NARVA LINNAVALITSUS - 17.05.2010
   
Narva Linnavalitsuse 28.04.2004. a määruse nr 391 muutmine
Määrus: 609-2010
   
Esitaja: LINNAVARA- JA MAJANDUSAMET
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 609-2010
Vastu võetud määrus nr 609

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
arvutioperaator