NARVA LINNAVALITSUS - 17.05.2010
   
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Pääsukese tn 13
Korraldus: 625-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Pääsukese tn 13
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 625-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 625-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
arvutioperaator