NARVA LINNAVALITSUS - 17.05.2010
   
Narva linna arengukava 2008–2014 muutmine
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist Narva linna arengukava 2008–2014 muutmisest vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.
2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
arvutioperaator