NARVA LINNAVALITSUS - 17.05.2010
   
Kirjalike nõusolekute väljastamine
Korraldus: 643-k 2010
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve ja hoonete osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
1. Pikk tn 23 ( Svetofor AÜ) piirdeaia püstitamiseks;
2. Aleksander Puškini tn 43 piirdeaia püstitamiseks;
3. 5 Paemurru tn 4 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
4. 6 Paemurru tn 16 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
5. Mulla tn 201 (Vesna AÜ) kuuri ja kasvuhoone püstitamiseks;
6. Rakvere tn 31 vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks;
7. Kose tn 6 hoone tehnosüsteemide muutmiseks;
8. Vestervalli tn 7 hoone tehnosüsteemide muutmiseks;
9. Peterburi mnt 1 hoone tehnosüsteemide muutmiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 643-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 643-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
arvutioperaator