NARVA LINNAVALITSUS - 17.05.2010
   
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas, Sõstra tn 15
Korraldus: 626-k 2010
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Sõstra tn 15
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 626-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 626-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
arvutioperaator