NARVA LINNAVALITSUS - 17.05.2010
   
Projekteerimistingimuste määramine Aeru tn. 258
Korraldus: 640-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Aeru tn. 258 aiamaja ja rajatise püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 640-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 640-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
arvutioperaator