NARVA LINNAVALITSUS - 17.05.2010
   
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Narva linnas, Palli tn 20a
Korraldus: 631-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine
Narva linnas, Palli tn 20a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 631-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 631-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
arvutioperaator