NARVA LINNAVALITSUS

05.04.2006  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Sofja Homjakova    Osavõtja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Anastassia Lukina    Külaline   

 

 

 
   
1. Ehituslubade andmine
Korraldus: 389-k 2006
   
Esitaja: Svetlana Kaštan
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 389-k 2006
Töökorras 28.03.2006 võtta vastu korraldus nr 389-k
 
   
2. Riigihanke "Projektile "Eeltööd Narva jõe äärse terviseraja ehituseks"
Korraldus: 390-k 2006
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Riigihanke "Projektile "Eeltööd Narva jõe äärse terviseraja ehituseks" ehitusprojekti koostamise teenuse ostmine" vastutava isiku ja komisjoni koosseisu määramine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 390-k 2006
Töökorras võtta 30.03.2006 vastu korraldus nr 390-k
 
   
3. Laeva FORTUNA tasuta munitsipaalomandisse võtmine
Korraldus: 391-k 2006
   
Esitaja: Jelena Torokvei
Ettekandjad: Pjotr Nyakk
 
Pr. Jelena Torokvei taotluse töökorras vastuvõtmisele.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 391-k 2006
03.04.2006 töökorras vastu võetud korraldus nr 391-k
 
   
4. Korteriomandi seadmine elamus aadressil Puškini tn 9, Narva
Korraldus: 392-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 392-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 392-k
 
   
5. Töövõtulepingu sõlmimine
Korraldus: 393-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
Lisada Riigihankseseadus par 5 osa 1 punkt 1
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 393-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 393-k
 
   
6. Töövõtulepingu kehtivuse pikendamine
Korraldus: 394-k 2006
   
Esitaja: Narva Linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 394-k 2006
Lisada Riigihankseseadus par 5 osa 1 punkt 1
Võtta vastu korraldus nr 394-k
 
   
7. Narva linna bussiliinide toetuse jaotamise kinnitamine
korraldus
   
Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: korraldus
Teisele lugemisele
 
   
8. Ajutise komisjoni moodustamine Narva linnas spordi- ja lastemänguväljakute paigaldamise küsimustes.
Korraldus: 395-k 2006
   
Esitaja: Narva linnavara-ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 395-k 2006
Lisada komisjoni koosseisu Eldafr Efendijev
Võtta vastu korraldus 395-k
 
   
9. Linnavara tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 396-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 396-k 2006
Võtta vastu korraldus 396-k
 
   
10. Üüritasu alandamine
Korraldus: 397-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 397-k 2006
Võtta vastu korraldus 397-k
 
   
11. Linnavara kasutusse andmine
Korraldus: 398-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 398-k 2006
Võtta vastu korraldus 398-k
 
   
12. Linnavara üleandmine
Korraldus: 399-k 2006
   
Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 399-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 399-k
 
   
13. Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevat Rahu tn 48 kinnistut koormava hoonestusõiguse hüpoteegi
Korraldus: 400-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 400-k 2006
Allkirjastab abilinnapea Sofja Homjakova
Võtta vastu korraldus 400-k
 
   
14. Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevat Rahu tn 42 kinnistut koormava hoonestusõiguse hüpoteegi
Korraldus: 401-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 401-k 2006
Allkirjastab abilinnapea Sofja Homjakova
Võtta vastu korraldus 401-k
 
   
15. Kinnistute võtmine Linnavara- ja majandusameti bilanssi
Korraldus: 402-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 402-k 2006
Võtta vastu korraldus 402-k
 
   
16. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
Korraldus: 403-k 2006
   
Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 403-k 2006
Võtta vastu korraldus 403-k
 
   
17. Kohalike tänavate ja kõnniteede remonditööde mahtude väljaselgitamise ja läbiviimise ajutise komisjo
Korraldus: 404-k 2006
   
Esitaja: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 404-k 2006
Võtta vastu korraldus 404-k
 
   
18. Ametisse Kinnitamine
Korraldus: 405-k 2006
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 405-k 2006
Võtta vastu korraldus 405-k
 
   
19. Narva Linnavalitsuse 16.04.2003 korralduse nr 282-k “Narva Noorteprojektide komisjoni kinnitamine,
Korraldus: 406-k 2006
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 406-k 2006
Võtta vastu korraldus 406-k
 
   
20. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 407-k 2006
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 407-k 2006
Võtta vastu korraldus 407-k
 
   
21. Tänavakaubanduse korraldamine
Korraldus: 408-k 2006
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 408-k 2006
Võtta vastu korraldus 408-k
 
   
22. Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha avamiseks
Korraldus: 409-k 2006
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 409-k 2006
Võtta vastu korraldus 409-k
 
   
23. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjoni uue
Korraldus: 410-k 2006
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 410-k 2006
Võtta vastu korraldus 410-k
 
   
24. Reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 411-k 2006
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Reservfondist vahendite eraldamine: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusamet
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 411-k 2006
1. Lisada LINNAVARA ja MAJANDUSAMETILE 5500 projekti Kodu Kauniks kuludeks.
2. Mitte eraldada Kultuuriosakonnale 230 400 krooni töölepingu alusel töötavate töötajate kuupalgamäärade suurendamisega seotud kuludeks.
Võtta vastu korraldus 411-k
 
   
25. Hoolduse lõpetamine
Korraldus: 412-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Lõpetada Narva linna Sotsiaalabiameti 14.08.2001.a korraldusega nr 03-896 Tamara Melnikova üle seatud hooldus hooldaja Aleksandr Melnikovi poolt.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 412-k 2006
Võtta vastu korraldus 412-k
 
   
26. Hoolduse seadmine
Korraldus: 413-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Määrata pensionär Liidia Sokolova hooldajaks Vladimir Sokolov.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 413-k 2006
Võtta vastu korraldus 413-k
 
   
27. Volitamine
Korraldus: 414-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Svetlana Loginova’t kasutama Narva Lastekodu kasvandiku ANDREI NIKOLAJEV’i, arveldusarvel olevat raha trahvi, täitekulude ja kohtutäituri tasu tasumiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 414-k 2006
Võtta vastu korraldus 414-k
 
   
28. Volitamine
Korraldus: 415-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektorit Leili Korpi kasutama Narva Lastekodu kasvandiku VADIM BOGDANOVV’i arveldusarvel olevat raha trahvi tasumiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 415-k 2006
Võtta vastu korraldus 415-k
 
   
29. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse maksmise jätkamine
Korraldus: 416-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Peatada Olga Ameltšenko`ile poja Aleksei Ameltšenko lastetoetuse ja üksikema toetuse maksmine ja jätkata Ljudmila Ameltšenko ´le lastetoetuse ja üksikema toetuse maksmist.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 416-k 2006
Võtta vastu korraldus 416-k
 
   
30. Lastetoetuse maksmise peatamine vanemale ja lastetoetuse maksmise jätkamine teisele vanemale
Korraldus: 417-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Deniss Vakulov’ile tütre Julia Vakulova lastetoetuse maksmine.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Ljudmila Bogatšova’le tütre Julia Vakulova lastetoetuse maksmist.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 417-k 2006
Võtta vastu korraldus 417-k
 
   
31. Narva Linnavalitsuse 08.03.2006 korralduse nr 287-k muutmine
Korraldus: 418-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Muuta Narva Linnavalitsuse 08.03.2006 korralduse nr 287-k “Perekonnanime muutmine“ punkti № 1 ja sõnastada see järgmiselt:

Lubada muuta alaealisel Ljudmila Ponomajova´l
( Kohtla-Järve rajooni Sinimäe küla RSN TK akt 9 - 17.07.1989.a.), perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Uutmann
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 418-k 2006
Võtta vastu korraldus 418-k
 
   
32. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalda tn 5a
Korraldus: 419-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Kalda tn 5a
AKTSIASELTS ŽUR
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 419-k 2006
Võtta vastu korraldus 419-k
 
   
33. Teenindusmaa määramine Narvas, Raekoja plats 1
Korraldus: 420-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 420-k 2006
Võtta vastu korraldus 420-k
 
   
34. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 57
Korraldus: 421-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 57

ehitise omanik hr Valeri Rožinov
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 421-k 2006
Võtta vastu korraldus 421-k
 
   
35. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Baltika, Udu tn 258
Korraldus: 422-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 422-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 422-k
 
   
36. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Metsaonnid, Marja tn 5
Korraldus: 423-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 423-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 423-k
 
   
37. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 424-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva linnas Kangelaste prospekt 34b
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 424-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 424-k
 
   
38. Puškini 50 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
   
Esitaja: arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Narva LV Arhitektuuri- ja Linnplaneerimise Ametile:
OÜ Tamali Kaup 09.02.2005.a. nr 143/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine autode tehnohooldusjaama ehitamiseks, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning varustamisega lahendamine.
Planeeritava ala pindala on ca 0,19 ha.
 
Otsus/tulemused: 
Edastada Linnavolikogu otsuse eelnõu volikogusse läbivaatamiseks.
Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
39. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 16
Korraldus: 425-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 16

OÜ Rosehill ja OÜ IRITAM
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 425-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 425-k
 
   
40. Narva Linnavalitsuse 10.02.2003.a.korralduse nr 90-k muutmine
Korraldus: 426-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 426-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 426-k
 
   
41. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Linda tn 14
Korraldus: 427-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Linda tn 14
aktsiaselts Balti ES
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 427-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 427-k
 
   
42. Projekteerimistingimuste määramine (Välisvalgustuse projekteerimine Rahu tn 53)
Korraldus: 428-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Välisvalgustuse projekteerimine Rahu tn.53 garaažidest kuni avariiväljalaske siibrini.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 428-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 428-k
 
   
43. Projekteerimistingimuste määramine (Raudtee tänava välisvalgustuse projekteerimine)
Korraldus: 429-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Raudtee tänava välisvalgustuse projekteerimine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 429-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 429-k.
 
   
44. Projekteerimistingimuste määramine (Partisani tn 7 korterelamu fassaadi ja katuse rekonstrueerimine)
Korraldus: 430-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Partisani tn. 7 korterelamu fassaadi ja katuse rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 430-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 430-k
 
   
45. Projekteerimistingimuste määramine elektrikaablite paigaldamiseks (Puškini tn 56)
Korraldus: 431-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Puškini tn.56 kaablitransiitkilbist kuni Puškini tn.50 hooneni uute elektrikaablite paigaldamine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 431-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 431-k
 
   
46. Projekteerimistingimuste määramine (Kalda tn 5d hoone ehitamine äri-ja bürooruumideks)
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kalda tn.5d hoone ehitamine äri- ja bürooruumideks
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada otsuse eelnõu läbivaatamiseks volikogule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
47. Projekteerimistingimuste määramine (Kultuurimaja Rugodiv ruumide rekonstrueerimine)
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kultuurimaja “Rugodiv” ruumide rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada otsuse eelnõu läbivaatamiseks volikogule.
2. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
48. Projekteerimistingimuste määramine (26.Juuli tn 4)
Korraldus: 432-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
 
26.Juuli tn.4
Olemasoleva kompressorijama laiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 432-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 432-k
 
   
49. Projekteerimistingimuste määramine (Rahu tn 8-15)
Korraldus: 433-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
 
Rahu tn.8-15 korteri ruumide ümberplaneerimine ilma kandavate seite likvideerimiseta.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 433-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 433-k
 
   
50. Projekteerimistingimuste määramine (AÜ Landõš, Osja tn 49)
Korraldus: 434-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
AÜ Landõš, Osja tn.49
Elumaja rekonstrueerimine koos majandushoone juurdeehitamisega.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 434-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 434-k
 
   
51. Projekteerimistingimuste määramine (AÜ Žasmin, Jasmiini tn 14)
Korraldus: 435-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
AÜ Žasmin, Jasmiini tn. 14
Majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 435-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 435-k
 
   
52. Projekteerimistingimuste määramine (AÜ Žasmin, Jasmiini tn 41)
Korraldus: 436-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Aü Žasmin, Jasmiini tn.41
Majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 436-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 436-k
 
   
53. Projekteerimistingimuste määramine (AÜ Svetofor, Piiri tn 174)
Korraldus: 437-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Aü Svetofor, Piiri tn.174
Majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 437-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 437-k
 
   
54. Projekteerimistingimuste määramine gaasitoru paigaldamiseks
Korraldus: 438-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Olemasolevast gaasitorustikust kuni Uusküla tn. 23 kinnistu piirini välisgaasitorustiku paigaldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 438-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 438-k
 
   
55. Projekteerimistingimuste määramine (Puškini tn 30)
Korraldus: 439-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kü Ogonjok, Puškini tn.30
Hoone osaline rekonstrueerimine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 439-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 439-k
 
   
56. Projekteerimistingimuste määramine (Pilve tn 9)
Korraldus: 440-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Pilve tn.9 Elumaja rekonstrueerimine koos juurdeehitusega.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 440-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 440-k
 
   
57. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Svetofor, Suvila tn 255
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
Võtta vastu korraldus nr 441-k
 
   
58. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Svetofor, Suvila tn 256
Korraldus: 442-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 442-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 442-k
 
   
59. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Adonis ja Salvia, Tõusu tn 102
Korraldus: 443-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 443-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 443-k
 
   
60. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Rjabinka, Tüve tn 525
Korraldus: 444-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 444-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 444-k
 
   
61. Projekteerimistingimuste määramine (Tähe tn 9 hoone rekonstrueerimine ja juurdeehitamine
Korraldus: 445-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tähe tn. 9 hoone rekonstrueerimine ja juurdeehitamine majutusettevõtteks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 445-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 445-k
 
   
62. Kirjaliku nõusoleku andmine
Korraldus: 446-k 2006
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1. Daumani 16 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
2. Kreenholmi 34 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
3. 26 Juuli 5 elamus elektripaigaldise muutmiseks;
4. 1 Kooli põik 3 korteri nr.4 küttesüsteemi muutmiseks;
5. 1 Kooli põik 1 korteri nr.11 küttesüsteemi muutmiseks;
6. Gerassimovi 7 korteri nr.2 küttesüsteemi muutmiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 446-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 446-k
 
   
63. Ehituslubade andmine
Korraldus: 447-k 2006
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1. Vestervalli 16 elamu fassaadi ja katuse rekonstrueerimiseks;
2. Daumani 6 laohoone täielikuks lammutamiseks;
3. Puidu tn 18/ aü Mebelštšik aiamaja rekonstrueerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 447-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 447-k
 
   
64. Ehitiste kasutuslubade andmine
Korraldus: 448-k 2006
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.1 Tamme tn 7/ AÜ Berjozka asuv suvila.
1.2 Ringi tn 21/AÜ Düün asuv aiamaja koos saunaga.
1.3 Rõmmu tn 21/AÜ Radost asuv aiamaja ja saun.
1.4 Varsakabja tn 3/ AÜ Metsaonid asuvad aiamaja ja majandushoone.
1.5 Toivo tn 2/AÜ Ivuška asuv aiamaja ja majandushoone.
1.6 Pähklimäe tn.3 abihoone püstitatud.
1.7 Elektrijaama tee 59 garaažihoone täielikult lammutatud.
1.8 Elektrijaama tee 59 laohoone täielikult lammutatud.
1.9 Elektrijaama tee 59 gaasikäigud täielikult lammutatud.
1.10 Heitvetepuhastusjaam 1, metaanitank püstitatud.
1.11 Heitvetepuhastusjaam 1, gaasigolder püstitatud.
1.12 Heitvetepuhastusjaam 1, mudahoidla püstitatud.
1.13 Heitvetepuhastusjaam 1, muda veetustamistsehi hoone püstitatud.
1.14 Papli tn.71/AÜ Gamma asuv aiamaja.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 448-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 448-k
 
   
65. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine Juhhanovi tn 38
Korraldus: 449-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 449-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 449-k
 
   
66. Maa müügihinna vähendamine AÜ Svetofor, Lehise tn 82
Korraldus: 450-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 450-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 450-k
 
   
67. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 451-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva linnas Kangelaste prospekt 40a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 451-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 451-k
 
   
68. Elektrijaama tee 1 maa-ala detailplaneeringu algatamine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Taotleja: AS ER Baltic Electrotechnics and Automation, 17.03.2006. a. nr 333/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine uue tootmishoone (elektritehniliste ja automatiseerimisseadmete montaaž ja remont) ehitamiseks ja tootmismaa piiride laiendamiseks; heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine. Planeeritava ala pindala on ca 0,84 ha.
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda Elektrijaama tee 1 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut deyailplaneeringu algatamiseks.
3. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
69. Projekteerimistingimused
Korraldus: 452-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Puškini tn.50 hoone ehitamine tehnoülevaatuse punktiks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 452-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 452-k
 
   
70. Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist
Korraldus: 453-k 2006
   
Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Narva Linnakantselei bilansist anda üle Linnavara- ja Majandusameti bilanssi linnavara
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 453-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 453-k
 
   
71. Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist
Korraldus: 454-k 2006
   
Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets
 
linnavara Narva Eesti Gümnaasiumi jaoks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 454-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 454-k
 
   
72. Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist
Korraldus: 455-k 2006
   
Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Narva Linnakantselei bilansist anda üle Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise ameti bilanssi linnavara
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 455-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 455-k
 
   
73. Projekti “Euro Rus Fort Tour, Unikaalse Euroopa ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote ar
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Taotlus võtta küsimus vastu töökorras. Taotleja: Linnapea Tarmo Tammiste.
 
Otsus/tulemused: 
1.Taotleda Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
74. Projekti “Narva River Water Routes, Narva jõe veeturismi marsruutide arendamine ja integreerimine Lä
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Taotlus võtta antud küsimus vastu töökorras. Taotleja: Linnapea Tarmo Tammiste.
 
Otsus/tulemused: 
1.Taotleda Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist.
2. Volitada Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja