NARVA LINNAVALITSUS

19.09.2006  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Sofia Homjakova    abilinnapea   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Riina Kasikov    operaator   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Jelena Torokvei    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   
  Jekaterina Širai    Külaline   

 

 

 
   
1. Narva linna munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste töötajatele töökohal toitlustamisteenuste osu
Määrus: 1142-2006
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1142-2006
Töökorras võtta 11.09.2006 vastu määrus nr 1142.
 
   
2. Linnavalitsuse istungi läbiviimise aja muutmine
Korraldus: 1143-k 2006
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1143-k 2006
Töökorras 18.09.2006 vastu võetud korraldus nr 1143-k
 
   
3. Volituse andmine
Korraldus: 1144-k 2006
   
Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
Pr. Sofja Homjakova suulise taotluse alusel töökorras vastuvõtmisele, esmaspäeval 18.09.2006.a. kell 14.25.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1144-k 2006
Töökorras võtta 18.09.2006 vastu korraldus nr 1144-k
 
   
4. Narva munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ametikohtade arvu määramise ja eelarve koostamisel
Määrus: 1145-2006
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1145-2006
Võtta vastu määrus nr 1145.
 
   
5. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1146-k 2006
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1146-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1146-k
 
   
6. Reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 1147-k 2006
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Reservfondist vahendite eraldamine: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1147-k 2006
Muudatus - eraldada Kultuuriosakonnale 8000 krooni.
Võtta vastu korraldus nr 1147-k
 
   
7. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 1148-k 2006
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusamet
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1148-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1148-k
 
   
8. Eelarveliste assigneeringute loetelu muutmine artiklite lõikes
Korraldus: 1149-k 2006
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Eelarveliste assigneeringute loetelu muutmine artiklite lõikes: Narva Linnakantselei (Linnaarstiteenistus) ja Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusamet
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1149-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1149-k
 
   
9. Linnavara võõrandamine (kinnistu Puškini 25a, Narva)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist kinnistu Puškini tn 25a võõrandamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
10. Nõusoleku andmine Narva linnas Puškini 59 kinnistu hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks
Korraldus: 1150-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1150-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1150-k
 
   
11. Nõusoleku andmine Narva linna omandis oleva Kraavi tn 5 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõiguse
Korraldus: 1151-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1151-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1151-k
 
   
12. Lepinguliste kohustuste täitmise tähtaja pikendamine hoonestusõiguse seadmise lepingu järgi
Korraldus: 1152-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1152-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1152-k
 
   
13. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi (kinnistu Puškini 27)
Korraldus: 1153-k 2006
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1153-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1153-k
 
   
14. Linnavara võõrandamine (kinnistu Puškini 27, Narva)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist kinnistu Puškini tn 27 võõrandamiseks vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
15. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 1154-k 2006
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1154-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1154-k
 
   
16. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 1155-k 2006
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1155-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1155-k
 
   
17. Tänavakaubanduse korraldamine
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: 
Suunata teisele lugemisele.
 
   
18. Väärismetalltoodete sissevedu
Korraldus: 1156-k 2006
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1156-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1156-k
 
   
19. Väärismetalltoodete valmistamine
Korraldus: 1157-k 2006
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1157-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1157-k
 
   
20. ASile Agdeck-Auto lisamaksusoodustuse andmine valgustatud reklaami paigaldamiseks
Korraldus: 1158-k 2006
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1158-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1158-k
 
   
21. Narva LV 14.06.2006 korralduse nr 735-k muutmine
Korraldus: 1159-k 2006
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1159-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1159-k
 
   
22. Konkursi "Narva Ettevõtja 2006" kuulutamine. Konkursikomisjoni moodustamine
Korraldus: 1160-k 2006
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1160-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1160-k
 
   
23. Reklaami paigaldamise kord Narva linnas
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult Volikogu määruse "Reklaami paigaldamise kord Narva linnas" kinnitamist vastavalt esitatud määruse eelnõule.
2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
24. Eluruumi alaliste kulude piirimäärade kehtestamine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Nõustuda Narva Linnavolikogule esitatava määruse eelnõuga.
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud volikogu määruse eelnõuga ja saata läbivaatamiseks volikogusse.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
25. Hoolduse lõpetamine
Korraldus: 1161-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Lõpetada Narva Linnavalitsuse 30.06.2004.a korraldusega nr 596-k Ljubov Geibahh üle seatud hooldus hooldaja Vladimir Pronini poolt Ljubov Geibahh isikliku avalduse alusel.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1161-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1161-k
 
   
26. Hoolduse lõpetamine
Korraldus: 1162-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Lõpetada Narva Linnavalitsuse 14.12.2005.a korraldusega nr 31-k Nina Pakhalchuk üle seatud hooldus hooldaja Valentina Pakhalchuk poolt Valentina Pakhalchuk isikliku avalduse alusel.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1162-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1162-k
 
   
27. Hoolduse seadmine
Korraldus: 1163-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Määrata pensionär Zinaida Tõsjatova hooldajaks Valentina Tšetverikova.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1163-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1163-k
 
   
28. Perekonnanime muutmine
Korraldus: 1164-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Lubada muuta alaealisel Maria Ostratenko’l perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Eduvald.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1164-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1164-k
 
   
29. Perekonnanime muutmine
Korraldus: 1165-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Lubada muuta alaealisel Anna Mitjanina’l, perekonnanime ja anda talle perekonnanimi Zelenjajeva.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1165-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1165-k
 
   
30. Volitamine
Korraldus: 1166-k 2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Leili Korp´i kasutama Narva Lastekodu kasvandiku ALJONA LIHHATŠOVA arveldusarvel olevat 660 krooni trahvi tasumiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1166-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1166-k
 
   
31. Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse põhimääruse muutmine
Määrus: 1167-2006
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tamara Buldõgerova
 
Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse põhimääruse muutmine
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1167-2006
Võtta vastu määrus nr 1167
 
   
32. Pargile nimetuse omistamine - Mõisa park
Korraldus: 1168-k 2006
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1168-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1168-k
 
   
33. Aadressi omistamine - Vee tänav 176 ja Vee tänav 176a
Korraldus: 1169-k 2006
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1169-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1169-k
 
   
34. Rahu 4 d maa- ala detailplaneeringu algatamine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda Rahu 4d maa-ala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamisekjs vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
35. Tiimani tn 20 maa- ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja väljapaneku korraldamine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda Tiimani tn 20 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu projekti vastuvõtmiseks ja avalikule väljapanekule panemiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
36. 3 Roheline 9 maa- ala detailplaneeringu kehtestamine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut 3.Roheline 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
37. Hariduse tn 22 maa- ala detailplaneeringu kehtestamine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Hariduse tn 22 maa-ala detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
38. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt.12 hoone fassaadide rekonstrueerimiseks
Korraldus: 1170-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tallinna mnt.12 hoone fassaadide rekonstrueerimiseks ja ruumide osaliseks ümberplaneerimiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1170-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1170-k
 
   
39. Ehituslubade andmine
Korraldus: 1171-k 2006
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Ehituslubade andmine.
1.Paemurru 17 üksikelamu täielikuks lammutamiseks;
2.4.Paemurru 17 üksikelamu püstitamiseks;
3.Malmi 6 elamu rekonstrueerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1171-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1171-k
 
   
40. Ehitise kasutuslubade andmine
Korraldus: 1172-k 2006
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kasutuslubade andmine
1.1 Elektrijaama tee 59 kemikaalide hoidla rekonstrueritud hoonele;
1.2 Elektrijaama tee 59 kemikaalide hoidla jaoks rekonstrueeritud laadmisplatsile;
1.3 Elektrijaama tee 59 naftasaaduste hoidmisehitise jaoks rekonstrueeritud laadmisplatsile;
1.4 Elektrijaama tee 59 rekonstrueeritud õlimajanduse laoplatsile;
1.5 Narva linn Gorbatši 4 rekonstrueeritud üksikelamule;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1172-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1172-k
 
   
41. Kirjaliku nõusoleku andmine
Korraldus: 1173-k 2006
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1. Uusküla 8 elamu elektripaigaldise muutmiseks;
2. Uusküla 10 eamu elektripaigaldise muutmiseks;
3. 26 Juuli 4 hoone küttesüsteemi muutmiseks;
4. Gorbatši 4 piirde püstitamiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1173-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1173-k
 
   
42. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Jugla-Aiad-2, Tule tn. 156
Korraldus: 1174-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
AÜ Jugla-Aiad-2, Tule tn. 156 hoone ja kõrvalhoone ehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1174-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1174-k
 
   
43. Projekteerimistingimuste määramine Mõisa tn. 8
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Mõisa tn. 8 hoone fassaadide rekonstrueerimine ja ruumide osaline ümberplaneerimine
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
44. Projekteerimistingimuste määramine Rahu tn. 26-151 korteri ümberplaneerimine.
Korraldus: 1175-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1175-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1175-k
 
   
45. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Pribrežnõi, Vitamiini tn 21
Korraldus: 1176-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1176-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1176-k
 
   
46. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas AÜ Družbaplus, Kressi tn
Korraldus: 1177-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1177-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1177-k
 
   
47. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Družbaplus, Krüsanteemi tn 29
Korraldus: 1178-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1178-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1178-k
 
   
48. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Višnja, Võsa tn 30
Korraldus: 1179-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1179-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1179-k
 
   
49. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Olginski, Hane tn 12
Korraldus: 1180-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1180-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1180-k
 
   
50. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Višnja, Kirsi tn 42
Korraldus: 1181-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1181-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1181-k
 
   
51. Narva Linnavalitsuse 05.06.2000 korralduse 1689-k muutmine
Korraldus: 1182-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1182-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1182-k
 
   
52. Narva Linnavalitsuse 19.04.2006.a. korralduse nr 488-k muutmine
Korraldus: 1183-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1183-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1183-k
 
   
53. Narva Linnavalitsuse 03.03.2004.a korralduse 176-k muutmine
Korraldus: 1184-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse
03.03.2004.a korralduse 176-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Puškini tn 69”
preambula, alapunkti 1.1, punktide 2, 3, 4, 5, 6 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1184-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1184-k
 
   
54. Narva Linnavalitsuse 11.01.2006 korralduse 47-k muutmine
Korraldus: 1185-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 11.01.2006 korralduse 47-k
“Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa
ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Suur-Aguli tn 6 ” preambula ja
punkti 1 ja alapunkti 1.2 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1185-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1185-k
 
   
55. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Suur Primorskoje, Pingviini tn 35
Korraldus: 1186-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1186-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1186-k
 
   
56. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Volna, Kaalika tn 42
Korraldus: 1187-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1187-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1187-k
 
   
57. Tallinna mnt 50b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
58. Kreenholmi tn 25 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
59. Projekteerimistingimuste määramine Kreenholmi tn. 54 hoone lammutamine
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
60. Projekteerimistingimuste määramine Linda tn.1 M-1, M-7
Korraldus: 1188-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Linda tn.1 M-1, M-7, mitteeluruumide küttesüsteemi rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1188-k 2006
1Võtta vastu korraldus nr 1188-k
 
   
61. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Ogonjok, Rebase tn. 46 hoone ehitamine
Korraldus: 1189-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1189-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1189-k
 
   
62. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn. 9-22 korteri ümberplaneerimine.
Korraldus: 1190-k 2006
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1190-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1190-k
 
   
63. Projekteerimistingimuste määramine Vaksali tn. 9 hoone fassaadide rekonstrueerimine.
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
64. Teenindusmaa määramine Narvas, Tallinna mnt 30
Korraldus: 1191-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1191-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1191-k
 
   
65. Teenindusmaa määramine Narvas, Võidu pr 2
Korraldus: 1192-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1192-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1192-k
 
   
66. Teenindusmaa määramine Narvas, Võidu pr 4
Korraldus: 1193-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1193-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1193-k
 
   
67. Teenindusmaa määramine Narvas, Joala tn 11c
Korraldus: 1194-k 2006
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1194-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1194-k
 
   
68. Narva Linnavalitsuse 12.07.2006 korralduse nr 947-k "Metsades tuleohutuse tagamine" kehtetuks tunnis
Korraldus: 1195-k 2006
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Endla Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1195-k 2006
Võtta vastu korraldus nr 1195-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Sofia Homjakova
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja

 

 

Protokollija:   Riina Kasikov
operaator