NARVA LINNAVALITSUS

21.03.2007  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Torokvei    Osavõtja   
  Aleksander Ljudvig    Osavõtja   
  Pyotr Nyakk    Külaline   

 

 

 
   
1. Ehitusloa andmine
Korraldus: 315-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Ak.Maslovi 5 poolelioleva hoone rekonstrueerimiseks korterelamuks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 315-k 2007
Töökorras 12.03.2007 vastu võetud korraldus nr 315-k
 
   
2. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 316-k 2007
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine : Narva Linna Kultuuriosakonnale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 316-k 2007
Linnapea taotlusel võtta töökorras 13.03.2007 vastu korraldus nr 316-k
 
   
3. Ajutise revisjonikomisjoni moodustamine
Korraldus: 317-k 2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 317-k 2007
Abilinnapea Jelena Torokvei taotlusel võtta vastu töökorras 13.03.2007 korraldus nr 317-k
 
   
4. Hoolduse seadmine
Korraldus: 318-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Määrata pensionäri Zinaida Shklyarova hooldajaks Ivan Shklyarov.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 318-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 318-k
 
   
5. Lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise peatamine vanemale ja toetuse jätkamine hooldajale
Korraldus: 319-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal jätkata Nina Nikandrova´le laste Georgi Lõsjannikovi, Olga Lõsjannikova, Anastassia Lõsjannikova peale saadava lastetoetuste ja üksikvanemtoetuste maksmist seoses sellega, et ema ei tegele oma laste kasvatamisega.

Virumaa Pensioniameti Narva osakonnal peatada Natalja Polijenkova´le laste Georgi Lõsjannikovi, Olga Lõsjannikova, Anastassia Lõsjannikova, peale saadava lastetoetuste ja üksikvanemtoetuste maksmist seoses sellega, et ema ei tegele oma laste kasvatamisega.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 319-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 319-k
 
   
6. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks
Korraldus: 320-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Anda Svetlana Bankirova`le nõusolek müüa tema pojale Mihhail Bankirovi`le kuuluv korteromand.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 320-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 320-k
 
   
7. Nõusoleku andmine korteriomandi müümiseks
Korraldus: 321-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Anda Kristina Sova´le nõusolek müüa tema pojale Artemi Meša´le kuuluv korteriomand.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 321-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 321-k
 
   
8. Volitamine
Korraldus: 322-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Volitada Zoya Grigorieva´t vormistama ja kätte saama tema kasvatamisel olevale lapsele Sergey Khanbek´ile pikaajalist elamisluba ja isikut tõendavat dokumenti (ID-kaart) Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 322-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 322-k
 
   
9. Volitamine
Korraldus: 323-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti inspektor Svetlana Timofejeva´t kätte saama piiratud teovõimega IRINA KORNEJEVA töövõimetupensioni Ida-Virumaa Pensioniameti Narva osakonnas.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 323-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 323-k
 
   
10. Volitamine
Korraldus: 324-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Volitada Viktoria Lukina´t vormistama ja kätte saama tema hoolitsemisel olevale lapsele Nadežda Vladimirova´le Eesti kodaniku pass Kodakondsus- ja Migratsiooniametis.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 324-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 324-k
 
   
11. Nõusoleku andmine korteriomandi (2/3 kaasomandist) hüpoteegi seadmiseks
Korraldus: 325-k 2007
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Anda Luiza Haripova´le nõusolek seada hüpoteeki tema lastele Viorika Andriješ´ile ja Artjom Andriješ´ile kuuluva 2/3 korteri kaasomandi asukohaga Narva linn, Kalda 12-79.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 325-k 2007
Korrigeerida punkti 3 OTSUS teksti.
Võtta vastu korraldus nr 325-k
 
   
12. Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu 40-7 Narvas üürile andmine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
13. Narva linna munitsipaaleluruumi Gerassimovi 20-1 võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.
2. Volitada abilinnapead Sofja Homjakovat nimetatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
14. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 326-k 2007
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Boriss Batov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 326-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 326-k
 
   
15. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 327-k 2007
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Boriss Batov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 327-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 327-k
 
   
16. Nõusoleku andmine osavusmängude mängukoha korraldamiseks
Korraldus: 328-k 2007
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse- ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Boriss Batov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 328-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 328-k
 
   
17. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 329-k 2007
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine : Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Narva Linnakantselei
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 329-k 2007
Lisada Kultuuriosakonnale 70 800 krooni Kreenholmi Raamatukogule mööbli soetamiseks.
Võtta vastu korraldus nr 329-k
 
   
18. Vara üleandmine
Korraldus: 330-k 2007
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Raissa Lihhuša
 
Vara üleandmisest Narva Linnavalitsuse Rahandusameti bilansilt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 330-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 330-k
 
   
19. Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna tegeliku maksumuse kehtestamine ja suvekoolilaagr
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: 
Võtta vastu korraldus nr 331-k
 
   
20. Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni kinnitamine 200
Korraldus: 332-k 2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 332-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 332-k
 
   
21. Linnavara mahakandmine
Korraldus: 333-k 2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 333-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 333-k
 
   
22. Konkursi väljakuulutamine Narva 6. Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks
Korraldus: 334-k 2007
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 334-k 2007
Dokumentide esitamise tähtaega muuta, 31.05.2007
Võtta vastu korraldus nr 334-k
 
   
23. Riigihanke "Kreenholmi Gümnaasiumi Spordikompleksi hoone rekonstrueerimise teine etapp"korraldamine
Korraldus: 335-k 2007
   
Esitaja: LVMA
Ettekandjad: A.Nikolajev
 
Riigihanke "Narva Kreenholmi Gümnaasiumi Spordikompleksi
hoone rekonstrueerimise teine etapp” korraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 335-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 335-k
 
   
24. Riigihanke “Narva linna haljastuse arengukava koostamine” korraldamine
Korraldus: 336-k 2007
   
Esitaja: NLVMA
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 336-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 336-k
 
   
25. Narvas Peetri plats 3 hoones asuva avaliku tualeti tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 337-k 2007
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 337-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 337-k
 
   
26. Narvas Hariduse tn 32 asuva garaažiboksi kasutusse andmine
Korraldus: 338-k 2007
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Arkadi Nikolajev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 338-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 338-k
 
   
27. Aadressi omistamine - Võidu tn 17b
Korraldus: 339-k 2007
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 339-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 339-k
 
   
28. Aadressi omistamine - Võidu tn 17g
Korraldus: 340-k 2007
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 340-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 340-k
 
   
29. Aadressi omistamine - Kadastiku väike tiik
Korraldus: 341-k 2007
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 341-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 341-k
 
   
30. Aadressi omistamine - Kadastiku jalgrada
Korraldus: 342-k 2007
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 342-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 342-k
 
   
31. Aadressi omistamine - Kadastiku suur tiik
Korraldus: 343-k 2007
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 343-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 343-k
 
   
32. Maa ostueesõigusega erastamise tähtaja pikendamine (aü Gamma, Igor Silašin)
Korraldus: 344-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 344-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 344-k
 
   
33. Ehituslubade andmine
Korraldus: 345-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Männi tn, Vaikne põik tn, Weizenbergi tn, Lepa tn, Kase tn, Gorbatsa tn välisveetorustike rekonstrueerimiseks;
2.Männi tn, Vaikne põik tn, Weizenbergi tn, Lepa tn, Kase tn, Gorbatsa tn väliskanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks<
3. Oru tn, Parve tn, 1 Paemuru tn, 2 Paemuru tn, 3 Paemuru tn, 4 Paemuru tn, 5 Paemuru tn, 6 Paemuru tn, Uusküla tn välisveetorustike rekonstrueerimiseks;
4. Oru tn, Parve tn, 1 Paemuru tn, 2 Paemuru tn, 3 Paemuru tn, 4 Paemuru tn, 5 Paemuru tn, 6 Paemuru tn, Uusküla tn väliskanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 345-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 345-k
 
   
34. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Oktoober, Lõuna tn 95
Korraldus: 346-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 346-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 346-k
 
   
35. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Olginski, Kajaka tn 11
Korraldus: 347-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 347-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 347-k
 
   
36. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Vesiliilia Lille tn 12
Korraldus: 348-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 348-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 348-k
 
   
37. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Oktoober, Lõuna tn 92
Korraldus: 349-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 349-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 349-k
 
   
38. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Baltika, Merevaigu tn 280
Korraldus: 350-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 350-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 350-k
 
   
39. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Metsaonnid, Leesika tn 7
Korraldus: 351-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 351-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 351-k
 
   
40. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Olginski, Vindi tn 5
Korraldus: 352-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 352-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 352-k
 
   
41. Katastriüksuse piiride kinnitamine,maa ostueesõigusega erastamine Jõesuu tn 34
Korraldus: 353-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 353-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 353-k
 
   
42. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Rakvere tn 26
Korraldus: 354-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Teenindusmaa määramine, katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Rakvere tn 26
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 354-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 354-k
 
   
43. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Esimene Metsaaed, Lahe tn 90
Korraldus: 355-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 355-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 355-k
 
   
44. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Jugla Aiad-2 Kuu tn 57
Korraldus: 356-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 356-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 356-k
 
   
45. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Adonis ja Salvia, Tormi tn 27
Korraldus: 357-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 357-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 357-k
 
   
46. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Berjozka, Kuuse tn 12
Korraldus: 358-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 358-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 358-k
 
   
47. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Olginski, Kajaka tn 8
Korraldus: 359-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 359-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 359-k
 
   
48. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Tšaika, Laane tn 31
Korraldus: 360-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 360-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 360-k
 
   
49. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Anil, Majaka tn 7
Korraldus: 361-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 361-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 361-k
 
   
50. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Oktoober, Põhja tn 195
Korraldus: 362-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 362-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 362-k
 
   
51. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Energetik-1, Paadimehe tn 3
Korraldus: 363-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 363-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 363-k
 
   
52. Maa ostueesõigusega erastamine AÜ Svetofor, Kaupluse tn 282
Korraldus: 364-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 364-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 364-k
 
   
53. Katastriüksuse piiride kinnitamine maa ostueesõigusega erastamine Rakvere tn 11
Korraldus: 365-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 365-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 365-k
 
   
54. Maa riigi omandisse jätmine AÜ Adonis ja Salvia, Tõusu tn 83
Korraldus: 366-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 366-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 366-k
 
   
55. Maa riigi omandisse jätmine AÜ Gamma Jalaka tn 39
Korraldus: 367-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 367-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 367-k
 
   
56. Katastriüksuse piiride kinnitamine,maa riigi omandisse jätmine Elektrijaama tee 57c
Korraldus: 368-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 368-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 368-k
 
   
57. Katastriüksuse piiride kinnitamine, maa riigi omandisse jätmine Elektrijaama tee 57b
Korraldus: 369-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Katastriüksuse piiride kinnitamine,
maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas
Elektrijaama tee 57b
Osaühing Põhivõrk
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 369-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 369-k
 
   
58. Maa riigi omandisse jätmine AÜ Svetofor, Valge tn 206
Korraldus: 370-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 370-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 370-k
 
   
59. Maa riigi omandisse jätmine AÜ Olginski, Lõokese tn 27
Korraldus: 371-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 371-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 371-k
 
   
60. Maa riigi omandisse jätmine AÜ Tšaika, Leinakase tn 14
Korraldus: 372-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 372-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 372-k
 
   
61. Narva Linnavalitsuse 19.06.2001 korralduse 1162-k täiendamine
Korraldus: 373-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 19.06.2001 korralduse 1162-k
“ AÜ Berjozka, Pärna tn 24 maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ”
alapunkti 1.1 täiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 373-k 2007
Võtta vastu korraldus 373-k.
 
   
62. Narva Linnavalitsuse 19.06.2001 korralduse 1161-k täiendamine
Korraldus: 374-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 374-k 2007
Võtta vastu korraldus 374-k.
 
   
63. Narva Linnavalitsuse 22.08.2001 korralduse 1417-k täiendamine
Korraldus: 375-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 22.08.2001 korralduse 1417-k
“ AÜ Gamma, Jalaka tn 52 maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ”
alapunkti 1.1 täiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 375-k 2007
Võtta vastu korraldus 375-k.
 
   
64. Narva Linnavalitsuse 14.08.2001 korralduse 1404-k täiendamine
Korraldus: 376-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva Linnavalitsuse 14.08.2001 korralduse 1404-k
“ AÜ Tšaika, Kaste tn 1 maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ”
alapunkti 1.1 täiendamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 376-k 2007
Võtta vastu korraldus 376-k.
 
   
65. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas 26. Juuli tn 4
Korraldus: 377-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 377-k 2007
Võtta vastu korraldus 377-k.
 
   
66. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Tallinna mnt 40
Korraldus: 378-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 378-k 2007
Võtta vastu korraldus 378-k.
 
   
67. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Kangelaste pr 10e
Korraldus: 379-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 379-k 2007
Võtta vastu korraldus 379-k.
 
   
68. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Kangelaste pr 24a
Korraldus: 380-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 380-k 2007
Võtta vastu korraldus 380-k.
 
   
69. Projekteerimistingimuste Elektrijaama tee 92 ehitusmaterjalide tsehhi lammutamiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Tellija: AS Narva Elektrijaamad, reg.kood 10579981
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit kalju Müüri ni8metatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
70. Projekteerimistingimuste määramine Kalda tn.12h laohoone rekonstrueerimiseks koos laiendamisega
Korraldus: 381-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Kalda tn.12h laohoone rekonstrueerimine koos laiendamisega
ilma detailplaneeringut koostamata

Tellija: OÜ Mebservis, reg.kood: 11049110
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 381-k 2007
Võtta vastu korraldus 381-k.
 
   
71. Projekteerimistingimuste määramine Gerassimovi tn.4
Korraldus: 382-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Gerassimovi tn.4 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Gerassimovi 4 Narva
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 382-k 2007
Võtta vastu korraldus 382-k.
 
   
72. Projekteerimistingimuste määramine Gerassimovi tn.10
Korraldus: 383-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Gerassimovi tn.10 korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu POBEDA
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 383-k 2007
Võtta vastu korraldus 383-k.
 
   
73. Projekteerimistingimuste määramine Rakvere tn.30
Korraldus: 384-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Rakvere tn.30 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine

Tellija: Korteriühistu Rakvere 30 Narva
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 384-k 2007
Võtta vastu korraldus 384-k.
 
   
74. Projekteerimistingimuste määramine elektrikaabli paigaldamiseks Kangelaste pr 16b
Korraldus: 385-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Uue elektrikaabli paigaldamine Kangelaste pr. 16b trafoalajaamast nr.AJ210 kuni Kangelaste pr. 10c trafoalajaamani nr.AJ42

Tellija: VKG Elektrivõrgud OÜ
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 385-k 2007
Võtta vastu korraldus 385-k.
 
   
75. Projekteerimistingimuste määramine elektrikaabli paigaldamiseks Kangelaste pr 10c
Korraldus: 386-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Uue elektrikaabli paigaldamine Kangelaste pr. 10c trafoalajaamast nr.AJ42 kuni Kangelaste pr. 4a trafoalajaamani nr.AJ45

Tellija: VKG Elektrivõrgud OÜ
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 386-k 2007
Võtta vastu korraldus 386-k.
 
   
76. Projekteerimistingimuste määramine elektrikaabli paigaldamiseks Puškini 3 kuni Vaksali 9a
Korraldus: 387-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Uue elektrikaabli paigaldamine Puškini tn.3 hoonest
kuni Vaksali tn.9a trafoalajaamani nr.AJ1


Tellija: VKG Elektrivõrgud OÜ
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 387-k 2007
Võtta vastu korraldus 387-k.
 
   
77. Projekteerimistingimuste määramine Parve tn.10
Korraldus: 388-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Parve tn.10 üksikelamu ja majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 388-k 2007
Võtta vastu korraldus 388-k.
 
   
78. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Svetofor, Pikk tn.31 üksikelamu ehitamiseks
Korraldus: 389-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 389-k 2007
Võtta vastu korraldus 389-k.
 
   
79. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Energetik-3, Alajaama tn.37
Korraldus: 390-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
AÜ Energetik-3, Alajaama tn.37 üksikelamu laiendamine ja majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 390-k 2007
Võtta vastu korraldus 390-k.
 
   
80. Projekteerimistingimuste määramine AÜ Suur Primorskoje, Pingviini tn. 35
Korraldus: 391-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
AÜ Suur Primorskoje, Pingviini tn. 35 üksikelamu laiendamine ja sauna ehitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 391-k 2007
Võtta vastu korraldus 391-k.
 
   
81. Projekteerimistingimuste määramine Narva linna sissesõidu projekteerimiseks
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Narva linna sissesõidu projekteerimine ideekavandi “Teukka” alusel

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet
 
Otsus/tulemused: 
1. Taotleda Narva Linnavolikogult projekteerimistingimuste määramist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit kalju Müüri ni8metatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
82. Aadressi omistamine - Jõe tänav 1c
Korraldus: 392-k 2007
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 392-k 2007
Võtta vastu korraldus 392-k.
 
   
83. Narva jõe vana sängi detailplaneeringu lähteülesande kehtivuse tähtaja pikendamine
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda Narva jõe vana sängi detailplaneeringu lähteülesande kehtivuse tähtaja pikendamisega 2 aastat.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult detailpaneeringu lähteüleande kehtivuse tähtaja pikendamist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit kalju Müüri ni8metatud küsimust volikogus ette kandma.
 
   
84. Ehitiste kasutuslubade andmine
Korraldus: 393-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Vaarika tn. 20 / aü Višnja asuv aiamaja ja suvila;
2. Mustikas tn. 38 / aü Višnja asuv aiamaja;
3.Piiri tn 186/ aü Svetofor asuv suvila;
4. Suur 4a asuvad garaažid;
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 393-k 2007
Võtta vastu korraldus 393-k.
 
   
85. Ehituslubade andmine
Korraldus: 394-k 2007
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
1.Puškini tn 45 elamu mitteeluruumi ( M6 ) rekonstrueerimiseks arvutisalongiks ja tööstuskaupade kaupluseks;
2. Puškini tn 12 elamu korteri (korter nr.2 ) rekonstrueerimiseks hambaravikabinetiks;
3. Puškini tn 10 elamu mitteeluruumide osade ( M1, M2, M3, M9 ) rekonstrueerimiseks büroo-kaupluseks;
4. Oru 13 hoone täielikuks lammutamiseks;
5. Rahu 40 a kaupluse püstitamiseks;
6. Rahu 40 elamu laiendamiseks ja korteri (korter 40) rekonstrueerimiseks kaupluseks;
7. Energia 2a elamu fassaadi ja korterite (korterit 1, 13, 18, 24, 25, 28, 31, 36, 37, 42, 43, 47, 48) rekonstrueerimiseks;
8. Mõisa 8 kauplusehoones ruumide rekonstrueerimine kasiinoks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 394-k 2007
Võtta vastu korraldus 394-k.
 
   
86. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Kosmonaudi tänav
Korraldus: 395-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 395-k 2007
Võtta vastu korraldus 395-k.
 
   
87. Munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine Narva linnas Tuleviku tänav
Korraldus: 396-k 2007
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 396-k 2007
Võtta vastu korraldus 396-k.
 
   
88. Riigihanke “Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu koostamine”
Korraldus: 397-k 2007
   
Esitaja: Arhitektuuri-ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür
 
Riigihanke “Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu koostamine” avatud menetluse lõpetamine ja uue riigihanke “Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu koostamine” väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetluse korraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 397-k 2007
Võtta vastu korraldus 397-k.
 
   
89. Linnavara üleandmine Linnakantseleilt Narva Laste Loomemajale
Korraldus: 398-k 2007
   
Esitaja: Narva Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 398-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 398-k
 
   
90. Linnavara mahakandmine
Korraldus: 399-k 2007
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets, Endla Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 399-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 399-k
 
   
91. Vara üleandmine
Korraldus: 400-k 2007
   
Esitaja: Irina Shvets
Ettekandjad: Ants Liimets, Endla Müür
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 400-k 2007
Võtta vastu korraldus nr 400-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja