NARVA LINNAVALITSUS - 5.05.2010
   
Avaliku ürituse „Muusika ja imede festival ” loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 560-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 560-k 2010
Võtta vastu korraldus nr 560-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja