Korraldus: 299-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 299-k 2006
Kehtestada soojustrassi 10227 peremehetus.
Võtta vastu korraldus nr 299-k
 
   
61. Narva Juhkentali Kooli Narva Kreenholmi Gümnaasiumiga liitumise teel ümberkorraldamise komisjoni moo
Korraldus: 300-k 2006
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 300-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 300-k
 
   
62. Narva 6. Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 301-k 2006
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 301-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 301-k
 
   
63. Konkursi väljakuulutamine koolieelse lasteasutuse Kirsike juhataja vaba ametikoha täitmiseks
Korraldus: 302-k 2006
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 302-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 302-k
 
   
64. Narva Laste Loomemaja hoolekogu koosseisu ning hoolekogu põhimääruse kinnitamine
Korraldus: 303-k 2006
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 303-k 2006
Hoolekogu koosseis kinnitada.
Võtta vastu korraldus nr 303-k.
Hoolekogu põhimääruse kinnitamiseks valmistada Kultuuriosakonnal ette määruse eelnõu. eraldi määrus.
 
   
65. Nõustamiskomisjoni moodustamine
Korraldus: 304-k 2006
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 304-k 2006
Moodustada nõustamiskomisjon.
Võtta vastu korraldus nr 304-k
Töökorra kinnitamiseks Kultuuriosakonnal valmistada määruse eelnõu.
 
   
66. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmetele kuutasu maksmine
Korraldus: 305-k 2006
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo Tammiste
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 305-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 305-k.
 
   
67. Linna nõustamiskomisjoni töökorra kinnitamine
Määrus: 306-2006
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 306-2006
Võtta vastu määrus nr 306
 
   
68. Narva Laste Loomemaja hoolekogu töökorra kinnitamine
Määrus: 307-2006
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 307-2006
Võtta vastu määrus nr 307

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja