NARVA LINNAVALITSUS

07.03.2007  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Riina Kasikov    operaator   
  Sofja Homjakova    Osavõtja   
  Jelena Torokvei    Osavõtja   
  Mihhail Stalnuhhin    Külaline   
  Pyotr Nyakk    Külaline   

 

 

 
   
1. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine
Korraldus: 255-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 255-k 2007
Töökorras 26.02.2007 vastu võetud korraldus nr 255-k
 
   
2. Majandustegevuse registris registreerimise keeldumise otsus
Korraldus: 256-k 2007
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 256-k 2007
Töökorras 26.02.2007 vastu võetud korraldus nr 256-k
 
   
3. Majandustegevuse registris registreerimist keeldumise otsus
Korraldus: 257-k 2007
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökoonomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 257-k 2007
Töökorras 26.02.2007 vastu võetud korraldus nr 257-k
 
   
4. Volituste väljastamine
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Alaealiste Angelika Magnaguagno ja Anastasia Magnaguagno hooldaja Svetlana Allaku taotles volitusi vajalike toimingute teostamiseks hooldusalustele Eesti kodaniku passi saamiseks.
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliliselt töökorras 26.02.2007.
Anda volitused alaealiste Angelika Magnaguagno ja Anastasia Magnaguagno hooldajale Svetlana Allakule teostamaks vajalikke toiminguid Eesti kodaniku passi saamiseks.
 
   
5. Rakvere tn 13 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
   
Esitaja: Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür, Pyotr Nyakk
 
 
Otsus/tulemused: 
Töökorras 28.02.2007 läbivaadatud.
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Rakvere tn 13 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise kohta vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri ja kaasettekandjana Linnakantselei nõunik-juristi Pyotr Nyakki nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
6. Nõusoleku andmine Narva linnas Energia 2b kinnistu hüpoteegiga koormamiseks
Korraldus: 258-k 2007
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 258-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 258-k
 
   
7. Narva Humanitaargümnaasiumi arengukava kinnitamine
Määrus: 259-2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 259-2007
Võtta vastu määrus nr 259
 
   
8. Koolieelse lasteasutuse Päikene renoveerimise projekti omafinantseeringu kinnitamine
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
9. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 260-k 2007
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 260-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 260-k
 
   
10. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 261-k 2007
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 261-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 261-k
 
   
11. Elamutingimuste parandamist vajavate isikute nimekirja kinnitamine
Korraldus: 262-k 2007
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 262-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 262-k
 
   
12. Sotsiaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 263-k 2007
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 263-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 263-k
 
   
13. Sotsiaaleluruumi staatuse omistamine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
14. Volitamine
Korraldus: 264-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanov´it avama alaealistele lastekodu kasvandikele JEVGENIA KAZAKOVA´le ja VERONIKA KAZAKOVA´le pangas arveldusarve toitjakaotuspensioni saamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 264-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 264-k
 
   
15. Volitamine
Korraldus: 265-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Volitada Kohtla-Nõmme lastekodu sotsiaaltöötaja Ljubov Kanarbik´ku kasutama Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud Kohtla-Nõmme lastekodu kasvandiku Boriss Vorobjovi arveldusarvel olevat raha autojuhi kursuste ja riigieksami eest tasumiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 265-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 265-k
 
   
16. Volitamine
Korraldus: 266-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Leili Korp´i kasutama Narva Lastekodu kasvandiku VADIM BOGDANOV’i arveldusarvel olevat raha trahvi tasumiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 266-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 266-k
 
   
17. Vanemahüvitise ja lastetoetuse maksmise jätkamine hooldamine
Korraldus: 267-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Tatjana Brõzgalova`le Aleksandr Brõzgalovi peale saadava lastetoetuse ja vanemahüvitise maksmist.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 267-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 267-k
 
   
18. Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Narva linnas muutmine ja täiendamine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõuga.
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Aleksander Ljudvigit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
19. Volituste andmine LVMA bilansis oleva põhivara kõlbamatuks tunnistamiseks,bilansist mahakandmiseks
Korraldus: 268-k 2007
   
Esitaja: Linnavara -ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 268-k 2007
Tekst korrigeerida.
Võtta vastu korraldus nr 268-k
 
   
20. Kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
Korraldus: 269-k 2007
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 269-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 269-k
 
   
21. Narvas Viru tn 9b hoones asuvate ruumide üüritasu alandamine
Korraldus: 270-k 2007
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 270-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 270-k
 
   
22. Ehitise peremehetuse tuvastamine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
23. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks (Daumani 30, Narva)
Korraldus: 271-k 2007
   
Esitaja: Linnavara- ja Majanduasamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 271-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 271-k
 
   
24. Narva Linnavolikogu 14.12.06 otsuse nr 251 „Linnavara võõrandamine (väikebuss MERCEDES -BENZ)” muutm
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
25. Munitsipaaleluruumide Linda 1-19, Linda 1-20 Narvas otsustuskorras võõrandamine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja majandusameti direktori kt Arkadi Nikolajevit nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
26. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Sepa tänav
Korraldus: 272-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 272-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 272-k
 
   
27. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Koidula tänav
Korraldus: 273-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 273-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 273-k
 
   
28. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Kraavi tänav
Korraldus: 274-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 274-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 274-k
 
   
29. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Kerese tn 22a
Korraldus: 275-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 275-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 275-k
 
   
30. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Kangelaste pr 46
Korraldus: 276-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 276-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 276-k
 
   
31. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Pimeaia tänav
Korraldus: 277-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 277-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 277-k
 
   
32. Võidu pr 17c maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
33. Malmi tänav (lõik 1) maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
34. Malmi tänav (lõik 2) maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
35. Tallinna mnt 2b maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
36. Kirjaliku nõusoleku andmine
Korraldus: 278-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Tallinna mnt 32 elamu elektripaigaldise muutmiseks;
2. Vihma tn 14 sauna ehitamiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 278-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 278-k
 
   
37. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Metsaonnid, Astri tn 5
Korraldus: 279-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 279-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 279-k
 
   
38. Teenindusmaa määramine,katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamineKulgu tn
Korraldus: 280-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas Kulgu tn 24
aktsiaselts NARVA-BARK
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 280-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 280-k
 
   
39. Maa ostueesõigusega erastamine Tiigi tn 6 AS ENERGOREMONT
Korraldus: 281-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tiigi tn 6 AS ENERGOREMONT
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 281-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 281-k
 
   
40. Maa ostueesõigusega erastamine Vabaduse tn 4 osaühing FAMA-NARVA
Korraldus: 282-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Vabaduse tn 4
osaühing FAMA-NARVA
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 282-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 282-k
 
   
41. Teenindusmaa määramine, maa ostueesõigusega erastamine Rakvere tn 47
Korraldus: 283-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Rakvere tn 47
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 283-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 283-k
 
   
42. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine 4.Roheline tn 13
Korraldus: 284-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 284-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 284-k
 
   
43. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Adonis ja Salvia, Vee tn 176
Korraldus: 285-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 285-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 285-k
 
   
44. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Baltika, Allika tn 125
Korraldus: 286-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 286-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 286-k
 
   
45. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Družbaplus, Krüsanteemi tn 28
Korraldus: 287-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 287-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 287-k
 
   
46. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Berjozka, Kadaka tn 14
Korraldus: 288-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 288-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 288-k
 
   
47. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Berjozka, Saare tn 4
Korraldus: 289-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 289-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 289-k
 
   
48. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Gvozdika, Saialille tn 49
Korraldus: 290-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 290-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 290-k
 
   
49. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Suur Primorskoje, Hele tn 131
Korraldus: 291-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 291-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 291-k
 
   
50. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Kiire Laine, Krookuse tn 19
Korraldus: 292-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 292-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 292-k
 
   
51. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Malõi Primorski, Looga tn 1
Korraldus: 293-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 293-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 293-k
 
   
52. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Višnja, Ploomi tn 1
Korraldus: 294-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 294-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 294-k
 
   
53. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Olginski, Pääsukese tn 8
Korraldus: 295-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 295-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 295-k
 
   
54. Kasutuslubade andmine
Korraldus: 296-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Haigla 3 haiglahoone katus rekonstrueeritud;
2.Vindi tn 24 / aü Olginski asuv aiamaja;
3. Vindi tn 26 / aü Olginski asuv aiamaja;
4. Kangelaste 39 elamu korter (korter 13) rekonstrueeritud;
5. Elektrijaama tee 29 püstitatud 330 kv õhuliin, 330:110kv jaotla, 330:110 kv alajaam.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 296-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 296-k
 
   
55. Ehituslubade andmine
Korraldus: 297-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Elektrijääma tee 59 gaasikäikude nr. 69, 70, 71, 73 täielikuks lammutamiseks;
2. Partisani 1 elamu katuse ja fassaadi rekonstrueerimiseks;
3. Partisani 1a elamu fassaadi ja katuse rekonstrueerimiseks;
4. Mõisa 8 hoone fassaadi rekonstrueerimiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 297-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 297-k
 
   
56. Projekteerimistingimuste määramine 4. Roheline tn.8 soklikorruse rekonstrueerimiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
4. Roheline tn.8 soklikorruse rekonstrueerimine kaubanduspindade tarbeks

Tellija: OÜ SERVIN ARENDUS, reg.kood 10674165
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projkteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
57. Projekteerimistingimuste määramine Kerese tänava kõnnitee rekonstrueerimiseks
Korraldus: 298-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kerese tänava kõnnitee rekonstrueerimine alates Tallinna mnt.2 elamust kuni Energia tänavani

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 298-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 298-k
 
   
58. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.kõnnitee rekonstrueerimiseks piki Puškini tn.8 piiri
Korraldus: 299-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Puškini tänava kõnnitee rekonstrueerimine piki Puškini tn.8 krundi piiri

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 299-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 299-k
 
   
59. Projekteerimistingimuste määramine Tallinna mnt kõnnitee rekonstrueerimiseks
Korraldus: 300-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tallinna mnt kõnnitee rekonstrueerimine alates ringteest kuni Rahvavälja tänavani

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 300-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 300-k
 
   
60. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.kõnnitee rekonstrueerimiseks...
Korraldus: 301-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Puškini tänava kõnnitee rekonstrueerimine alates Puškini tn.9 elamust kuni Vaksali tänavani

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 301-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 301-k
 
   
61. Projekteerimistingimuste määramine Rakvere tn.89 - 44 korteri ümberplaneerimiseks
Korraldus: 302-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 302-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 302-k
 
   
62. Projekteerimistingimuste määramine Kulgu tn.5a administratiivhoone fassaadide rekonstrueerimiseks
Korraldus: 303-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tellija: OÜ ÕNNERATAS , reg.kood 10161572
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 303-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 303-k
 
   
63. Projekteerimistingimuste määramine Kulgu tn.5a laohoone fassaadide rekonstrueerimiseks
Korraldus: 304-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tellija: OÜ ÕNNERATAS , reg.kood 10161572
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 304-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 304-k
 
   
64. Projekteerimistingimuste määramine Vestervalli tn.24 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks
Korraldus: 305-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Vestervalli tn.24 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Vestervalli 24 Narva
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 305-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 305-k
 
   
65. Projekteerimistingimuste määramine Juhhanovi tn.38
Korraldus: 306-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Juhhanovi tn.38 üksikelamu fassaadide rekonstrueerimine, sauna väljaehitamine ning garaaži juurdeehitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 306-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 306-k
 
   
66. Projekteerimistingimuste määramine 3.Paemurru tn.24 üksikelamu laiendamiseks....
Korraldus: 307-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
3.Paemurru tn.24 üksikelamu laiendamine koos sauna juurdeehitamisega, garaaži ja majandushoone ehitamine ja piirde rajamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 307-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 307-k
 
   
67. Projekteerimistingimuste määramine Aasa tn.32 üksikelamu laiendamiseks
Korraldus: 308-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 308-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 308-k
 
   
68. Ehitise kasutusloa andmine
Korraldus: 309-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1. Kangelaste 8c sõidukite teenindamise hoone on rekonstrueeritud;
2. Kangelaste 8c kanalisatsiooni- ja veevarustuse torustikud on ehitatud;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 309-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 309-k
 
   
69. Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a otsuse nr 188 muutmine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Esitada otsuse eelnõu Narva Linnavolikogule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
70. Ehitusloa andmine
Korraldus: 310-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Puškini 8 purskkaevu rekonstrueerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 310-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 310-k
 
   
71. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Elektron, Elektri tn 1
Korraldus: 311-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 311-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 311-k
 
   
72. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.9 – 33, 34 eluruumide ümberplaneerimiseks
Korraldus: 312-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Puškini tn.9 – 33, 34 eluruumide ümberplaneerimine bürooruumide tarbeks

Tellija: OÜ ÕNNERATAS , reg.kood 10161572
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 312-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 312-k
 
   
73. Projekteerimistingimuste määramine Puškini tn.10 – M2 mitteeluruumi ümberplaneerimiseks...
Korraldus: 313-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Puškini tn.10 – M2 mitteeluruumi ümberplaneerimine koos eraldi sissepääsude ehitamisega bürooruumide tarbeks

Tellija: OÜ Balti Ärigrupp, reg.kood 11089822
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 313-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 313-k
 
   
74. Teenindusmaa määramine Narvas, Hariduse tn 16
Korraldus: 314-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 314-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 314-k
 
   
75. Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu algatamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
76. Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu algatamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu lähteülesandega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
77. Narva Linnavolikogu 30.10.03 määruse nr.53/23 muutmine
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
78. Narva linna 2007.aasta eelarve muutmine
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Narva linna 2007.aasta eelarve muutmine
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.
2. Volitada Rahandusameti direktorit Raissa Lihhušat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja

 

 

Protokollija:   Riina Kasikov
operaator