NARVA LINNAVALITSUS - 24.03.2010
   
Mõisa tänav lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotsta
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Mõisa tänav lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse “Mõisa tänav lõik 1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maaüksusele katastriüksuse sihtotstarbe määramine” vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja