NARVA LINNAVALITSUS - 17.05.2010
   
Narva Linnavolikogu 21.01.2010 otsuse nr 7 "Projekti „Narva Külastuskeskuse (KÜK) ehitamine“ omafina
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: pr Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 21.01.2010 otsuse nr 7 "Projekti „Narva Külastuskeskuse (KÜK) ehitamine" omafinantseeringu kinnitamine" muutmine vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavara- ja Majandusameti üldosakonna juhataja Riho Sillarit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
arvutioperaator