NARVA LINNAVALITSUS - 17.05.2010
   
Projekteerimistingimuste määramine Pinna tn 89
Korraldus: 638-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Pinna tn 89 aiamaja rekonstrueerimine ja rajatiste püstitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 638-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 638-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
arvutioperaator