NARVA LINNAVALITSUS - 24.03.2010
   
Riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2010” väljakuulutamiseta läbirääkimistega hanke
Korraldus: 346-k 2010
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Riho Sillar
 
1. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil algatada riigihanke „Narva linna tänavate aastaringne hooldus 2010“ väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus, esitades Aktsiaseltsile HEAKORRASTUS (Reg. 10229666) juurdelisatud hankedokumendid.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametit pidama Aktsiaseltsiga HEAKORRASTUS (Reg. 10229666) läbirääkimisi tulevase hankelepingu tingimuste üle selliselt, et sõlmitav hankeleping ei ületaks Narva linna 2010. aasta eelarves tänavate hooldustöödeks ettenähtud vahendeid.

3. Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil asuda koheselt pärast väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemusel hankelepingu sõlmimist valmistama ette tänavate hooldusteenuse tellimiseks uut väljakuulutamisega hankemenetlust.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 346-k 2010
Töökorras 17.03.2010 vastu võetud korraldus nr 346-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja