NARVA LINNAVALITSUS - 17.05.2010
   
Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
Korraldus: 622-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Mooduastava katastriüksuse aadress: Narva linn, Nahavabriku tänav lõik 1
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 622-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 622-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
arvutioperaator