NARVA LINNAVALITSUS - 17.05.2010
   
Narva linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 29.11.1983.a määruse nr 389/1 „Sergei Vassiljev’ile
Korraldus: 615-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia- ja maakorraldus
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 29.11.1983.a määruse nr 389/1 „Sergei Vassiljev’ile individuaalelamu jaoks Narvas 6. Paemurru tn 15 krundi eraldamine” kehtetuks tunnistamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 615-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 615-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
arvutioperaator