NARVA LINNAVALITSUS

23.05.2006  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Sofja Homjakova    Osavõtja   
  Jelena Torokvei    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Mihhail Stalnuhhin    Külaline   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Projekti “Narva linnuse kompleksi väljaarendamise kava 2007-2013 väljatöötamine” elluviimise delegee
Korraldus: 646-k 2006
   
Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Andres Toode
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 646-k 2006
16.05.2006 istungil Muuseumi poolt ettekandja puudus.
Tingimuslik eelnõu! Põhjendus vastuvõtmiseks on nõrk!
Edasi lükata.
Vastu võtta korraldus nr 646-k
 
   
2. Projekti “Narva linnuse kompleksi väljaarendamise kava 2007-2013 väljatöötamine” omafinantseeringu k
Korraldus: 647-k 2006
   
Esitaja: Narva Muuseum
Ettekandjad: Andres Toode
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 647-k 2006
16.05.2006 istungil puudus Muuseumi ettekandja.
Vastavalt linnavara eeskirjale on see summa linnavalitsuse pädevuses!
Edasi lükata.

Võtta vastu korraldus nr 647-k
 
   
3. Vee hinna kooskõlastamine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova ,Aleksei Voronov
 
 
Otsus/tulemused: 
Edastada läbivaatamiseks volikogusse
 
   
4. Peremeheta ehitise hõivamine
Korraldus: 648-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Hoone Betooni 15.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 648-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 648-k
 
   
5. Kinnistu võtmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi (mitteeluruum Uusküla 4-M1, Narva)
Korraldus: 649-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 649-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 649-k
 
   
6. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
Korraldus: 650-k 2006
   
Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 650-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 650-k
 
   
7. AS Heakorrastus aktsiate ostueesõiguse kasutamata jätmine
Korraldus: 651-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 651-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 651-k
 
   
8. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule
Korraldus: 652-k 2006
   
Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 652-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 652-k
 
   
9. Ehituslubade andmine
Korraldus: 653-k 2006
   
Esitaja: Ehitusjärevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
1. Kerese 50 kõrval asuva trafoalajaama püstitamiseks;
2. Oru 11 elumaja rekonstrueerimiseks;
3. Vaksali 19 heakorrastuseks ja autoparkla ehitamiseks;
4. Tallinna mnt 26 katusekatte vahetamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 653-k 2006
Võtta vastu korrasldus nr 653-k
 
   
10. Vahtra tn 3 maa riigi omandisse jätmine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada Linnavolikogule läbivaatamiseks.
2. Volitada Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
11. Joala tn 19 maa riigi omandisse jätmine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada Linnavolikogule läbivaatamiseks.
2. Volitada Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
12. Ehitusloa andmine
Korraldus: 654-k 2006
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
1.Kose 6 hoone laiendamiseks Narva-2 piiripunktiks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 654-k 2006
Võtta vastu korraldus märkustega. Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametil saata vastavad kirjad Siseministeeriumi ja Piirikaitse peadirektorile.
Võtta vastu korraldus nr 654-k
 
   
13. Narva Linnavalitsuse 16.05.2006 korrlduse nr 616-k muutmine
Korraldus: 655-k 2006
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
1.Narva Linnavalitsuse 16.05.2006 korralduse nr.616-k "Ehitise kasutusloa andmine" muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 655-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 655-k
 
   
14. Ehitise kasutusloa andmine
Korraldus: 656-k 2006
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Ehitise kasutusloa andmine:
1.Papli tn 75 / aü Gamma asuv aiamaja;
2.Palavuse tn 26 / aü Baltika asuv aiamaja;
3.Väíkesaare tn 35 / aü Retšnoi asuv aiamaja;
4.Malmi tn 6 (endised korterid nr.1; 2) rekonstrueeritud korteriks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 656-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 656-k
 
   
15. Projekteerimistingimuste määramine Haigla tn. 4 korterelamu fassaadi ja katuse rekonstrueerimine
Korraldus: 657-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 657-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 657-k
 
   
16. Projekteerimistingimuste määramine Rugodivi kultuurimaja esise platsi rekonstrueerimine
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist.
2. Volitada Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogu ette kandma.
 
   
17. Projekteerimistingimuste määramine Linda tn.5 hoonete lammutamine
Korraldus: 658-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 658-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 658-k
 
   
18. Projekteerimistingimuste määramine elektrikaablite paigaldamiseks
Korraldus: 659-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Uute elektrikaablite paigaldamine Kose tn.12 kaablitransiitkilbist kuni Kose tn.6 projekteeritava kaablitransiitkilbini
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 659-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 659-k
 
   
19. Projekteerimistingimuste määramine elektrikaablite paigaldamiseks, Joala 22
Korraldus: 660-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Uute elektrikaablite paigaldamine Joala tn.22 kaablitransiitkilbist kuni Joala tn.19 projekteeritava kaablitransiitkilbini
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 660-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 660-k
 
   
20. Projekteerimistingimuste määramine gaasitoru paigaldamiseks, Kalda 7b
Korraldus: 661-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Välisgaasitoru paigaldamine olemasolevast gaasitorust kuni Kalda tn.7b kinnistu piirini
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 661-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 661-k
 
   
21. Projekteerimistingimuste määramine Võidu tn.3, viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine
Korraldus: 662-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 662-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 662-k
 
   
22. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn.4, viiekorruselise korterelamu osaline rekonstruee
Korraldus: 663-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 663-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 663-k
 
   
23. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste tn.16
Korraldus: 664-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Kangelaste tn.16, viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 664-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 664-k
 
   
24. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste tn.8
Korraldus: 665-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Kangelaste tn.8, viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 665-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 665-k
 
   
25. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste tn.24
Korraldus: 666-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Kangelaste tn.24, viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 666-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 666-k
 
   
26. Projekteerimistingimuste määramine Kangelaste tn.23
Korraldus: 667-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Kangelaste tn.23, viiekorruselise korterelamu osaline rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 667-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 667-k
 
   
27. Projekteerimistingimuste määramine Haigla tn.16-7, korteri ümberplaneerimine
Korraldus: 668-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 668-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 668-k
 
   
28. Kraavi tn 14 maa- ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda Kraavi 14 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmiseja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Linnavolikogult nõusolekut Kraavi 14 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule suunamist.
3. Volitada Anne Hallikut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
29. Projekteerimistingimuste määramine elektrikaablite paigaldamiseks
Korraldus: 669-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
Uute elektrikaablite paigaldamine Juhkentali tn.12b trafoalajaamast kuni Kiriku tn.9 projekteeritava kaablitransiitkilbini
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 669-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 669-k
 
   
30. Projekteerimistingimuste määramine 1. Jõe tänavast kuni Jõesuu tänavani
Korraldus: 670-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
1.Jõe tänavast kuni Jõesuu tänavani kulgeva
Rakvere tänava sektori välisvalgustuse rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 670-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 670-k
 
   
31. Projekteerimistingimuste määramine “Sepa põik” tänava välisvalgustuse rekonstruteerimine
Korraldus: 671-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 671-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 671-k
 
   
32. Projekteerimistingimuste määramine Tolli tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine
Korraldus: 672-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 672-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 672-k
 
   
33. Projekteerimistingimuste määramine Jõe tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine
Korraldus: 673-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 673-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 673-k
 
   
34. Projekteerimistingimuste määramine 2.Jõe tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine
Korraldus: 674-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 674-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 674-k
 
   
35. Projekteerimistingimuste määramine 1.Jõe tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine
Korraldus: 675-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 675-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 675-k
 
   
36. Projekteerimistingimuste määramine „Jõe põik” tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine
Korraldus: 676-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 676-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 676-k
 
   
37. Projekteerimistingimuste määramine Paadi tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine
Korraldus: 677-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 677-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 677-k
 
   
38. Projekteerimistingimuste määramine Taime tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine
Korraldus: 678-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 678-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 678-k
 
   
39. Projekteerimistingimuste määramine Pargi tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine
Korraldus: 679-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 679-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 679-k
 
   
40. Projekteerimistingimuste määramine Purje tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine
Korraldus: 680-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 680-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 680-k
 
   
41. Projekteerimistingimuste määramine „Pargi põik” tänava välisvalgustuse rekonstrueerimine
Korraldus: 681-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 681-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 681-k
 
   
42. Reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 682-k 2006
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Reservfondist vahendite eraldamine:
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond,
Narva Linnakantselei,
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 682-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 682-k
 
   
43. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
Korraldus: 683-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Anne Hallik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 683-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 683-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja