NARVA LINNAVALITSUS

02.02.2006  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Riina Kasikov    operaator   
  Sofia Homjakova    Osavõtja   
  Jelena Torokvei    Osavõtja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Anastassia Lukina    Külaline   

 

 

 
   
1. Ehitusloa andmine
Korraldus: 127-k 2006
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
 
1. Rakvere 71 kaubandushoone püstitamiseks.
Palun väljastada töö korras
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 127-k 2006
Rakvere 71 kaubandushoone püstitamiseks.
Võtta töökorras 31.01.2006 vastu korraldus nr 127-k.
 
   
2. Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist
Korraldus: 128-k 2006
   
Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Endla Müür
 
Narva Linnakantselei bilansist anda üle Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 128-k 2006
Narva Linnakantselei bilansist anda üle Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Võtta vastu korraldus nr 128-k
 
   
3. Vara üleandmine Narva Linnakantselei bilansist
Korraldus: 129-k 2006
   
Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Endla Müür
 
Narva Linnakantselei bilansist anda üle Linna Arenduse ja Ökonoomika ameti bilanssi linnavara
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 129-k 2006
Narva Linnakantselei bilansist anda üle Linna Arenduse ja Ökonoomika ameti bilanssi linnavara
Võtta vastu korraldus nr 129-k
 
   
4. Narva LV proje.tingimuste ilma detailplaneeringuta määramise delegeerimise õigus
   
Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
Saata läbivaatamiseks volikogusse-
 
   
5. Projekteerimistingimused
Korraldus: 130-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kreenholmi tn.8A-lasteaed "Punamütsike"
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 130-k 2006
Kreenholmi tn.8A-lasteaed "Punamütsike"
Võtta vastu korraldus 130-k
 
   
6. Riigihanke avatud pakkumismenetluse läbiviimine
   
Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
Esitada läbivaatamiseks volikogusse.
 
   
7. Ostueesõiguse teostamisest loobumine (mõtteline osa ehitisest aadressil Rakvere 16, Narvas)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
Saata läbivaatamiseks volikogusse
 
   
8. SA-le Narva Linnaelamu linnavara tasuta võõrandamine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
Saata läbivaatamiseks volikogusse
 
   
9. SA Narva Linnaelamu põhikirja täiendamine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Dina Žukova
 
 
Otsus/tulemused: 
Saata läbivaatamiseks volikogusse
 
   
10. Narva Linnavalitsuse 08.11.2004 korralduse nr 1108-k kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 131-k 2006
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Pjotr Nyakk
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 131-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 131-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja

 

 

Protokollija:   Riina Kasikov
operaator