NARVA LINNAVALITSUS - 17.05.2010
   
Projekteerimistingimuste määramine (Elektrijaama tee 57b salvestusseadme hoone püstitamine)
Korraldus: 635-k 2010
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Elektrijaama tee 57b ja Elektrijaama tee 59 territooriumile tootmishoone kõrvalhoone (salvestusseadme hoone) ja uute rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata

Taotleja: Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, registrikood 10579981
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 635-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 635-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
arvutioperaator