NARVA LINNAVALITSUS - 17.05.2010
   
Narva linna omandis oleva kinnistu 26. Juuli tänav koormamine kinnistu 26. Juuli 19 kasuks
Korraldus: 613-k 2010
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 613-k 2010
Vastu võetud korraldus nr 613-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
arvutioperaator